A növénytermesztési folyamatok modellezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42583
típus K
Vezető kutató Harnos Zsolt
magyar cím A növénytermesztési folyamatok modellezése
Angol cím Modelling of crop produktion processes
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely _Matematika és Informatika Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Barabás Lilla
Ferenczy Antal
Gaál Márta
Horváth Levente
Hufnagel Levente
Ladányi Márta
Révész András
Szabóné Erdélyi Éva
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 15.040
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az elvégzett feladatokat négy nagyobb csoportba lehet sorolni: 1. Intelligens információs rendszerek építése és folyamatos karbantartása 2. Növényi növekedési modellek összegyűjtése, adaptálása, fejlesztése 3. Kockázatelemzés 4. Döntéstámogató rendszerek építése 1. Az információs rendszerek témakör a következő létrehozott fontos adatbázisokat tartalmazza: meteorológiai adatbázis historikus mért adatokra, meteorológiai adatbázis szcenáriókra, tartamkísérletek információi, talajtani információs rendszer, növényi termésátlagok megyei idősorai, zöldségtermesztési agroökológiai információs rendszer. 2. A növényi növekedési modellekkel kapcsolatban foglalkoztunk az agroökológiai táplálékhálózati rendszer populációdinamika biomassza modelljének a fenológiai általánosításával, nemzetközileg elfogadott modellek összegyűjtésével és összehasonlító tesztelésével, a növénytermesztés és időjárás sztochasztikus kapcsolatának elemzésével, a búza és kukorica modellek adaptálásával és hasznosítási lehetőségük feltárásával. 3. A kockázat mértékének növekedését az általánosított sztochasztikus dominancia-módszer egy közelmúltban egyszerűsített változatával, a kockázati averziótól is függő sztochasztikus hatásossági kritérium segítségével igazoltuk.
kutatási eredmények (angolul)
The completed tasks can be classified into four groups: 1. Constructing and continious maintainence of intelligent information systems: a. Database of historical meteorological data b. Database of climate scenario meteorological data c. Information of field experiments d. Soil information system e. Regional time series of plant yield averages f. Agroecological information system of vegetables 2. Collecting, adapting and development of plant growth models a. Phenological generalisation of the biomass model of the agroecological food web population dynamics. b. Collecting and comparative testing of internationally accepted models. c. Analysis of the stochastic relationship of the crop production and weather. d. Adaptation and revealing of the utilization possibilities of the wheat and maize models. 3. Risk analysis a. We justified the increasing of risk with a recently simplified version of the stochastic dominance method, namely with the stochastic effectiveness criteria depending on risk aversion. 4. Development of decision support systems: a. Planning of environmentally sparing agriculture, sustainable management, study of agrometeorological and pest dynamical conditions.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/683/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Harnos, Zs., Hufnagel, L: A klímaváltozás kockázata hazai teendők – biztonságpolitikai vonatkozásai, BHKK Konferencia, Pécs, 2005 november 4., 2005
Németh T., Harnos Zs., Neményi M.: Precíziós növénytermesztés – a hatékonyság növelése és a környezetterhelés csökkentése, Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 4. Program Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Budapest, (67-77 old.), 2004
Láng I., Harnos Zs., Jolánkai M: Alkalmazkodási stratégia klímaváltozás esetére : nemzetközi tapasztalatok- hazai lehetőségek, MAG Kutatás, Fejlesztés és Környezet VETMA Budapest, 2004. június-július (28-32 old.), 2004
Harnos Zs.: A klímaváltozás növénytermelési hatásai, ''AGRO-21'' Füzetek 38. szám (38-59 old), 2004
Harnos, Zs.: Az agroökológiai potenciál felmérésének értékelése, Környezetügy 2004, Tanulmányok Láng István tiszteletére Országos Környezetvédelmi Tanács Friedrich Ebert Alapítvány Budapest (121-134 old.), 2004
Ladányi, M., Erdélyi É.: Istrazivanje zemljiste-biljka-klima-stetocine modela u znaku odrzive poljoprivrede, – EKO-Konferencija 2004, Ekoloski pokret grada Novog Sada, Tematski zbornik (Zdravstveno bezbedna hrana) II.: 413- 418. (Novi Sad), 2004
Erdélyi, É., Szabó, Cs.: Primena teorije grafova kao mogucnost kontrolisanja agroekosistema, – EKO-Konferencija 2004, Ekoloski pokret grada Novog Sada, Tematski zbornik (Zdravstveno bezbedna hrana) II.: 431- 434. (Novi Sad), 2004
Erdélyi, É., Hufnagel, L.: Növényvédelmi beavatkozások hatásának gráfelméleti vizsgálata, – XXVI. Operációkutatási Konferencia, Győr, 2004 május 26-28., 2004
Hufnagel, L.: Az ökológiai (agro-ökoszisztéma) modellezés módszertani problémái, Precíziós növénytermesztés" NKFP projekt konferencia Bábolna, június 7-8., 2004
Gaál, M., Schmidtke, J., Rasch, D., Schmidt, K., Neemann, G., Karwas, M.: Mintavételi helyek optimális kiválasztása, Precíziós növénytermesztés'' NKFP projekt konferencia Bábolna, június 7-8., 2004
Rédei, D., Harmat, B., Hufnagel, L.: Ecology of the Acalypta species occuring in Hungary, Applied Ecology and Environmental Research, 2(2): 73-90., 2004
Tenk, M., Stipkovits, L., Hufnagel, L.: Examination of the role of Mycoplasma bovis in bovine pneumonia and a mathematical model for its evaluation, – Acta Veterinaria Hungarica 52 (4): 445-456., 2004
Gaál, M., Schmidtke, J., Rasch, D., Schmidt, K., Neemann, G., Karwas, M.: Simulation experiments to evaluate the robustness of the construction of monitoring networks–, Applied Ecology and Environmental Research, 2(2): 59-71, 2004
HUFNAGEL, L., GAÁL, M.: Seasonal dynamic pattern analysis in service of Climate Change Research (A methodical case-study, monitoring and simulation based on an aquatic insect community), Applied Ecology and Environmental Research, 3(1): 79-132, 2005
HARNOS, ZS.: A klímaváltozás növénytermelési hatásai, "AGRO-21" Füzetek 2005. 38. szám (38-59 old.), 2005
HARNOS, ZS.: A klímaváltozás és lehetséges hatásai a világ mezőgazdaságára, Magyar Tudomány 2005/7. MTA Budapest 2005 (827-832 old.), 2005
SIPKAY, CS., HUFNAGEL, L, GAÁL, M.: Zoocoenological state of microhabitats and its seasonal dynamics in an aquatic Macroinvertebrate assembly, Applied Ecology and Environmental Research, 3(2): 107-137, 2005
ŐSZI, B., LADÁNYI, M., HUFNAGEL, L.: Population dynamics of the Sycamore Lace Bug, Corythucha ciliata (Say) (Heteroptera: Tingidae) in Hungary, Applied Ecology and Environmental Research (in press), 2005
BÍRÓ, J., POVAZSAN, J., KÖRÖSI, L., GLAVITS, R., HUFNAGEL, L., STIPKOVITS, L.: Safety and efficacy of Mycoplasma gallisepticum TS-11 vaccine for the protection of layer pullets against challenge with virulent M-gallisepticum R-strain, Avian Pathology 34(4) (Aug 2005): 341-349. (IF2003: 1,271), 2005
Bányai J., Horváth, G., Drégelyi-Kiss, Á: Nagy összetett vetőmagtételek minőségbiztosítása statisztikai módszerek alkalmazásával, VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia 2005. július 5-6, 2005
Erdélyi, É.: Kölcsönhatás gráfok és kockázat a mezőgazdaságban, VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia 2005. július 5-6, 2005
Ladányi, M., Erdélyi, É: A kukoricatermesztés kockázatának vizsgálata egy új sztochasztikus hatásossági módszerrel, VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia 2005. július 5-6, 2005
Ferenczy, A., Kamody, L., Pluhár, Zs.: Kerti kakukkfű törzsek értékelése hagyományos és új biometriai módszerekkel, VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia 2005. július 5-6, 2005
Harnos, Zs: Felkészülés a klímaváltozásra: kutatás, módszertani kérdések, VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia 2005. július 5-6, 2005
Horváth, L., Kocsis, M: A fenntartható fejlődés kérdései, VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia 2005. július 5-6, 2005
Höhn, M., Hufnagel, L., Vendramin, G.G., Gugerli, F.: Módszer és eredmény megvitatása, értelmezése az európai cirbolyafenyő (Pinus cembra L.) populációk diverzitás kutatása kapcsán, VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia 2005. július 5-6, 2005
Kocsis, M., Horváth, L: Magyarországi Noctuidae és Geometridae fajegyüttes szezonális dinamikai vizsgálata, VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia 2005. július 5-6, 2005
Harnos Zs.: A methodology for the sustainable agriculture,, TIES 2005 Konferencia, 2005. augusztus 21-26, Peking, Kína, 2005
Harnos Zs.: Klímaváltozás matematikai modellezésének kérdései, MTA Agrártudományok és Biológiai Tudományok Osztályának együttes tudományos ülése MTA, Budapest 2005. május 5, 2005
Ladányi, M., Horváth, L., Gaál, M., Hufnagel, L.: An agroecological simulation model system, Applied Ecology and Environmental Research 1(1-2);47-74., 2003
Rédei, D., Gaál, M., Hufnagel, L.: Spatial and temporal patterns of true bug assemblages extarcted with Berlese funnels, Applied Ecology and Environmental Research 1(1-2);115-142., 2003
Ladányi, M., Horváth, L., Gaál, M., Hufnagel, L., Révész, A., Erdélyi, É.: An agro-ecosystem simulation model for precision agriculture, ECPA-ACPLF 2003 - BERLIN, Conference Proceedings pp.469-470, 2003
Harnos, Zs.: Risk handling in a decision support system, EFITA 2003- Debrecen Conference Proceedings pp.469-470, 2003
Ladányi, M., Hufnagel, L.: A phenology model embedded in an ecosystem model for agroecological processes, EFITA 2003- Debrecen Conference Proceedings pp.876-881., 2003
Horváth, L., Gaál, M., Hufnagel, L.: Modelling of spetio-temporal patterns of Ecosystems in Agricultural Fields, EFITA 2003- Debrecen Conference Proceedings pp.882-889., 2003
Ladányi, M., Erdélyi, É., Révész, A.: An ecosystem model to simulate agroecological processes, EFITA 2003- Debrecen Conference Proceedings pp.739-746., 2003
Erdélyi, É: A new approach of investigating agro-ecosystems, application of graph theory, Lippay János –Ormos Imre – Vas Károly Scientific Symposium, 2003 – BUDAPEST Abstract Proceedings 32-33, 2003
Erdélyi, É: Modelling the water- and nutrient flow in soil, Lippay János –Ormos Imre – Vas Károly Scientific Symposium, 2003 – BUDAPEST Abstract Proceedings 34-35, 2003
Horváth, L., Kocsis, M: A new method for measuring ecological adaptation, Lippay János –Ormos Imre – Vas Károly Scientific Symposium, 2003 – BUDAPEST Abstract Proceedings 36-37, 2003
Kocsis, M., Horváth, L.: Construction and development of Hungarian Lepidoptera Database for multivariate biometric evaluations, Lippay János –Ormos Imre – Vas Károly Scientific Symposium, 2003 – BUDAPEST Abstract Proceedings 40-41, 2003
Ladányi, M.: A model for biotic interactions among populations, Lippay János –Ormos Imre – Vas Károly Scientific Symposium, 2003 – BUDAPEST Abstract Proceedings 44-45., 2003
Ladányi, M., Hufnagel, L.: How to define of number of individuals with respect to the phenology?, Lippay János –Ormos Imre – Vas Károly Scientific Symposium, 2003 – BUDAPEST Abstract Proceedings 46-47., 2003
Rédei, D., Gaál, M., Hufnagel, L.: Getting information from sporadic data sets using bootstrap methods – a case study, Lippay János –Ormos Imre – Vas Károly Scientific Symposium, 2003 – BUDAPEST Abstract Proceedings 52-53., 2003
Révész, A.: A new method for heat-unit calculation, Lippay János –Ormos Imre – Vas Károly Scientific Symposium, 2003 – BUDAPEST Abstract Proceedings 54-55., 2003
Harnos, Zs.: A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei, E-agrárium & E-vidék AGRÁRINFORMATIKAI FÓRUM Gödöllő, augusztus 26. Konferenciakiadvány CD-n, 2004
Rédei, D., Hufnagel, L.,: A new scientific book about Oribatid Mites (Balogh, J., Balogh, P.,: Identification keys to the Oribatid mites of the Extra-Holarctic Region) (bookreview), Applied Ecology and Environmental Research 2(1). pp.165, 2004
Ladányi, M., Hufnagel, L. (2006): The effect of climate change on the population of sycamore lace bug (Corythuca ciliata, SAY, Tingidae Heteroptera) based on a simulation model with phenological response, Applied Ecology and Environmental Research 4(2): 85-112, 2006
Harnos, Zs.,: A klímaváltozás kockázata-hazai teendők, VAHAVA zárókonferencia (poszterek összefoglalói) megjelent CD-n, Budapest, MTA, 2006
Hufnagel, L., Gaál, M., Horváth, L., Petrányi, G.: Klíma és mezőgazdaság, Láng et al.: A Globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok (VAHAVA projekt) –Akaprint Kft, 2006
Erdélyi, É., Horváth, L.: Climate Change and Precipitation Needs of Winter Wheat, Summer University on information Technology in Agriculture and Rural Development, Debrecen, Conference Proceedinggs pp. 33-40., 2006
Horváth, L., Gaál, M., Erdélyi, É.: Use of the Spatial Analogy in Climate Change Research, Summer University on information Technology in Agriculture and Rural Development, Debrecen, Conference Proceedinggs pp. 48-54, 2006
Salga, P., Horváth, L.: Modelling Climate Change Using Neural Network, Summer University on information Technology in Agriculture and Rural Development, Debrecen, Conference Proceedinggs pp. 55-60., 2006
Horvath, L.,Gaal, M.: Spatial analogies in service of climate change analysis, European Meteorological Society 6th EMS / 6th ECAC Ljubljana, Slovenia Abstract CD-ROM, 2006
Gaal, M., Horvath, L.: Geographical analogies in climate change research, 3rd HAICTA International Conference on: Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, Volos, Greece, 2006
Salga, P., Medveczki, M., Horvath, L.: Modeling climate change using Neural Networks, 3rd HAICTA International Conference on: Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, Volos, Greece, 2006
Horvath, L., Erdélyi, É.: How climate change influences the field crop production I. - Use of spatial analogy, 4th International Eco-Conference Novi Sad, Serbia, 2006
Erdélyi, É., Horvath, L., Boksai, D., Ferenczy, A.: How climate change influences the field crop production II: - Yield variability of maize, 4th International Eco-Conference Novi Sad, Serbia, 2006
Erdélyi, E., Ferenczy, A., Boksai, D.: Climate Change and Cereal Crops Growing in Hungary, EFITA Environmental Session, Glasgow, 2007. július 2-5. CD-ROM pp 1-6., 2007
Erdélyi É.,, Ferenczy, A.: Az őszi búza fejlődésének és termésmennyiségének alakulása a klímaváltozás hatására Magyarországon, Georgikon Napok Keszthely 2007. szeptember (in press), 2007
Ladányi, M., Erdélyi, É.: Climate change and risk assessment in Hungarian viticulture: a methodological approach, International Conference on Agricultural Economics, Rural Development and Informatics, Debrecen, Hungary, 2007 p. 353-261., 2007
Ladányi, M., Erdélyi, É., Szenteleki, K: The increase of the risk in Hungarian vine production due to climate change, EFITA Conference, Glasgow, Scotland (in press), 2007
Ladányi, M., Erdélyi, É.: A rewiev of risk methods in climate change impact researches, ISIRR Conference, Novi Sad (in press), 2007
Ladányi, M.: Climate change and agricultural risk, Agridema Workshop, Valladolid, Spain (in press), 2007
Ladányi, M.: A review of the potential climate change impact on insect populations – general and agricultural aspects, Applied Ecology and Environmental Research (in press), 2007
Harnos, Zs., Csete, L., Jolánkai, M.: A biológiai erőforrások hasznosítása, Ünnepi tudományos ülés Láng István akadémikus 75. születésnapja tiszteletére (in press), 2007
Harnos, Zs.: The modelling work of Tisza region, ADAM (FP6. EU Project) Assembly Barcelona, május 21-24. Working Paper, 2007
Harnos, Zs.: Climate change adaptation in Hungary, European Environmental Assessment Agencies Interest Group (EPA IG) Meeting Haarlem, május 26 EPA honlap, 2007
Harnos, Zs.: Preparation for Climate Change: a Hungarian Case Study, International Conference on Climate Change Hong Kong május 29-31. megjelent CD-n, 2007
vissza »