A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42588
típus F
Vezető kutató Gyenge Balázs
magyar cím A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésében
Angol cím The role of the agricultural insurance in agricultural production
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Üzleti Tudományok Intézete (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Arutyunjan Alex
Badinszky Péter
Bíró Oszkár
Kovács Attila
Markó Olga
Ózsvári László
Tervey Viktória
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.208
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási program a sikeresen lezárult, a célok megvalósultak. • Szakirodalmi gyűjtés és áttekintés a témában, friss információk • A szakirodalmi elemzés során több rangos szakmai anyag fordítása magyar nyelvre 100 oldalas nagyságrendben. • A kutatási eredmények felhasználásra kerültek a felsőfokú oktatásban, illetve a tananyagfejlesztésben. (SZIE GTK Biztosítási Ismeretek és a Vállalatgazdaságtan I). • A nemzetközi és az EU gyakorlat megismerése és terjesztése az érdekszférákban az és a publikációs fórumokon. • Hazai és nemzetközi publikációk kockázat menedzsment témában és továbbiak is várhatók. A 2005-re tervezett tengeren túli konferencián való részvétel és publikáció meghiúsult, az anyagi lehetőségek menet közbeni többszöri korlátozása miatt, azonban az erre elkülönített pénzösszeget nem használtuk fel más célra, hanem visszajuttattuk az OTKA forrásaiba. • Egy folyamatban lévő doktori dolgozat hasznosítja a kutatás eredményeit és egy már lezárt PhD munka is felhasználta. További szak és diplomadolgozatok is készültek. • A kérdőívekből összesítő adatbázis (Excel formátumban is) eloszlási diagrammok és elemzések születtek. Lekérdezésre kerültek a mélyinterjúk. Specialitás, hogy a kérdőívek kérdései a vertikum különböző szereplői aspektusából is összehasonlítók. • Hatásos párbeszéd alakult ki a biztosítótársaság (ARGOSZ Biztosító) a fermentáló integrátor (Szolnoki Dohány Fermentáló) és a termelők, ill. a Dohány Terméktanács vezetősége között.
kutatási eredmények (angolul)
The research project has finished successfully, the aims have reached. • Gathering literature and overview of the topic and acquisition of fresh information. • During analysis of literature several conciderable text had been translated to Hungarian approximately more than 100 pages. • The research’s results had been applied in hire education and development of subject maters. (SZIE GTK Faculty of Economy and Social Sciences). • Recognize and dissemination of international EU practice between scope of interests who involved and different forums, workshops and conferences. • In the field of risk management domestic and foreign publications and further more publication will be made in several topics. Although the participation of over the sea conference has been failed (in 2005) in consequence of more than one reduction of budgets but we didn’t expend money on that purpose and we let back the money to the OTKA found. • At the moment one PhD studies be in progress that utilize results of the research and one finished PhD studies referred as well. Further diploma work also. • From querries a cumulative data base (EXCEL forms also) and diagrams and analysis has to be made. Speciality, that the questions can be compared among different interest groups • During the accomplishment of the test forms and query them effective dialogue formed among insurance company (ARGOSZ Biztosító) integrator (Szolnoki Dohány Fermentáló) and the producers or its representatives.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/687/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balázs Gyenge - Viktória Tervey: The role and importance of risk management in agriculture, 1st International Meeting of Young Scientists in Horticulture was supported by Ministry of Education of Czech Republic , Brno, 2004
vissza »