Szupramolekuláris rendszerek fotofizikai és fotokémiai tulajdonságai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42546
típus K
Vezető kutató Kubinyi Miklós
magyar cím Szupramolekuláris rendszerek fotofizikai és fotokémiai tulajdonságai
Angol cím Photophisical and photochemical properties of supramolecular systems
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Baranyai Péter
Bitter István
Grofcsik András
Pál Krisztina
Poór Benedek
Vidóczy Tamás
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.605
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Fotoaktív vegyületek (olyan anyagok, amelyek alkalmazása optikai tulajdonságain alapul) tulajdonságait tanulmányoztuk oldatfázisban és szupramolekuláris komplexekben, UV-látható abszorpciós, fluoreszcencia és CD spektroszkópiai mérésekkel, továbbá időfelbontásos lézerspektroszkópiai kísérletekkel. Az eredményeket több esetben kvantumkémiai számítások alapján értelmeztük. Kutatásaink eredményeként - új modellt állítottunk fel fluoreszkáló kationos festékek orientációs relaxációjára oldatban, - fluoreszcens próbaként alkalmazható vegyületek gerjesztett elektronállapotait vizsgálva tisztáztuk a dezaktíválódási folyamatok mechanizmusát, - jellemeztük fémionok optikai kimutatására szolgáló szupramolekuláris receptorok ionmegkötésének szelektivítását, és királis ligandumok megkötésére szolgáló szupramolekuláris receptorok enantioszelektivítását, - tanulmányoztuk kationos festékek megkötődését több kötéshelyű szupramolekuláris receptorokon, párhuzamos reakciókból álló reakció-modelleket állítottunk fel és kiszámítottuk az egyensúlyi állandókat, - meghatároztuk a fotodinamikus terápiában (PDT) potenciálisan hatóanyagként alkalmazható ftalocianinoknak a PDT-s hatás szempontjából érdekes fotofizikai/fotokémiai jellemzőit.
kutatási eredmények (angolul)
Photoactive compounds have been studied in solution and in supramolecular complexes by UV-VIS absorption, fluorescence and CD spectroscopy and by time-resolved laser spectroscopic experiments. The results have been interpreted with help of quantum chemical calculations. As results of the project - a new model has been created to describe the orientational relaxation of fluorescent cationic dyes, - the decay mechanism of the excited electronic states of some fluorescent probes has been clarified, - equilibrium constants characterizing the selectivity of new metal ion binding supramolecular receptors and the enantioselectivity of new chiral supramolecular receptors have been determined, - the binding of cationic dyes on supramolecular receptors with multiple binding sites has been studied, the results have been interpreted in terms of reaction models with simultaneous reactions, - the photophysical/photochemical characteristics of new phtalocyanines relevant of their application in photodynamic therapy, have been determined.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/660/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bakó P; Bakó T; Keglevich G; Bombicz P; Kubinyi M; Pál K; Bodor S; Makó A; Tőke L: Phase-transfer asymmetric epoxidation of chalcones using chiral crown ethers derived from D-glucose, D-galactose, and D-mannitol, Tetrahedron: Asymmetry 15: 1589-1595, 2004
Varga O.; Kubinyi M.; Vidóczy T.; Baranyai P.: Multiple equilibria in fluorescent dye - calixarene supramolecular systems, Abstracts, 8th International Conference on Molecular Spectroscopy, Wroclaw, 2005
Bakó P; Makó A.; Keglevich G.; Kubinyi M.; Pál K.: Synthesis of D-mannose-based azacrown ethers and their application in enentioselective reactions, Tetrahedron: Asymmetry 16: 1861-1871, 2005
Jones, W. J., Grofcsik, A., Kubinyi, M., Thomas, D.: Concentration-modulated absorption spectroscopy and the triplet state: Photoinduced absorption/bleaching in erythrosin B, rose bengal and eosin y, J. Mol. Struct. 792: 121-129, 2006
Varga, O., Kubinyi, M., Grofcsik, A., Baranyai, P., Bitter, I.: Photochemical study of chiral crown-spiropyrane conjugates, Abstracts, Central European Conference on Photochemistry, Bad Hofgastein, 2006
Novák T., Ujj V., Schindler J., Czugler M., Kubinyi M., Mayer AZs., Fogassy E., Keglevich Gy.: Resolution of 1-substituted-3-methyl-3-phospholene 1-oxides by molecular complex formation with TADDOL derivatives, Tetrahedron: Asymmetry 18, 2965-2972, 2007
Kubinyi M., Vidóczy T.: A fotodinámiás terápia hatóanyagainak fotofizikai tulajdonságai, Magy. Kém. Foly. 113, 44-48, 2007
Kubinyi M.: Supramolecular receptors for optical detection of chiral molecules, Abstract, IXth International Conference on Molecular Spectroscopy, Wroclaw-Ladek-Zdrój, 2007
Grofcsik A; Baranyai P; Bitter I; Csokai V; Kubinyi M; Szegletes K; Tatai J; Vidóczy T: Triple state properties of tetrasubstituted zinc phthlocyanine derivatives, J. Mol. Struct. 704: 11-15, 2004
Kubinyi M; Pál K; Baranyai P; Grofcsik A; Bitter I; Grün A: Absorption, fluorescence and CD spectroscopic study of chiral recognition by a binaphthyl-derived chromogenic calixcrown host, Chirality 16: 174-179, 2004
Mohammed-Ziegler I; Szöllősy Á; Kubinyi M; Grofcsik A; Grün A; Bitter I: 1H and 7Li NMR study on the somplex formation of lithium cations with pyridinium derivatives of calix[4]arenes, Supramol. Chem. 16: 415-421, 2004
Kubinyi M, Vidóczy T; Varga O; Nagy K; Bitter I: Absorption and fluorescence spectroscopic study on complexation of oxazine 1 dye by calix[8]arenesulfonate, Appl. Spectrosc. 59: 134-139, 2005
Kubinyi M.; Grofcsik A.; Kárpáti T.; Jones, W. J.: Rotational reorientation dynamics of ionic dye solutes in polar solvents with the application of a general model for the solvation shell, Chem. Phys. 322: 247-253, 2006
Poór, B., Michniewicz, N., Kállay, M., Buma, W. J., Kubinyi, M., Szemik-Hojniak, A., Deperasinska, I., Puszko, A., Zhang, H.: Femtosecond studies of charge-transfer mediated proton transfer in 2-butylamino-6-methyl-4-nitropyridine N-oxide, J. Phys. Chem. A 110: 7086-7091, 2006
Pál K., Kállay M. Köhler G., Zhang H., Bitter I., Kubinyi M., Vidóczy T., Grabner G.: Efficient Singlet-State Deactivation of Cyano-Substituted Indolines in Protic Solvents via CN-HO Hydrogen Bonds, ChemPhysChem. 8, 2627-2635, 2007
Pál K., Kállay M., Kubinyi M., Bakó P., Makó A.: Circular dichroism spectra of trans chalcone epoxides, Tetrahedron: Asymmetry, 18, 1521-1528, 2007
Costero AM., Colera M., Gaviña P., Gil S., Kubinyi M., Pál K., Kállay M.: Chiral cyclohexane based fluorescent chemosensors for enantiomeric discrimination of aspartate, Tetrahedron, közlésre elfogadva, 2008
Csókai V., Kádár M., Lan H. M. D., Varga O., Tóth K., Kubinyi M., Grün A., Bitter I.: Synthesis, optical and electroanalytical characterizations of a thiacalix[4](N-phenylazacrown-5)ether BODIPY ionophore, Tetrahedron 64, 1058-1063, 2008
vissza »