Processing of seismic reflection measurements with increased spatial sampling  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42552
Type K
Principal investigator Scholtz, Péter
Title in Hungarian Megnövelt térbeli mintavételezésű szeizmikus reflexiós mérések feldolgozása
Title in English Processing of seismic reflection measurements with increased spatial sampling
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Földfizikai Főosztály (Geological and Geophysical Institute of Hungary)
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.350
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Továbbfejlesztettünk egy konvolúciós hatásokat eltávolító módszert, mely geofonon és vibrátoron mérhető jelek amplitúdó és fázisviszonyait teszi vizsgálhatóvá. Kísérleti szeizmikus reflexiós méréseket és felszíni terítéssel kombinált fúrólyukbeli adatgyűjtést hajtottunk végre, mely összehasonlíthatóvá tette a felszíni terítés jeleit a mélyben elhelyezett érzékelők, illetve a rezgéskeltő vibrátoron elhelyezett gyorsulásmérők jeleivel. A kutatás eredményeképpen a vibrátoros forrás jelgerjesztéséről kaptunk adatokat, különös tekintettel a felharmonikus tartalomra, illetve arra, hogy a vibrátoron mérhető gyorsulási adatok mennyiben reprezentálják a tényleges kimenő jelet, összevetve a felszínen és a fúrólyukban mért jelekkel. A megfigyelések eredményeképpen olyan eljárást dolgoztunk ki, ami a felszíni érzékelők csatornáiból nyerhető adatokat hasznosítja a forrás jelének meghatározására és így a hagyományos korrelációs technikát felválthatja egy nagyobb időbeli és térbeli felbontóképességet nyújtó mérési, feldolgozási módszer. A térben helyesen mintavételezett szeizmikus hullámok egyik zajkomponensének eltávolítására sebesség diszperziót is figyelembe venni képes zavarhullám szűrő eljárást fejlesztettünk ki és teszteltünk.
Results in English
We have developed a method, which is capable to remove the convolutional effects to analyse the amplitude and phase relations of harmonic components in geophone and vibratory signals. Experimental seismic reflection data acquisitions and VSP measurement in combination with surface geophone layout were carried out. It was possible to compare the signals of the surface geophones, the downhole receivers and the accelerometers mounted on the vibrators. As a result of the research, information was gained on the seismic signals emitted by the vibrator, especially on their harmonic distortion. We have also got data on the quality of the true source signal representation by the accelerometer signals (mounted on the vibrators). Based on the observations a new source signal estimation technique was developed, where the surface geophone data are utilized, too. This new acquisition and processing method can replace the common correlation process to enhance temporal and spatial resolution. A surface wave filtration method have been developed and tested to reduce the noise in the properly sampled wave field, which can take into account velocity dispersion, too.
Full text http://real.mtak.hu/665/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Scholtz P: 7.1.2.1 Szeizmikus módszertani kutatások: Vibrátoros mérések jelfeldolgozása, ELGI Jelentés 2004, 2004
Scholtz P: Constructing an output signal estimate of a vibratory source, in: 65th EAGE Conference, Extended Abstracts, Stavanger: 2003, no. P233, 2003
Scholtz P: A vibrátor tényleges erőhatásának rögzítése által lehetővé tett mérési, feldolgozási módszerek vizsgálata, in: Nemzetközi Geofizikai-Földtani-Fluidumbányászati-Környezetvédelmi Vándorgyűlés/Konferencia és Kiállítás, Szolnok: 2003, 2003
Scholtz P: Vibrátorjelek analízise megnövelt felbontóképességű reflexiós szeizmikus mérések adatfeldolgozásához, Doktori Értekezés, 2004
Scholtz P: Validating the basic assumptions in a vibratory source signal estimation method, in: 66th EAGE Conference, Extended Abstracts, Paris: 2004, no. P295, 2004
Scholtz P; Nyári Zs: Vibrator source signal estimation by data combination, in: EAGE Research Workshop on "Advances in Seismic Acquisition Technology", Rhodes: 2004, 2004
Scholtz P: A vibrátor valódi jelének vizsgálata, közlésre elfogadva: Geophysical Transactions, 2005
Scholtz P: 7.1.2.1 Szeizmikus módszertani kutatások: Vibrátoros mérések jelfeldolgozása, ELGI Jelentés 2005, 2005
Scholtz P: Reflexiós szeizmikus mérések hatékonyságának és felbontóképességének növelése, PhD eredmények a magyar geofizikában, MTA tudományos előadóülés, Budapest, 2005
Scholtz P; Nyári Zs; Gömböcz L: Vibrátor forrásjel analízis és meghatározás geofonjelek segítségével, elfogadásra vár: Magyar Geofizika, 2006
Scholtz P; Nyári Zs; Gömböcz L: Time Series Analysis of Distorted Vibratory Signals, EGU General Assembly 2006, Vienna, A0286, 2006

 

Events of the project

 
2016-08-10 15:20:33
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Mérési Főosztály (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet), Új kutatóhely: Földfizikai Főosztály (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet).
Back »