Biomolecular NMR: Structure, oligomerization, dynamics and molecular recognition of gkycopeptide antibiotics, carbohydrates and calcium binding proteins  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42567
Type K
Principal investigator Batta, Gyula
Title in Hungarian Biomolekuláris NMR: Szerkezet, oligomerizáció, mozgás és molekuláris felismerési jelenségek glikopeptid antibiotikumokban, cukrokban és kalcium kötő fehérjékben
Title in English Biomolecular NMR: Structure, oligomerization, dynamics and molecular recognition of gkycopeptide antibiotics, carbohydrates and calcium binding proteins
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Department of Pharmaceutical Chemistry (University of Debrecen)
Participants E. Kövér, Katalin
Gunda, Tamás
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-04-30
Funding (in million HUF) 8.610
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Olyan új NMR módszereket dolgoztunk ki, amellyekkel molekulák térszerkezetét és mozgását a korábbiaknál pontosabban tudjuk leírni. A módszerek a spin-spin csatolási állandó mérésén és a relaxációs jelenségen alapulnak. Fehérjék és kis molekulák kölcsönhatásának vizsgálatára új, az izotópjelzésen alapuló módszereket fejlesztettünk. Kidolgoztuk a 15N csoport-szelektív telítés módszerét, amely akkor is lehetővé teszi a fontos STD módszer alkalmazását, amikor a gazdamolekula és a ligandum NMR jelei átfednek. Példaként a 15N jelzett glikopeptid antibiotikum / sejtfal - analóg peptid rendszerben igazoltuk a kötődést. Megállapítottuk, hogy a kalcium kötő Calretinin fehérje I-II és a III-VI moduljai független doménokat alkotnak, valamint azt, hogy a vizsgált pH tartományban nem változik az I-II domén másodlagos szerkezete. Helikális modell peptideket használva valószínűsítettük az aromás-főlánc kölcsönhatások fontosságát helikális fehérjékben. Az a - amilázt gátló szintetikus poliszacharidok és a spiro-hidantoidin tartalmú akarbóz analóg szerkezetét meghatároztuk. Diffúziós NMR vizsgálatokkal bizonyítottuk, hogy az izopropilidén-guanozin polietilén-glikollal (PEG) kialakított telekelikus dimerje K+ ion jelenlétében G4 kvadruplexeket alkot. A képződő gyöngyfüzér-szerű szupramolekuláris polimerek (20 kDa - 10 MDa) makromonomerje G4-(PEG)4-G4 szerkezetű, amely képes kisméretű hidrofób ligandum „becsomagolására”. A hasonló vegyületek potenciálisan telomeráz enzim gátlók lehetnek.
Results in English
We have elaborated new NMR methods that are useful for accurate characterization of molecular structure and dynamics. These methods are based on the measurement of spin-spin coupling constants and relaxation phenomena. For studying protein small-molecule interactions we introduced new techniques utilizing labelled compounds. The 15N group-selective saturation method allows magnetization transfer from the isotope labelled host to the unlabelled guest, that is very important in those STD applications where the spectra overlap. For demonstration, we verified the binding of cell -wall analogue peptides to 15N labelled glycopeptide antibiotics. Studying the calcium binding protein Calretinin we proved that modules I-II and III-VI form independent domains. Furthermore, the secondary structure of CR I-II is independent of pH. Studying helical model peptides we suggest the importance of aromatics / main chain interactions. We have determined the structure of synthetic polysaccharides and an acarbose analogue with a spiro-hidantoidin tag, all inhibiting a-amylase. We proved by NMR diffusion studies that a lipophilic, telechelic polyethylene glycol dimer of guanosine, in the presence of potassium ion, assembles into a dynamic supramolecular polymer with the macromonomer structure as G4-(PEG)4-G4. The ''bead in the string'' structure extends to 20 kDa - 10 MDa mass, and is able to encapsulate small hydrophobic ligands. Similar structures may be telomerase inhibitors.
Full text http://real.mtak.hu/673/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hornyák M; Sztaricskai F; Pelyvás IF; Batta, Gy: Synthesis of a novel N-O-interglycosidic disaccharide., Carbohydr. Res. 338: 1787-1792, 2003
Palczewska M; Batta Gy; Groves P: Concanavalin A-agarose removes mannan impurities from an extracellularly expressed Pichia pastoris recombinant protein., Cell. Mol. Biol. Lett. 8: 783-792., 2003
Kövér KE; Batta Gy; Hruby VJ: Solution-phase chemical shift anisotropy as a promising tool to probe intermolecular interactions and peptide bond geometry: a case study on N-15-labeled ..., Magn. Reson. Chem. 41: 828-836., 2003
Agócs, A; Batta, Gy; Jekő, J; Herczegh, P: First synthesis of a dihydroorotidine analogue via a diastereoselective 2+2 photocycloaddition., Tetrahedron-Asymmetry 15: 283-287, 2004
Kövér KE; Batta, Gy; Kowalewski, J; Ghalebani, L; Kruk, D: Internal dynamics of hydroxymethyl rotation from CH2 cross-correlated dipolar relaxation in methyl-beta-D-glucopyranoside., J. Magn. Reson. 167:273-281, 2004
Groves, P; Palczewska, M; Molero, M.D; Batta, Gy; Canada, FJ: Protein molecular weight standards can compensate systematic errors in diffusion-ordered spectroscopy., Anal. Biochem. 331: 395-397, 2004
Kandra, L; Gyémánt, G; Zajácz, A; Batta, Gy: Inhibitory effects of tannin on human salivary alpha-amylase., Biochem. Biophys. Res. Commun. 319: 1265-1271, 2004
Kövér KE; Batta Gy: More line narrowing in TROSY by decoupling of long-range couplings: shift correlation and (1)J(Nc \') coupling constant measurements., J. Magn. Reson. 170: 184-190, 2004
Tevyashova, A; Sztaricskai, F; Batta, Gy; Herczegh, P; Jeney, A: Formation of squaric acid amides of anthracycline antibiotics. Synthesis and cytotoxic properties., Bioorg. & Medic. Chem. Letters 14: 4783-4789, 2004
Tóth, G; Kövér KE; Murphy, RF; Lovas, S: Aromatic-backbone interactions in alpha-helices., J. Phys.Chem.B. 108: 9287-9296, 2004
Forgó, P; Kövér KE: Gradient enhanced selective experiments in the H-1 NMR chemical shift assignment of the skeleton and side-chain resonances of stigmasterol, a phytosterol derivative., Steroids 69, 43-50, 2004
Sztaricskai, F.; Sum, A.; Rőth, E.; Pelyvás, I. F.; Sándor, S.; Batta, G.; Herczegh, P.; Remenyi, J.; Miklan, Z.; Hudecz, F.:: A new class of semisynthetic anthracycline glycoside antibiotics incorporating a squaric acid moiety, J. Antibiot. 58:704-714, 2005
Pham, T. N.; Kövér, K. E.: H-1-detected double-J-modulated INEPT-INADEQUATE for simultaneous determination of one-bond and long-range carbon-carbon connectivities and the measurement of all carbon, J. Magn. Reson. 176: 199-206., 2005
Kandra, L.; Remenyik, J.; Batta, G.; Somsák, L.; Gyémánt, G.; Park, K. H.: Enzymatic synthesis of a new inhibitor of alpha-amylases: acarviosinyl-isomaltosyl-spiro-thiohydantoin, Carbohydr. Res. 340: 1311-1317., 2005
Palczewska, M.; Batta, G.; Groves, P.; Linse, S.; Kuznicki, J.:: Characterization of calretinin I-II as an EF-hand, Ca2+, H+-sensing domain, Prot. Sci. 14: 1879-1887, 2005
Kéki, S.; Batta, G.; Bereczki, I.; Fejes Zs.; Nagy L.; Zajácz, Á.; Kandra, L.; Kiricsi,I.; Deák, Gy.; Zsuga, M.; Herczegh P.: New types of a-amylase enzyme-inhibitory plysaccharides from D-glucal, Carbohydrate Polymers 63: 136-140, 2006
Kövér, K. E., Batta, G. and Fehér, K.: Accurate measurement of long-range heteronuclear coupling constants from undistorted multiplets of an enhanced CPMG-HSQMBC experiment., J. Magn. Reson. 181: 89-97., 2006
Orosz L; Batta G; Kéki S.; Nagy M; Deák G; Zsuga M:: Self-association of Bis(α,β-D-glucopyranosyl) Polyisobutylene, Carbohydr. Res. 34: 1323-1328,, 2007
Sztaricskai, F; Batta, G; Herczegh, P; Balázs, A; Jekő, J; Rőth, E; Szabó, P. T; Kardos, S; Rozgonyi, F; Boda, Z.: A new series of glycopeptide antibiotics incorporating a squaric acid moiety - Synthesis, structural and antibacterial studies., J. Antibiot. 59: 564-582., 2006
Pintér G; Batta G; Horváth P; Löki I; Kurtán T; Antus S; Kéki S; Zsuga M; Nagy G; Aradi J; Gunda T; Herczegh P.: Supramolecular Polymers Based on Quadruplex Formation of Ditopic Guanosine Macromonomers in Non-aqueous Media, Langmuir 23, 5283-5285., 2007
Groves P; Kövér K. E; André S; Bandorowicz-Pikula J; Batta G; Bruix M; Buchet R; Canales A; Cañada F. J; Gabius H-J; Laurents D. V; Naranjo J. R; Palczewska M; Pikula S; R: Temperature-dependence of ligand-protein complex formation as reflected by Saturation Transfer Difference NMR experiments, Magn. Reson. Chem. (elfogadva), 2007
Jin L; Kövér K. E; Lenoir M; Uhrín D;: 1H-detected IPAP DEPT-INADEQUATE and IPAP RINEPT-INADEQUATE for the measurement of long-range carbon-carbon coupling constants, J. Magn. Reson. (beküldve), 2007
Kövér K. E; Groves P; Jiménez-Barbero J; Batta G;: Molecular recognition and screening using a 15N-group selective STD NMR method, J. Am. Chem. Soc. 129: (elfogadva), 2007
Back »