Nero és kora  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42585
típus K
Vezető kutató Takács László
magyar cím Nero és kora
Angol cím Nero and his age
zsűri Történelem
Kutatóhely Klasszika Filológia Tanszék (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat keretében Nero korának politikai és irodalmi életét vizsgáltam részint ókori forrásokra támaszkodva, részint az újabb nemzetközi szakirodalom eredményeit felhasználva. Az előbbi egyrészt a Nero korára vonatkozó történeti források és irodalmi, de részint történeti vonatkozással is bíró művek vizsgálatát jelenti, másrészt egy olyan forrásnak a vizsgálatát, amely mindeddig nem volt tárgya olyan kutatásnak, amely a Nero-kor összefüggéseibe ágyazva is vizsgálta volna. E forrás annak a szatíraköltőnek az életrajza, aki szoros barátságot tartott fenn a korabeli szellemi és politikai életben meghatározó szerepet játszott személyekkel, mint pl. Lucanus, a költő, Servilius Nonianus, a történetíró és Thrasea Paetus, a sztoikus ellenzék egyik vezéralakja. Ez utóbbihoz - a hagyományozás történetének vizsgálatával együtt - részletes irodalmi és történeti kommentár készült, ezen túl pedig elkészült egy két nagyobb részre bontható monográfia, amely Nero uralmát a hatalmi-politikai eszközök használata felől tárgyalja, másrészt tartalmaz egy Nero-kori proszopográfiai részt is, s amelynek címe Nero politikai arcképvázlata. E két hamarosan megjelenő köteten kívül a kutatás idején számos a témához kapcsolódó számos tanulmányt és recenziót publikáltam, valamint előadásokat tartottam a kutatás témaköréhez kapcsolódó témában, amelyeket a közeljövőben szintén publikálni óhajtok.
kutatási eredmények (angolul)
My research project focused on the political life and literature of the Neronian Rome based on the ancient sources and the new results of the classical scholarship. The most important source of my research was the so called Vita Persii de commentario Probi Valeri sublata, what describes the personal connections of the satirist Persius with the leading political and intellectual figures of his time like Seneca, Thrasea Paetus, Lucanus or the stoic philosopher Cornutus. For example according to this source it seems to be clear that Quintilianus have been meet to Persius and the other young poets in the court of Servilius Nonianus, and his view of the literature of the age of Nero was influenced by the personal memories and by the sharp point of view of morality. In sum I have wrote a commentary on the Vita Persii. The other important part of my research project was the interpretation of the history and changes of the Neronian politics. In the first five years the politics of the princeps was governed by Burrus and Seneca, but their political mistakes gave the possibility to Nero to change the directions of the Roman politics. This changing could be seem as the turning point that caused the fall of Nero. According to my point of view the decline of the princeps was necessary, because he opposed himself to the politics of Seneca, and he learned the political scenarios rather than the art of politics. In a monography I have made a summary of the political history of Neros reign.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/685/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bollók János, Kopeczky Rita, Szőke Ágnes, Takács László: Seneca prózai művei II., Budapest, 2004
Takács László: Szamárfülű delfin avagy auriculas asini quis non habet?, Szörényi László 60. születésnapjára készült kötet, 2005
Takács László: Átváltozás és széthullás: megjegyzések Seneca 114. erkölcsi leveléhez, GENESIA, Tanulmányok Bollók János emlékére, szerk. Horváth László, Laczkó Krisztina, Mayer Gyula, Takács László, Budapest, 2004, 637-650., 2004
Takács László: The story of a fragment of L. Annaeus Cornutus, AAntHung 44 (2004), 35-46., 2004
Takács László: Richard F. Thomas: Virgil and the Augustan Reception, Antik Tanulmányok 48 (2004) 194-195., 2005
Takács László: Persius, Seneca és Quintilianus, 101 írás Pusztai Ferenc köszöntésére, 2005
Takács László: L. Annaeus Cornutus és a kortárs költészet, Hedypathetica, Budapest, 319-334., 2005
Takács László: A hellénisztikus irodalomeszmény Nero korában, Hedypathetica, Budapest, 335-354., 2005
Takács László: Az Epistulae morales mint történeti forrás, Classica – Mediaevalia – Neolatina; Acta conventus diebus undecimo et duodecimo mensis Maii anno MMIV Debrecini habiti. Edd. Ladislaus Havas et Emericus Tegyey, Debrecini, 2006
Takács László: Metamorphosis and disruption, Comments on Seneca’ s 114th Epistula Moralis, ActaAntHung, 45, 2005, 399-411., 2006
Takács László: Mit nem mondott Lucanus Persius költeményeiről, AntTan 51 (2007) 299-308., 2007
Takács László: The Ancient Biography of Aules Persius Flaccus or the so-called Vita Persii de commentario Probi Valeri sublata, ACD 43 (2007) 183-187., 2007
Takács László: Hellenismus und Philhellenismus im Kreis von Cornutus, Collection Latomus volume 305 – 2007 (éd. Yves Perrin) Éditions Latomus – Bruxelles p. 312-322. (Dirigée par C. Deroux et J. Dumortier-Bibauw., 2007
Takács László: Commentum Cornuti in Persium. Recognoverunt et adnotatione critica instruxerunt W. V. Clausen et J. E. G. Zetzel. Moraschii et Lipsiae in aedibus K. G. Saur, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, MMIV, 202 l., AntTan 50 (2006) 114-116., 2006
Takács László: Anneo Cornuto, Compendio di teologia greca, (Testo Greco a fronte) Saggio introduttivo e integrativo, traduzione e apparati di Ilaria Ramelli, Milano 2003. 608 l., AntTan 50 (2006) 113-114., 2006
Takács László: Edward Champlin: Nero, Cambridge (Massachusetts) – London (England) 2003. 346 l., AntTan 50 (2006) 120-122., 2006
Takács László: Victoria Emma Pagán: Conspiracy narratives in Roman History, University of Texas Press, Austin 2004. 198 l., AntTan 51 (2007) 196-197., 2007
Takács László: James E. G. Zetzel: Marginal Scholarship and Textual Deviance, The Commentum Cornuti and the early scholia on Persius. Institute of Classical Studies, School of Advanced Study, University of London, Bulletin of the Institute of Classical Studies Supplement 84, London 2005., AntTan 51 (2007) 197-199., 2007
Takács László: Alain M. Gowing: Empire and Memory, the Representation of the Roman Republic in Imperial Culture, Cambridge UP, 2005, 178 l., AntTan 51 (2007) 322-323., 2007
Takács László: Róma lángokban, Élet és Tudomány 2007. 08. 24. 34. szám (LXII) 1072-1074., 2007
Takács László: Vellem litteras nescirem (Seneca, De clementia, 2,1,2), In: Oratoris officium, Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére, Budapest, 2008

 

Projekt eseményei

 
2012-02-14 21:58:19
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Ókortudományi Intézet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Új kutatóhely: Klasszika Filológia Tanszék (Pázmány Péter Katolikus Egyetem).
vissza »