The effect of the conventional and ecological farming systems in the biological activity of soil  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42568
Type F
Principal investigator Lukácsné Veres, Edina
Title in Hungarian A hagyományos és az ökológiai gazdálkodási rendszerek hatása a talaj biológiai aktivitására
Title in English The effect of the conventional and ecological farming systems in the biological activity of soil
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Institute of Agricultural Chemistry and Soil Science (University of Debrecen)
Participants Kutasy, Erika
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 3.760
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Vizsgálatainkat hagyományos és ökológiai gazdálkodási rendszerben, mészlepedékes csernozjom talajtípuson végeztük. Arra kerestük a választ, hogy a két gazdálkodási rendszer, illetve az ökológiai gazdálkodásban a növénykultúra és a meszezés, míg a hagyományos gazdálkodásban a növénykultúra és a műtrágyázás hogyan befolyásolja a talajok biológiai aktivitását. A két gazdálkodási rendszert összehasonlítva megállapítottuk, hogy az ökológiai gazdálkodásban magasabb volt az összes csiraszám, mikroszkopikus gombaszám és az aerob cellulózbontó baktériumok száma, intenzívebb volt a foszfatáz, dehidrogenáz és celluláz enzimek aktivitása, illetve nagyobb volt a CFI és CFE módszerrel meghatározott biomassza-C tartalom. A hagyományos gazdálkodás a nitrogén körforgalomban szerepet játszó mikroorganizmusoknak, valamint a szacharáz, kataláz és ureáz enzimek működéséhez teremtett kedvezőbb feltételeket. Az ökológiai gazdálkodási rendszerben a meszezés hatására nőtt az összes baktériumszám, a kataláz és a dehidrogenáz enzimek aktivitása. A borsó vetésszerkezetben való szerepeltetése több mikroorganizmus számára, a szacharáz és dehidrogenáz enzimek aktivitására és talajok CO2-termelésre hatott kedvezően. A műtrágyázás hatását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a kisebb műtrágyadózisok (30, 60 kg/ha N+PK) többnyire pozitívan hatottak a mikrobákra, a vizsgált enzimek aktivitásra és a biomassza-C tartalomra. A 90 kg/ha-os műtrágyaadag a vizsgált talajjellemzők értékét már csökkentette. A hagyományos gazdálkodásban az elővetemények közül a csemegekukorica kedvezőbb előveteménynek bizonyult, mint a napraforgó.
Results in English
The experiments were carried out in ecological and traditional farming system on calcareous chernozem soil. We were wondered that the two farming systems, as well as the culture and liming within the ecological farming system and the culture and the artificial manuring within the traditional farming system how could be influenced the soil biological activity. Comparing the two farming systems the total number of bacteria, number of microscopic fungi and cellulose decomposing bacteria, the activity of phosphatase, dehydrogenase and cellulase enzymes, as well as the biomass-C content determined by CFI and CFE methods were higher in the ecological farming system. The traditional farming system was favourable to the microbes playing role in the nitrogen cycle and stimulated the activity of saccharase, catalase and urease enzimes. In the ecological farming system the liming increased the total number of bacteria and the activity of catalase and dehydrogenase enzymes. The pea as a preculture was favourable to the amount of several microbes, the activity of saccharase and dehydrogenase as well as the CO2 production of soils. Studying the effect of artificial mannuring we could state, that the lower doses – 30 and 60 kg/ha N+PK – had a positive effect on the microbes, the examined enzyme activities and the biomass-C content. The 90 kg/ha dose decreased the values of examined soil parameters. In the traditional farming system the sweet maize proved a better preculture than the sunflower.
Full text http://real.mtak.hu/674/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lukácsné VE; Zsuposné OÁ; Kátai J: Mikrobaszám alakulása hagyományos és ökológiai gazdálkodási rendszerek talajában, In: Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában, Gödöllő, 2004
Lukácsné VE; Zsuposné OÁ: Number of microbes in soil of traditional and ecological farming system, p. 12 in Natural resources and sustainable develpoment. International scientific session and reviewed papers, Oradea-Debrecen, 2004
Lukácsné VE; Zsuposné OÁ: Examination of soil enzyme activities in an ecological farming system., In: Sustainable agriculture across boardes in Europe. Conference proceedings. Debrecen-Orodea. pp. 197-201. ISBN 963 9274 85 2, 2005
Lukácsné VE: Enzyme Activities in Different Farming Systems., pp. 403-408. In: Proc of the Int Sci. Conference „Innovation and Utility in the Visegrad Fours”. Volume 2. Nyíregyháza, Hungary. (ed.: Simon, L.)., 2005
Zsuposné OÁ; Lukácsné VE: Gazdálkodási rendszerek és a biológiai aktivitás kapcsolata mészlepedékes csernozjom talajon., MTA. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei TT. Tudományos Ülése. Mikrobiológiai szekció. Előadás., 2006
Lukácsné VE; Zsuposné OÁ: Examination of biological activity in chernozems., pp. 363-366. in Vth . Alps-Adria Scientific Workshop, Opatija, Croatia ISSN 0133/3720, 2006
Lukácsné VE; Zsuposné OÁ: Mikrobiális biomassza változása hagyományos és ökológiai gazdálkodási rendszerekben, Agrokémia és Talajtan. Beküldve: 2007. február 15., 2007
Back »