Reduction of the pesticide use by applicationstechnology methods  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42594
Type K
Principal investigator Kalmár, Imre
Title in Hungarian A növényvédő szer kijuttatás csökkentésének alkalmazástechnológiai lehetőségei
Title in English Reduction of the pesticide use by applicationstechnology methods
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Szolnok College Technical and Agricultural Faculty (Szolnoki Főiskola)
Participants Gulyás, László
Kalmárné dr.Vass, Eszter
Krizsán, József
Szabó, Emese
Vásárhelyi, Lajos
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 4.512
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A teljes kutatási időszak fontosabb tézisszerű eredményei, megállapításai a következők szerint foglalhatók össze: - A korábbiaktól eltérő körülmények mellett végzett technológiai összehasonlító kísérletek is igazolták, hogy az elektrosztatikus cseppfeltöltéses technológia kedvezőbb fedettségi jellemzőket eredményez a hagyományos hidraulikus cseppképzéshez és axiálventillátoros permettovábbításhoz képest. Az elektrosztatikus cseppfeltöltéssel a hagyományos kijuttatásnál alacsonyabb dózissal is elérhetők hagyományos gépekhez hasonló fedettségi jellemzők. - A különféle kialakítású technikai megoldású csökkentett hatóanyagdózissal, csökkentett permetlé kijuttatással, ill. permetvisszanyerő rendszerrel ellátott gépekkel alacsonyabb hatóanyag kijuttatás mellett is elérhető a hagyományos gépekéhez hasonló célfelületi fedettség, így a korszerű növényvédő gépek alkalmazásával a biológiailag hatásos védekezés csökkentett növényvédő-szer mennyiség kijuttatása mellett is megvalósítható. - A változó ültetvény-jellemzőkhöz illeszthető technikai megoldásokkal, gépbeállításokkal kísérletileg igazoltan is növényvédő szer megtakarítás érhető el az általánosan alkalmazott műszaki technikai megoldásokhoz és gépbeállításokhoz képest.
Results in English
More significant thesis-like results and establishment of the whole research period can be summed up as follow: −the technological comparable experiments carried out besides the conditions differing from the earlier ones also certify that electrostatic charged spray-drops technology produces more favourable coverage characteristics than the traditional hydraulic spraying and axial fan spraying. Coverage characteristics similar to the traditional machines can also be achieved with lower doses by electrostatic spraying against the traditional method. −Coverage of the target surface similar to the traditional machines’ can be achieved as well besides the letting out of lower agent performed with machines furnished with spray recovering system or with reduced spray liquid release, with reduced agent dose of various developed technical solutions; thus with the application of up-to-date plant protective machines biologically effective protection can also be realised besides the release of reduced insecticide quantity. −With technical solutions and machine adjustment adaptable to the variable plantation-characteristics, it is experimentally certified that insecticide saving can be obtained compared to the generally applied technical solutions and machine adjustment.
Full text http://real.mtak.hu/690/
Decision
No

 

List of publications

 
Kalmár Imre: Néhány környezetkímélő technikai megoldás a fenntartható mezőgazdálkodásban, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum habilitációs tudományos tézisek p 34 (és cikkgyűjtemény), 2007
Kalmár, Imre: Experiments with plant sensor ont he economical application of pesticide in cherry plantation, IAMFE Denmark 2008 (közlésre elfogadva), 2008
Dimitrievits Gy.: Vegyszer-megtakarítás növényérzékelős permetezőgépekkel, Agro Napló. 2004/5. 43-46.pp, 2004
Gulyas Z.; Dimitrievits Gy.: Versuche mit angewandten verlustmindernden technischen Lösungen beim Spritzen, VDI-Berichte. Nr. 1855.2004: 445-462 pp, 2004
Kalmár I.: A növényvédő szer felhasználás csökkentésének lehetőségei ültetvénypermetezéskor, IV. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Mezőtúr, 2004
Dimitrievits Gy.: A permetezési technika jelenlegi helyzete és fejlesztési lehetőségei, Őstermelő. 2005/2. 82-85 p., 2005
Dimitrievits Gy.: Anyagtakarékos, környezetkímélő permetezési eljárások, Mezőgazdasági Technika. 2005/11. 165. Vállalkozók Tanácsadója, 2005
I. Kalmár - Gy. Dimitrievits: Influence of the spraytechnik on the depsosit os the spraydrops, Proceedings of the International Scientific Conference. Innovation and Utility in the Visegrad Fours. Nyíregyháza, 2005. Volume 3. 529-534.p, 2005
Kalmár I.: A növényvédő szer felhasználás csökkentésének lehetőségei ültetvénypermetezéskor, MTA Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása. Gödöllő. 2005., 2005
Dimitrievits Gy.; Gulyás Z.; Kovács L.; Kalmár I.: Anyagtakarékos permetezőgépek vizsgálatának eredményei, MTA Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása. Gödöllő, 2006., 2006
Kalmár Imre: Növényvédőszer-megtakarítás új növényvédelmi technikai módszerek alkalmazásával, MTA AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása, Gödöllő. 2008., 2008
Back »