A talaj tápanyag ellátottságának és a szimbionta partnerek kompatibilitásának szerepe néhány mezőgazdasági haszonnövény mikorrhiza függésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42543
típus F
Vezető kutató Imréné Dr. Takács Tünde
magyar cím A talaj tápanyag ellátottságának és a szimbionta partnerek kompatibilitásának szerepe néhány mezőgazdasági haszonnövény mikorrhiza függésében
Angol cím Studying the nutrient supply of soil and compatibility of symbiotic partners in mycorrhiza dependency at several agricultural crops
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
résztvevők Halbritter András Albert
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Meghatároztuk a talaj nitrogén ellátásának, a növények mikorrhiza függésének és az AM gombák gyökérkolonizációjának viszonyát, a szimbiózis időbeni alakulását a nitrogén és foszfor ellátás együttes hatásától függően. Megállapítottuk, hogy a szimbiotikus AM gombák apresszóriumainak számának alakulása egy fontos indikátora lehet nemcsak a fertőzőképességének, a talaj tápanyag ellátottságának, de a szimbiózis hatékonyságára is utal. Az AM gombaoltás hatékonyságát a növényfaj, a tesztnövény vegetációs állapota és nitrogén ellátottsága egyaránt befolyásolta. A fiatal növények nitrogén felvétele és foszforfelvétele között negatív korrelációt találtunk. A tesztnövényekben „optimális” tápanyag ellátottság mellett, amely esetünkben az 100 mg N kg-1 talaj (300 kg N ha év-1 ) dózis volt csökken a gombák kolonizációja. A kolonizáció csökkenése a gombának juttatott fotoszintetikus asszimilátumok mennyiségének csökkentésével magyarázható. A nitrogénnel bőségesen ellátott (150 mg N kg-1 talaj; 450 kg N ha év-1 ) növények foszforhiányban szenvednek, amely a mikorrhiza gombák kolonizációjának növelésével enyhíthető. Hazai AM gombafajok “egyspórás” kultúrákat hoztunk létre. Módszert dolgoztunk ki az oltóanyagok minősítésére. Hazai és külföldi eredetű Glomus sp. törzsek között, infektivitási és effektivitási tulajdonságaik alapján intra- és interspecifikus funkcionális diverzitást mutattunk ki. A hazai talajokból izolált törzsek, különös tekintettel egy Glomus mosseae törzs gombái a hazai talajhoz ill. körülményekhez jobban adaptálódtak és hatékonyabb növény-gomba szimbiózist alakítottak ki.
kutatási eredmények (angolul)
Data were obtained about the relation of soil N supply the mycorrhiza dependency of plants and root colonization of AM fungi furthermore the timing of symbiosis formation. The formation of mycorrhiza is influenced by available P concentration in soil, by the developmental stage of the host and even by the relative amount of N. The number of AM fungal entry points could be an important parameter for evaluation of both infectiveness and effectivenes of AMF. In young plants the P content of shoots showed negative correlation to N uptake. When host are not nutrient limited the AMF were initially C-limited and the colonization decreased. In our experiment the lowest Gl. mosseae colonization was detected at 100 mg N kg-1 (300 kg N ha year-1 ) level. We suggest that at the highest N fertilization (150 mg kg –1; 450 kg N ha year-1 ) the host should become P- or other macronutrient-limited and the AMF colonization was altered to improve the nutrient transport of hyphae from the soil to the plant. The symbiosis between host plant and AM fungi dinamically changes according to the soil nutrient supply and demands of developing plant. Monospore cultures of AM fungi were produced from Hungarian soil and a new methode was developed for quality control of AMF inocula. The inter- and intraspecific functional diversity of Glomus cultures were found in relation to plant response to AMF inoculation. The results confirmed the hypothesis that the indigenous AM fungi species or strains can be more efficient than other ones. These fungi are probably well adapted to the edaphic conditions of domestic soils.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/657/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Biró I; Takács T: Különböző eredetű Glomus mosseae törzsek intraspecifikus variabilitásának vizsgálata infektivitásuk és effektivitásuk alapján, In:A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004 évi Nagygyűlése és a X. Fermentációs Kollokvium, Keszthely:2004.p.17-18., 2004
Takács T; Bratek T: Six Glomales species from Hungary, Acta Botanica Hungarica 48(1-2):179-188., 2006
Takács T;Radimszky L; Németh T: The arbuscular mycorrhizal status of selected poplar clones for phytoremediation of soils with contaminated heavy metals, Z. Naturforschung C. 60c:357-361., 2005
Takács T; Vörös I: Az Arbuszkuláris Mikorrhiza gomba oltóanyagok mezőgazdasági és környezetvédelmi alkalmazásának lehetőségei, In: A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2004. évi Nagygyűlése és a X. Fermentációs Kollokvium, Keszthely:2004.p.124-125, 2004
Takács T; Osztoics E; Csathó P; Csillag J; Végh K; Magyar M; Lukács A: Effect of reaktive rock phosphates as fertilizers on arbuscular mycorrhizal colonization by Trifolium pratense L., 15th Internat. Symp. of the Internat. Scient. Centre for Fertilizers, Pretoria:2004.p.45, 2004
Osztoics E;Csathó P; Csillag J; Radimszky L; Baczó G; Rajkai-Végh K; Magyar M; Lukács AL: The effect of five phosphate rocks with various solubility on red clover (Trifolium pratense L.) yield in pot, In:15th Internat. Symp. of the Internat. Scient. Centre for Fertilizers, Pretoria:2004.p.18, 2004
Takács T: Az Arbuszkuláris mikorrhiza gombák szerepe az egészséges élelmiszerek előállításában, In:Healthly Planet Forum, Budapest:2004, 2004
Takács T; Vörös I: Selection and Identification of the effective and infective AMF strains in horticulture, In:Effect of mycorrhizal inoculation on micropropageted and nursery grown trees Colloquium, 2004
Takács T; Vörös I: Az arbuszkuláris mikorrhiza gombák szerepe gazdanövényük víz- és tápanyagellátásában, Növénytermelés 52:469-596, 2003
Takács T; Vörös I: Az endomikorrhizák jelentősége a növényvilágban: Az Am-gombák hatása gazdanövényük víz-, makro- és mikroelemfelvételére, In: MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága Mikorrhiza Munkabizottság ülése, Eger:2003, 2003
Vörös I; Takács T: Az endomikorrhizák jelentősége a növényvilágban: Az AM-gombák hasznosításának lehetőségei a gyakorlatban, In: MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága Mikorrhiza Munkabizottság ülése, Eger:2003, 2003
Takács T;Biró B;Szili-Kovács T; Vörös I: Use of arbuscular mycorrhizal fungi as a bioassay for heavy metal pollution, Acta Microbiologica Hungarica 50(2-3):314, 2003
Takács T; Vörös I: Occurence of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi in several agro-ecosystems and Monospore AMF strains production, In:14th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology, Balatonfüred:2003.p.9, 2003
Vörös I; Takács T: Effect of arbuscular mycorrhizal symbiosis on the element uptake of onoin (Allium fistulosum) from heavy metal contaminated soil, In: 14th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology,Balatonfüred:2003., 2003
T. Takács, I. Biró, A. Anton, He Chaoxing: The effect of AMF inoculation on growth and nutrient uptake of tomato., Cereal Research Communications. 33(1):125-128., 2005
T. Takács, I. Vörös, I. Biró: Relationship between the infectivity of Arbuscular mycorrhizal fungi and soil nitrogen nutrition., Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 52:160, 2005
T. Takács, I. Vörös, I. Biró, a. Anton: Application of AMF strains for enhancement of efficiency bioremediation of heavy metal contaminated soil, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 52:160-161, 2005
T. Takács I. Vörös: Possibility of AMF application in agriculture and environmental protection., Institute of Vegetables and Flowers, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, 2005
I. Biró and T. Takács: Investigation of functional diversity of Glomus mosseae strains in cadmium polluted soils., Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 52(2):256, 2005
T. Takács, I. Biró, A. Anton, He Chaoxing: Mycorrhizal dependency and growth responses of tomato (Lycopersicon esculentum L. ) inoculated with Glomus sp. strains, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 52(2):215-216, 2005
Takács T. , Vörös I.: Mikorrhizák alkalmazása az agráriumban. A VA-Mikorrhizák alkalmazása az üvegházi és a szántóföldi növénytermesztésben., Gyakorlati Agrofórum 16(11):62-64., 2005
Takács T.: Single spore inoculum production of Arbuscular Mycorrhizal Fungi., In: Understanding and Modelling Plant-Soil Interactions in the rhizosphere Research. 4. Microbiology, biochemistry and Molecular Biology (Eds: Schweiger P. and Sen R.), 2005
Takács T. and I. Vörös: Quality control of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Inoculum by Quantification of mycorrhizal propagules density, In: Understanding and Modelling Plant-Soil Interactions in the rhizosphere Research. 4. Microbiology, biochemistry and Molecular Biology (Eds: Schweiger P. and Sen R.), 2005
Takács T, Biró I, Anton A, He Chaoxing: Inter- and Intraspecific Variability in Infectivity and Effectiveness of five Glomus sp. Strains and Growth Response of Tomato Host., Agrokémia és Talajtan; 55(1):251-260., 2006
Takács T, Osztoics E, Csathó P, Csillag J, Végh K, Magyar M, Lukács A: Comparative effects of rock phosphates on arbuscular mycorrhizal colonization by Trifolium pratense L., Communications in Soil Science and Plant Analysis; 37(15-20):2713-2724., 2006
Takács T. Vörös I. and Biró I.: Response of Arbuscular mycorrhizal fungi infectiveness to soil nitrogen supply., Cereal Research Communications; 34(1):319-322., 2006
Takács T. Vörös I. Biró I.: Changes in infectivity and effectiveness of Glomus mosseae in soil nitrogen nutrition., Symbiosis (in press), 2006
vissza »