Szelektív átalakulások heterogenizált fémkomplexeken  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42549
típus K
Vezető kutató Zsigmond Ágnes
magyar cím Szelektív átalakulások heterogenizált fémkomplexeken
Angol cím Selective transformations on heterogenized organometallic complexes
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bäckvall Jan Erling
Notheisz Ferenc
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.336
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az elvégzett munka összefoglalóját évenkénti bontásban adjuk meg. 2003: Előállítottuk Ru(OH)3/Al2O3 katalizátort és sikeresen alkalmaztuk az optikailag tiszta 1-feniletanol racemizációjában. Az alkoholok racemizációja során kapott eredményeket szteroid alkoholokra alkalmazva, sikerült egy egyszerű eljárást kidolgozni a más úton nehezen előállítható 17-ösztradiol-3-metiléter előállítására. 2004: Az enantioszelektív hidrogénezések vizsgálata során a Veszprémi Egyetemen előállított [Rh(nbd)(2S,4S)-bdpp]ClO4 komplexet heterogenizáltuk sikerrel. Az immobilizált komplexet és (Z)-acetamidofahéjsav és metil-észtere hidrogénezésében használva igazoltuk, hogy katalizátorunk megőrizte eredeti aktivitását és szelektivitását. 2005: Különbözőképpen szubsztituált [Rh(2S,4S)-bdpp]PF6 komplexeket heterogenizáltuk Al2O3 hordozón . Homogén közegben a ligandumok bázikusságával párhuzamosan nőtt a katalizátorok aktivitása és enantioszelektivitása. A heterogenizált komplexek az oldható komplexekhez hasonló aktivitást és szelektivitást mutattak. 2006: Kiterjesztettük az aszimmetrikus hidrogénezések vizsgálatát a C=O kötés hidrogénezésére. A korábban a C=C kötés hidrogénezésében aktív katalizátorokat az acetofenon és szubsztituált származékainak hirogénezésében alkalmaztuk. Eredményeink a ligandumok bázicitásának függvényében az aktivitás és a szelektivitás növekedését igazolták.
kutatási eredmények (angolul)
The summary of the work in each year. 2003: We have prepared the Ru(OH)3/Al2O3 catalyst and applied successfully in the racemization of optically pure 1-phenylethanol . The results obtained for the racemization of alcohols were applied in the epimerization of steroid alcohols. 2004: Studying the enantioselective hydrogenations we have heterogenized succesfully [Rh(nbd)(2S,4S)-bdpp]ClO4 complex, which was originally prepared by the University of Veszprém. The prepared catalyst was applied in the hydrogenation of (Z)-acetamidocinnamic acid and its methyl ester. 2005: We have heterogenized several differently substituted [Rh(2S,4S)-bdpp]PF6 complexes on Al2O3 support. In homogeneous condition the activity and selectivity of the complexes were increased with increasing ligand basicity. Using the heterogenized samples we have observed the same trend as in the case of the homogeneous complexes. 2006: The catalyst which were active in the hydrogenation of C=C double bond were applied in the hydrogenation of acetophenone and its substituted derivatives. Our results could prove the increase of activity and selectivity as a function of increasing ligand basicity. We have also could prove the connection between the electronic effects of substituents and the activity of the hydrogenation.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/662/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
S. Undrala, F. Notheisz, J. Bakos, Á.Zsigmond: Asymmetric C=O hydrogenation on heterogenized Rh complexes, 8th Pannonian Int. Symp. Catal., Szeged, 2006, p. 291, 2006
Á. Zsigmond, U. Sushen, F.Notheisz, J. Bakos: Szubsztituenshatás vizsgálata a Rh-katalizált aszimmetrikus hidrogénezésekben, MKE Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, Előadásösszefoglalók, 21. o., 2005
Á. Zsigmond,U. Suhsen, F. Notheisz, J. Bakos: A simple, effecient method for heterogenization of metal complexes,, XVI. FECHEM Conference, Budapest, 2005
Á. Zsigmond, F. Notheisz: Selective synthesis on heterogenized metal complexes, Curr. Org. Chem. ed. ( Á. Molnár) 10 (2006), Curr. Org. Chem. ed. ( Á. Molnár) 10 (2006) 1655, 2006

 

Projekt eseményei

 
2023-04-19 11:32:39
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Szerves Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Szervetlen, Szerves és Analitikai Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »