Idegi, valamint endothel eredetű mediátorok szerepe és kölcsönhatása a gingiva keringésének szabályozásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42584
típus K
Vezető kutató Fazekas Árpád
magyar cím Idegi, valamint endothel eredetű mediátorok szerepe és kölcsönhatása a gingiva keringésének szabályozásában
Angol cím Action and interaction of neural and endothelial mediators in the regulation of blood supply ti the gingiva
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Csempesz Ferenc
Csempesz Ferenc
Csillag Mária
Györfi Adrienne
Iványi Iván
Kerémi Beáta
Nyíri Gabriella
Pataky Levente
Vág János
Várnagy Éva
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.135
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Vazoaktív mediátorok keringésszabályozó szerepét tanulmányoztuk ép és gyulladt fogínyben patkányban. Humán gingiván a fogorvosi beavatkozások hatását vizsgáltuk. Adataink szerint patkány marginális gingiva erekben érszűkítő adrenerg α1, α2, valamint endotheliális ETA receptorok találhatók. A vaszkuláris endotheliális növekedési faktor (VEGF) a gingiva bazális keringésszabályozásában nem vesz részt, de azt az íny VEGF-2 érreceptorain keresztül befolyásolhatja. Primer neurogén gyulladás szisztémás antiinflammációs hatása a gingivában is leírható. E hatásban a nitrogénoxid szerepe valószínű. Megvizsgáltuk a gyomornedvből izolált gasztrikus pentadekapeptid BPC157 hatását ép, ill. gyulladt fogínyre. BPC157 vazokonstriktor, kísérletes parodontitisben gyulladáscsökkentő. Az alveoláris csontállományra protektív hatású. Az ínybarázda (gingivális sulcus) kemomechanikai tágítása a fogorvoslásban alkalmazott eljárás. Vizsgálataink szerint a használatos adrenalin koncentrációval átitatott tágító fonal a sulcusfolyadék elválasztást nem befolyásolja. Barázdatágításra a 0,1 %-os adrenalin oldat a leghatékonyabb. Bölcsességfogak pulpájából, ill. parodontiumából tenyésztéssel sejtkultúrát nyertünk, melyben vizsgáltuk a fogászati anyagok sejtproliferációra gyakorolt hatását. A pozitív STRO-1 immunreaktivitás sejtkultúránkban mesenhymalis őssejtek jelenlétére utal. A hemostatikumok, ill. retrakciós szerek klinikumban használt koncentrációi toxikusak. Emdogain a sejtproliferációt fokozta.
kutatási eredmények (angolul)
The role of vasoactive mediators has been studied in blood flow regulation to the sound/inflamed rat gingiva. The gingival effects of dental treatment were also detected in human. According to our data vasoconstrictor α1, α2 and endothelial ETA receptors localize in the blood vessels of the marginal gingva. Although the vascular endothelial growth factor (VEGF) does not participate in the basal flow regulation to the gingiva, exogenous VEGF evokes an enhanced gingival blood perfusion by the means of local VEGF2 receptors. The systemic anti-inflammatory effect of primary neurogenic inflammation can be observed also in the gingiva. Nitric oxide is probably involved in this process. The effect of gastric juice pentadecapeptide BPC157 on the sound/inflamed gingiva was also studied. BPC157 induces vasoconstriction and decreases inflammation in experimental periodontitis. The chemo-mechanical exposure of the gingival sulcus is a procedure commonly used in dentistry. Among the concentrations of epinephrine we used 0.1% was the most effective one, without any effect on crevicular fluid production. In order to study the effect of dental materials on the cell proliferation tissue culture was gained using the cells of dental pulp and connecting periodontium of wisdom teeth. The positive STRO-1 immunreactivity observed in our tissue culture refers to the presence of mesenchymal stemm cells. Clinically used concentrations of hemostatic and vasoconstrictor retraction solutions are toxic for the cultured cells. Emdogain shows a cellproliferative effect.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/684/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nyíri G; Hably C; Fazekas Á; Vág J:: Effect of endothelin-1 on gingival vascular resistance in rats, J Dent Res 83: Spec Issue A, 2592, 2004
Iványi I; Györfi A; Gyurkovics M; Rosivall L; Fazekas Á:: Effect of vascular endothelial growth factor on the gingival microcirculation, IADR, Amsterdam, 2005, 0468, 149 old., 2005
Kontra H; Csillag M; Nyíri G; Fazekas Á:: A national survey of gingival retraction in Hungary, IADR, Amsterdam, 2005, 0543, 171 old., 2005
Ábrahám D., Beke B.: Az endogen szénmonoxid (CO) hozzájárul a fogíny bazális véráramlásának biztosításához, SE TDK konferencia, 2008
Csempesz F; Pataky L; Iványi I; László F; Fazekas Á: Preceding local neurogen inflammation abolishes capsaicin-evoked neurogen edema in rat gingiva, J Dent Res 82:2830, 2003
Csempesz F., Vág J., Fazekas Á.: In vitro kinetic study of absorbency of retraction cords, J Prosthet Dent 89:45-50, 2003
Varga G., Kádár K., Csillag M., szlávik V., Molnár B., Kiss G., Vág J., Gera I., Fazekas Á.: Proliferation and toxicity studies in stem cell culture from human dental pulp, Advances in Dental Research - közlésre leadva, 2005
Nyíri G; Hably C; Fazekas Á; Vág J:: Effect of Endothelin-1, Bigendothelin-1 on gingival vascular resistance in rats, IADR, Amsterdam, 2005, 0469, 149 old., 2005
Kerémi B; Iványi I; Vág J; Fazekas Á:: Role of adrenergic receptors in gingival blood flow regulation, IADR, Amsterdam, 2005, 0470, 150 old., 2005
Csillag M; Kontra H; Iványi I; Fazekas Á:: Horizontal width changing after gingival margin displacement, IADR, Amsterdam, 2005, 0544, 171. old., 2005
Kerémi B., duhaj S., Borsi K., Komora P., Fazekas Á., Varga G., Lohinai Z.: The role of gastic pentadecapeptide BPC157 on the blood vessels of healthy and inflamed gingiva, Acta Physiologica Hungarica 94, 2007
Gyurkovics M., Lohinai Z., Győrfi A., Iványi I., Süveges I., Kónya M., Bodor C., Baintner K., Fazekas Á.,Rosivall L.: Examination of the venodilatory effect of Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) in rat gingiva, Acta Physiologica Hungarica 94, 2007
M. Csillag, G. Nyiri, J. Vág, Á. Fazekas: Dose-related effects of epinephrine on human gingival blood flow and crevicular fluid production used as a soaking solution for chemo-mechanical tissue retrac, J Prosthetic Dent 2007; 97: 6-11, 2007
Komora P., Kerémi B., Lohinai Z., duhaj S., Borsi K., Fazekas Á., Varga G., Dobó-Nagy C.: The gastric pentadecapeptide BPC157 reduce the alveolar bone resorption in experimental periodontitis, Acta Physiologica Hungarica 94, 2007
vissza »