Selective transformations on heterogenized organometallic complexes  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42549
Type K
Principal investigator Zsigmond, Ágnes
Title in Hungarian Szelektív átalakulások heterogenizált fémkomplexeken
Title in English Selective transformations on heterogenized organometallic complexes
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Department of Organic Chemistry (University of Szeged)
Participants Bäckvall, Jan Erling
Notheisz, Ferenc
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.336
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az elvégzett munka összefoglalóját évenkénti bontásban adjuk meg. 2003: Előállítottuk Ru(OH)3/Al2O3 katalizátort és sikeresen alkalmaztuk az optikailag tiszta 1-feniletanol racemizációjában. Az alkoholok racemizációja során kapott eredményeket szteroid alkoholokra alkalmazva, sikerült egy egyszerű eljárást kidolgozni a más úton nehezen előállítható 17-ösztradiol-3-metiléter előállítására. 2004: Az enantioszelektív hidrogénezések vizsgálata során a Veszprémi Egyetemen előállított [Rh(nbd)(2S,4S)-bdpp]ClO4 komplexet heterogenizáltuk sikerrel. Az immobilizált komplexet és (Z)-acetamidofahéjsav és metil-észtere hidrogénezésében használva igazoltuk, hogy katalizátorunk megőrizte eredeti aktivitását és szelektivitását. 2005: Különbözőképpen szubsztituált [Rh(2S,4S)-bdpp]PF6 komplexeket heterogenizáltuk Al2O3 hordozón . Homogén közegben a ligandumok bázikusságával párhuzamosan nőtt a katalizátorok aktivitása és enantioszelektivitása. A heterogenizált komplexek az oldható komplexekhez hasonló aktivitást és szelektivitást mutattak. 2006: Kiterjesztettük az aszimmetrikus hidrogénezések vizsgálatát a C=O kötés hidrogénezésére. A korábban a C=C kötés hidrogénezésében aktív katalizátorokat az acetofenon és szubsztituált származékainak hirogénezésében alkalmaztuk. Eredményeink a ligandumok bázicitásának függvényében az aktivitás és a szelektivitás növekedését igazolták.
Results in English
The summary of the work in each year. 2003: We have prepared the Ru(OH)3/Al2O3 catalyst and applied successfully in the racemization of optically pure 1-phenylethanol . The results obtained for the racemization of alcohols were applied in the epimerization of steroid alcohols. 2004: Studying the enantioselective hydrogenations we have heterogenized succesfully [Rh(nbd)(2S,4S)-bdpp]ClO4 complex, which was originally prepared by the University of Veszprém. The prepared catalyst was applied in the hydrogenation of (Z)-acetamidocinnamic acid and its methyl ester. 2005: We have heterogenized several differently substituted [Rh(2S,4S)-bdpp]PF6 complexes on Al2O3 support. In homogeneous condition the activity and selectivity of the complexes were increased with increasing ligand basicity. Using the heterogenized samples we have observed the same trend as in the case of the homogeneous complexes. 2006: The catalyst which were active in the hydrogenation of C=C double bond were applied in the hydrogenation of acetophenone and its substituted derivatives. Our results could prove the increase of activity and selectivity as a function of increasing ligand basicity. We have also could prove the connection between the electronic effects of substituents and the activity of the hydrogenation.
Full text http://real.mtak.hu/662/
Decision
Yes

 

List of publications

 
S. Undrala, F. Notheisz, J. Bakos, Á.Zsigmond: Asymmetric C=O hydrogenation on heterogenized Rh complexes, 8th Pannonian Int. Symp. Catal., Szeged, 2006, p. 291, 2006
Á. Zsigmond, U. Sushen, F.Notheisz, J. Bakos: Szubsztituenshatás vizsgálata a Rh-katalizált aszimmetrikus hidrogénezésekben, MKE Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, Előadásösszefoglalók, 21. o., 2005
Á. Zsigmond,U. Suhsen, F. Notheisz, J. Bakos: A simple, effecient method for heterogenization of metal complexes,, XVI. FECHEM Conference, Budapest, 2005
Á. Zsigmond, F. Notheisz: Selective synthesis on heterogenized metal complexes, Curr. Org. Chem. ed. ( Á. Molnár) 10 (2006), Curr. Org. Chem. ed. ( Á. Molnár) 10 (2006) 1655, 2006
Back »