Vallásosság és személyiség  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42574
típus K
Vezető kutató Horváth Szabó Katalin
magyar cím Vallásosság és személyiség
Angol cím Religiosity and personality
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Benkő Antal
Gebauer Ferenc
Kézdy Anikó
Urbán Szabolcs
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.808
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során a vallásos orientációk és a személyiség közötti összefüggést, valamint a vallásos orientációk mérésére kidolgozott eszköz (Post-Critical Belief Scale; Kritika utáni vallásosság-skála) hazai érvényességét vizsgáltuk. A kutatás igazolta a vallásos orientációk magasabb szintjei és a személyiség érettsége közötti pozitív összefüggést (biztos kötődés, érettebb megküzdési módok), illetve igazolta a skála magyar változatának hazai környezetben való megbízhatóságát, valamint felhívta a figyelmet a remény koncepció árnyaltabb kidolgozásának szükségességére.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research was to explore the relationship between religious orientations and personality, as well as testing the validity of the Hungarian version of the scale measuring religious orientation (Post-Critical Belief Scale) in a Hungarian environment. The results confirm the positive relationship between higher levels of religious orientation and the maturity of personality (characterized by secure attachment and mature coping mechanisms). The results also confirmed the validity of the scale, and brought the attention for the need for developing a more a differentiated hope concept.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/679/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Urbán Sz; Kézdy A; Martos T; Horváth-Szabó K: Development and Application of a Semantic Differentiation Instrument to Measure Meaning of Concepts Related to Religion, pp. 140 Book of Abstracts Conference of the International Association for the Psychology of Religion, 2006
Benkő A; Martos T: Serdülők és szüleik kapcsolatáról, vallási és egzisztenciális értékeiről, in: Horváth-Szabó K. Vallásosság és személyiség. Pázmány Kiadó, Piliscsaba (megjelenés alatt), 2007
Horváth-Szabó K: Vallásosság és emberi magatartás, Pázmány Kiadó, Piliscsaba, 2007
Martos T: Vallásosság és boldogság, pp. 111-150 in: Tőzsér E. Az istenhit mint erőforrás. Új Ember Kiadó, Budapest, 2006
Horváth-Szabó K: Kötődés - remény - vallásosság, in: Horváth-Szabó K. Vallásosság és személyiség. Pázmány Kiadó, Piliscsaba (megjelenés alatt), 2007
Horváth-Szabó K: Valláspszichológia, pp. 204-221 in: Bagdy E; Klein S. Alkalmazott pszichológia. Edge 2000, Budapest, 2005
Horváth-Szabó K: A vallásosság jelentősége a személyiség működésében, in: Horváth-Szabó K. Vallásosság és személyiség. Pázmány Kiadó, Piliscsaba (megjelenés alatt), 2007
Benkő A: Hit, vallás, spiritualitás, pp. 9-40 in: Tőzsér E. Az istenhit mint erőforrás. Új Ember Kiadó, Budapest, 2006
Martos T; Kézdy A: Vallás és mentális egészség, in: Horváth-Szabó K. Vallásosság és személyiség. Pázmány Kiadó, Piliscsaba (megjelenés alatt), 2007
Martos T: Vallásosság és értelemkeresés, in: Horváth-Szabó K. Vallásosság és személyiség. Pázmány Kiadó, Piliscsaba (megjelenés alatt), 2007
Martos T; Kézdy A: A vallásosság szerepe a személyes célok rendszerében, in: Horváth-Szabó K. Vallásosság és személyiség. Pázmány Kiadó, Piliscsaba (megjelenés alatt), 2007
Kézdy A; Martos T: Vallási kételyek, in: Horváth-Szabó K. Vallásosság és személyiség. Pázmány Kiadó, Piliscsaba (megjelenés alatt), 2007
Urbán Sz: Kísérlet vallással kapcsolatos szemantikus differenciál-skálák kialakítására, in: Horváth-Szabó K. Vallásosság és személyiség. Pázmány Kiadó, Piliscsaba (megjelenés alatt), 2007
Martos T; Szabó G; Rózsa S: Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7: 171-192, 2006
Konkoly Thege B; Martos T: Az Életcél Kérdőív magyar változatának jellemzői, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7: 153-170, 2006
Kézdy A: Krízisek és vallásosság, pp. 61-84 in: Tőzsér E. Hit és élet a felnőttkor küszöbén. Új Ember Kiadó, Budapest, 2006
Kézdy A: Vallási kérdések a pszichológiai tanácsadásban, pp. 171-185 in: Tőzsér E. Az istenhit mint erőforrás. Új Ember Kiadó, Budapest, 2006
Kézdy A: Coping Strategies and Disfunctional Attitudes in Post-adolescent Crises, pp. 111 Book of Abstracts 17th Conference of the European Health psychology Society, 2003
Kézdy A; Martos T; Urbán Sz; Horváth-Szabó K: Think Symbolically, Pray Adaptively? Religious Attitudes and Adaptive Ways of Coping in a Sample of Hungarian Students, pp. 136 Book of Abstracts Conference of the International Association for the Psychology of Religion, 2006
Martos T; Kézdy A; Urbán Sz; Horváth-Szabó K: Religious Attitudes, Personal Projects and Mental Health - Exploring the Link, pp. 141 Book of Abstracts Conference of the International Association for the Psychology of Religion, 2006
Horváth-Szabó K; Martos T; Kézdy A: A vallásosság mérése a Kritika Utáni Vallásosság Skála segítségével, pp. 325 Előadás kivonatok Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, 2006
vissza »