Növekedési potenciál és gazdaságpolitika  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42556
típus K
Vezető kutató Erdos Tibor
magyar cím Növekedési potenciál és gazdaságpolitika
Angol cím Growth potential and economic policy
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Magyar Közgazdasági Társaság
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.294
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredményei A kutatás a gazdasági növekedést meghatározó alapvető összefüggésekre támaszkodva ad átfogó képet arról, hogy a gazdaságpolitika hogyan, milyen eszközök felhasználásával képes megnövelni a gazdasági növekedés dinamikáját hosszabb időközt figyelembe véve. Az így tisztázott összefüggések alapján a hazai gazdasági növekedés lehetséges üteme is elemzésre került, pontosan, milyen gazdaságpolitikai döntésekkel lehet itthon a gazdaság viszonylag gyors növekedést elérni az egyensúlyi feltételek folyamatos biztosítása mellett, a természeti környezet károsítása nélkül. A legfontosabb kérdések képezték a vizsgálat tárgyát. Ezek közül néhány: Gazdasági hatékonyság és adóztatás. Adóztatás és forrásallokáció. Államháztartás, megtakarítások és növekedési potenciál. Az államháztartás átfogó reformja és várható javulás a gazdasági növekedés dinamikájában. A gazdaságpolitika feladatai az eurozónához való csatlakozás kapcsán, és ennek várható hatása a növekedési potenciálra. Az összefüggések elemzésére támaszkodva a kutatás alapvetően fontos megállapítása: nem várható Magyarországon a gazdasági növekedés dinamikájának számottevő növekedése. A gazdaságpolitika azonban biztosíthatja a harmonikus, az arányosságot folyamatosan betartó, és a környezet védelmét biztosító 3 és 4% közti növekedést. Ezzel azt is, hogy az életszínvonal kedvezőbben alakul majd, mint eddig.
kutatási eredmények (angolul)
Results of the research The research relying on the fundamental interrelationships determining the growth potential gives comprehensive picture about the problem, how and using what instruments with the economic policy is able to raise the dynamics of economic growth over longer period. On the basis of connections clarified in such way the possible rate of growth in the domestic economy has also been analysed, namely, by what economic policy instruments a relatively fast economic growth can in our country be achieved along with securing the conditions of equilibrium continuously and, without affecting the natural environment adversely. The most important problems were analysed. Some of these are: Taxation and economic efficiency. Taxation and allocation of resources. General government finances, savings and growth potential. Extensive reform of public finances and expectable improvement in the dynamics of economic growth. The tasks of economic policy in connection with joining the EMU and the expectable effects of it on the growth potential. Relying on the analysis of the interrelations the fundamental statement of the research is: notable increment in the dynamics of economic growth cannot be expected in Hungary. A well balanced, proportionately, and by 3-4% growing economy can however be developed with the assistant of the economic policy, along with the protection of natural environment. Together with it, living standard will be developing more favourably than so far.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/666/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Erdős Tibor: Maastrichti követelmények, adóztatás, növekedési potenciál, Európai műhelytanulmányok, Miniszterelnöki Hivatal és Nemzeti Fejlesztési Hivatal. 2006. március. Tanulmány, 4,5 szerzői ív, 2006
Erdős Tibor: Mekkora lehet Magyarországon a fenntartható növekedés üteme? I., Közgazdasági Szemle. 2004. május, 389-414. old., 2004
Erdős Tibor: Mekkora lehet Magyarországon a fenntartható növekedés üteme? II. A fenntartható gazdasági növekedés problémái a rendszerváltozás idején., Közgazdasági Szemle. 2004. június. 530-559. old., 2004
Erdős Tibor: Növekedési potenciál és a magyar gazdaság., Fejlesztés és Finanszírozás. 2004/3. 3-11. old., 2004
Erdős Tibor: Growth Potential and the Hungarian Economy., Development and Finance. 2004/3 3-11. old., 2004
Erdős Tibor: Gazdaságpolitika és növekedési potenciál, Akadémiai Kiadó. Kiadás alatt. Megjelenik 2006. augusztus. Könyv, 30 szerzői ív, 2006
Erdős Tibor: Növekedési potenciál és az államháztartás átfogó reformja., Magyar Fejlesztési Bank Rt. Stratégiai Tanácsadó Testület. Közgazdasági negyedévenkénti szaklap. 2006. június. Cikk. 1 szerzői ív., 2006
Erdős Tibor: Adózás, megtakarítás, hatékonyság. I., Competitio. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának periodikája. 2006. június. Cikk, 1-22. old., 2006
Erdős Tibor: Adózás, megtakarítás, hatékonyság. II., Competitio. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának periodikája. 2006 őszén jelenik meg., 2006
Erdős Tibor: Growth Potential and Extensive Reform of Public Finances, . Strategic Advisory Board of Hungarian Development Bank. Quarterly Economic Review. 2006. június. Cikk. 1 szerzői ív., 2006
vissza »