Egyetemek és főiskolák működésének térségfejlesztő hatása Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42551
típus K
Vezető kutató Krémer András
magyar cím Egyetemek és főiskolák működésének térségfejlesztő hatása Magyarországon
Angol cím Regional development ompact of high education organisations
zsűri Társadalom
Kutatóhely Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Faragó Péter
Farkas János
Illés Iván
Szívós Mihály
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.384
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Összefoglaló az „Egyetemek térségfejlesztő hatása” című, 042551 számú OTKA-kutatás eredményeiről A kutatás négy egyetem és környezete példáján kívánta megvizsgálni az intézmények fejlesztő hatásait, az innováció térbeli terjedésében betöltött szerepüket. Megállapítható volt, hogy az innováció terjedésének legfontosabb ágensei az egyetemek. Ugyanakkor, az innováció regionális értelmezése és a vizsgált terepek kvalitatív elemzése alapján azt a feltételezésünket találtuk igazolódni, hogy a régiók és az innováció intézményei (Pólus központok, Tudásközpontok) adminisztratív és formai értelemben kialakultak, szociológiai értelemben azonban hiányoznak a diffúzió és a befogadás valós szövetei, idegpályái, szereplői, illetve csak részlegesen sporadikus módon jöttek létre. Kialakulatlanok még azok a kapcsolatrendszerek, társadalmi értelemben vett intézmények, melyek a tudástermelés, közvetítés, befogadás, alkalmazás láncát alkothatnák. A kutatás javaslatokat is megfogalmaz a döntéshozók számára, egyrészt a fejlesztési (gazdasági és társadalmi) hatások szisztematikus standardizált mérésére, az e mérésekben alkalmazható változókra, s egyes elemeket azok operacionalizálásához. Megállapításaival irányokat (prioritásokat) fogalmazott meg a központi és regionális fejlesztési- és oktatás politika számára, de ezen megfontolások talán mérlegelésre érdemesek a felsőoktatási intézmények fejlesztési stratégiájának kidolgozásában is.
kutatási eredmények (angolul)
Resume of the issue of the OTKA-Research No. 042551 „Regional Development Effects of the Universities” This research tried to analyse the developmental impact four universities, their role in spatial diffusion of innovation. It could be laid down that the most important agents of the innovation are the universities. At the same time our presumption on the ground of the regional interpretation of innovation and the qualitative analysis of examined fields confirmed that regions and institutions of the innovation (Pole centers, Knowledge centers) have been evolved in administrative and formal sense, however the real texture, the neural paths and persons of the diffusion and reception are missing, or rather they have come into being partially, sporadically. The contact systems, the institutions in social sense, those could be chains of the knowledge growth, transmission, adoption are unsettled. This research draws up proposals for the decision-makers in one hand for the systematical and standardized measuring of social and economical developmental effects and for the applicable variables in monitoring and gives some elements for the measuring. Research findings give contributions (priorities) for the central and regional developmental- and educational policy and these considerations are worthy for deliberation in the developing strategies of the higher education institutions.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/664/
döntés eredménye
igen
vissza »