Versenyképességi stratégiák és marketing stratégiai csoportok képzése a hús és borvertikumban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42545
típus K
Vezető kutató Lehota József
magyar cím Versenyképességi stratégiák és marketing stratégiai csoportok képzése a hús és borvertikumban
Angol cím Competitive Strategies and Formation of Marketing Strategic Groups in Meat and Wine Sectors
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Marketing Intézet (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Komáromi Nándor
Papp János
Szabó Zoltán
Tomcsányi Péter
Túri Zoltán
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vállalati stratégiák kulcskérdése, azok vállalati piaci környezettel való kapcsolatának mértéke és jellege. A program keretében a szőlő és bor, valamint a vágósertés szektorra vonatkozóan elemeztük a vállalkozások piaci orientációját, meghatároztuk a vállalati stratégiai csoportokat, valamint piaci orientáció és a vállalati stratégiai csoportok közti összefüggéseket. A szőlő és borszektorban vizsgáltuk a lokális klaszterek (borvidékek) kialakulásának és fejlődésének lehetőségeit, a regionális klaszterek (borrégiók) kialakításának lehetőségeit. A kutatásokat, részben postai kérdőíves felmérés formájában végeztük, a mintaszám a szőlő és borszektorban 97 vállalkozás, a vágósertés szektorban 99 vállalkozás volt. A lokális szőlő és borklaszter elemzést 22 borvidékre vonatkozó telefonos szakértői interjúk segítségével végeztük. Az adatfeldolgozás során statisztikai módszereket és a faktor és klaszter (K-közép, illetve Ward-módszer) analízist használtunk.
kutatási eredmények (angolul)
The key question of the corporate strategy is the type and extent of the connection to its market environment. In the frame of the program we analysed the market orientation of the companies in the grape, wine and piggery sector and the relationship between the market orientation and the corporate strategy groups. In the grape and wine sector the formation and possible development of local clusters and the possible creation of regional clusters (wine regions) were analysed. The research was executed partly by questionnaires sent by post. The sample in the grape and wine sector was 97 enterprises and 99 ones in the piggery sector. The local grape and wine cluster analysis was prepared in 22 wine regions by telephone expert interviews. The data were analysed by the help of statistical methods like factor and cluster analysis (K-mean, Ward method).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/659/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
J. Lehota: Market Orientation and Competitiveness in the Hungarian Wine Sector, Conference onCompetitiveness in the EU - Challenge for the V4 Countries, Agricultural University, Nytra, CD-rom, 2006
Lehota J. - Komáromi N.: A piaci orientáció mérése és lehetőségei a magyar borászatokban, IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola, 2004
Lehota J.: A piaci orientáció és lokális klaszterek a borászatokban, XLVI. Georgikon Napok \"Új kihivások, új lehetőségek a mezőgazdaságban\", 2004
Lehota J.- Komáromi N. - Szabó Z.: Marketing stratégiai típusok és csoportok szerepe valamint a magyar borászatok, Gazdálkodás XLVIII. évfolyam 3.szám, 2004
J. Lehota: Market Orientation and Competitiveness in the Hungarian Wine Sector, Conference onCompetitiveness in the EU - Challenge for the V4 Countries, Agricultural University, Nytra, CD-rom, 2006
J. Lehota - N. komáromi: A lokális és regionális klaszterek kialakulásának feltételei és versenyképéesség a amagyar borszektorban, Környezetvédelem, regionáli verenyképesség, fenntartható fejlődés, Konferencia PTE-KTK, Környezetvédelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés, Konferencia PTE-KTK I. kötet 155-167. old., 2005
Lehota J. - Komáromi N.: A piaci orientáció mérése és jellemzői a magyar borászatokban, Marketing és Menedzsment XXXVIII. évf. 4. szám, 2004
Lehota J. - Komáromi N.- Szabó Z.: Marketing stratégiai típusok és csoportok szerepe és kapcsolatai a magyar borászatokban, XXX. Óvári Tudományos Napok, NYME Mosonmagyaróvár, 2004
Lehota J. - Komáromi N.: Bor és piac: Piackutatás a borászatokban, Mezőgazda Kiadó, 2005
J. Lehota - N. Komáromi - Z. Szabó: Role and Relations of Marketing Strategic Types and Groups in the Hungarian Wine Sector, Studies in Agricultural Economics No. 101i, 2004
Lehota J.: A piaci orientáció és a stratégiai típusok a vágósertés ágazatban, XLVII. Georgikon Napok, Keszthely, CD-rom, 2005
Lehota J.: A piaci orientáció és a stratégiai típusok a vágósertés ágazatban, XLVII. Georgikon Napok, Keszthely, CD-rom, 2005
vissza »