Pázmány Péter kritikai kiadás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42564
típus K
Vezető kutató Hargittay Emil
magyar cím Pázmány Péter kritikai kiadás
Angol cím Critical edition of Péter Pázmány
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Ajkay Alinka
Bajáki Rita
Báthory Orsolya
Hortobágyi Katalin
Kecskeméti Gábor
Nagy László
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.280
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A „Pázmány Péter kritikai kiadás” (2003-2006) című kutatási program előzménye Pázmány (1570-1637) három művének kritikai szövegkiadása volt. (A kötetek 2000-2001-ben jelentek meg.) A jegyzetek készítéséhez mindenekelőtt alapkutatásokat kellett megindítani a szóban forgó művek fennmaradt példányainak felkutatására Magyarországon és külföldön, a források meghatározására és a művek tematikai és szövegszerű összekapcsolódásának megvizsgálására. A projekt keretein belül a szóban forgó négy év alatt négy könyv és tizenhárom tanulmány jelent meg, továbbá egy konferencia került megrendezésre.
kutatási eredmények (angolul)
The antecedent of the research program „Pázmány Péter critical edition” (2003-2006) was the critical edition of the texts of three works by Péter Pázmány (1570-1637). (They were published in 2000-2001.) To be able to prepare the notes to the texts, first we had to start basic researches to explore the extant copies of the works in Hungary and abroad, to find their sources, and to examine the thematic and textual connections between them. As part of the project, four books and thirteen essays were published, and a conference was held during the four years at issue.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/671/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hargittay Emil szerk.: Textológia és forráskritika - Pázmány-kutatások 2006-ban, Piliscsaba, 2006
Hargittay Emil: Pázmány Péter a Szentírásról és az Anyaszentegyházról = Tanulmányok XVI-XIX. századi hitvitái, Miskolc, 2005
Hargittay Emil: Irodalomszemlélet Pázmány előszavaiban és könyvajánlásaiban, In: Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. Bitskey István, Oláh Szabolcs, Debrecen: 2004, 374-383., 2004
Kecskeméti Gábor: Pázmány vitapartnerei és a wittenbergi egyetem, Miskolc, 2005
Kovács Gergely: Szövegalkotási tendenciák Pázmány Péter vitairataiban, Piliscsaba, 2003
Hargittay Emil: Péter Pázmány: De ecclesiastica libertate circa causam Veneti interdicti (1606), Budapest, 2006
Őry Miklós/Berzsényi Gergely: Pázmány Péter tanulmányi évei, Piliscsaba, 2006
Hargittay Emil: Pázmány Feleletének fennmaradt példányai, Piliscsaba, 2006
Ajkay Alinka: Pázmány forráshasználata a Tíz bizonyság című vitairatban, Piliscsaba, 2006
Báthory Orsolya: Reynolds és Schlüsselburg művei - Pázmány forráshasználata a Tíz bizonyságban, Piliscsaba, 2006
Varsányi Orsolya: Pázmány Péter: A Mahomet vallása hamisságárúl című művének forrásai és citátumhasználata, Piliscsaba, 2006
Bajáki Rita: Pázmány Imádságos könyvének szövegkritikájához, Piliscsaba, 2006
Bogár Judit: Pázmány Imádságos könyvének forrásai, Piliscsaba, 2006
Hargittay Emil: Egy kultusz kezdetéhez: Jeremias Drexel Sj Pázmányról 1636-ban, Piliscsaba, 2006
Pázmány Péter/Bretz Annamária: Rövid tanúság (1606), Budapest, 2006
Adonyi Judit/Maczák Ibolya: Pázmány Péter bibliográfia (1598-2004), Piliscsaba, 2005
Bogár Judit: Pázmány Péter Imádságos könyvének ökumenizmusa, Piliscsaba, 2006
vissza »