A birtokviszonyok, gazdálkodási viszonyok - beleértve a mezőgazdasági kiegészítő tevékenységeket - alakulása és várható tendenciái Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42598
típus K
Vezető kutató Burgerné Gimes Anna
magyar cím A birtokviszonyok, gazdálkodási viszonyok - beleértve a mezőgazdasági kiegészítő tevékenységeket - alakulása és várható tendenciái Magyarországon
Angol cím Land tenure, farming - including the non agricultural farm activites - in Hungary
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Kovács Csaba
Szép Katalin
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.016
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás alapja a birtokokon végzett felmérés volt. 2003 végén és 2004 elején Dél-Alföld és Nyugat- Magyarország 3-3 megyéjének 613 egyéni gazdaságában végeztünk kérdőíves kikérdezéses felmérést. Az eredményességi adatokból úgy tűnik, hogy az 1998-s és 2003-s felmérésünk között romlott a mezőgazdaság helyzete. A nagyobb területtel rendelkezők, az 50 év alattiak és az általános iskolánál magasabb iskolai végzettségűek általában jobb eredményeket értek el, mint a kis területen gazdálkodók, az idősebbek és kevésbé képzettek. A növénytermelés és a gabonatermelés dominanciája, különösen a nagyobb gazdaságokban, külterjes gazdálkodásra utal. A nagyarányú gabonatermelés időről-időre túltermeléshez vezet. A támogatási rendszer ezt erősíti. A dél-alföldi és a nyugat-dunántúli régió összehasonlítása arra enged következtetni, hogy a Dél-Alföldön nagyobb jelentőségű a mezőgazdasági termelés, többen foglalkoznak mezőgazdasággal, több a főfoglalkozású és a dolgozó családtag a kisebb egyéb munkalehetőségnek megfelelően, többet áldoznak a mezőgazdasági termelésre, nagyobb arányú a fóliás termelés, több állatot tartanak, viszont a Nyugat Dunántúlon erősebb a gazdálkodók kereskedelmi szelleme, többen kötnek kereskedelmi szerződést, több hitelhez és támogatáshoz jutnak a gazdálkodók és nyereségesebben gazdálkodnak. A hatékonyság és jövedelmezőség regressziós elemzéssel történt vizsgálata és a klaszterelemzés alátámasztotta a kereszttáblák alapján végzett leíró elemzéseket.
kutatási eredmények (angolul)
In 2003 a research study looked at the position of smallholders. When comparing the Southern Lowlands with western Transdanubia, it can be said that agricultural production is greater in the former region and more people are involved in agriculture. However, it seems that in western Transdanubia the spirit of enterprise is stronger than in the Southern Lowlands: more farmers enter into contractual agreements, more farmers make use of credits and subsidies, and the farms operate with greater profitability. The regression analyses with respect to efficiency and profitability and the cluster analyses supported the assessments of the descriptive analyses. The regression analyses with respect to efficiency and profitability and the cluster analyses supported the assessments of the descriptive analyses. Research has dealt also with the history of ideological aspects of land ownership.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/692/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Burger Anna: The Issue of Land Ownership and Rural Nationalism in the East Central European (ECE) Countries. A Case Study of Hungary, XIth EAAE Congress Copenhagen,, 2005
Anna Burger: Europe\'s Green Ring, Land Use Policy, 2003
Burgerné Gimes Anna: Miért különbözőek az európai válaszok az agrárkérdésben?, MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottsága, 2003
Anna Burger: The Issue of Land Ownership, Land Use Policy, 2005
Burgerné Gimes Anna: Nép-nemzeti ideológia és földbirtok-politika Europa perifériáján, MTA Társadalomkutatás, 2005
Burgerné Gimes Anna: Földhasználati és földbirtok-politika az EU-ban és néhány csatlakozó országban, Közgazdasági Szemle, 2003
Burgerné Gimes Anna: Az európai birtokviszonyok. 2002, Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia. Szeged, 2003
Burgerné Gimes Anna: A földtulajdon a nép-nemzeti eszmerendszerben. Határok és Eurorégiók., Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia. Szeged, 2005
Anna Burger: The Issue of Land in East-Central European Countries (A case study of Hungary), Agricultural Transition and Rural Development. Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences, Károly Robert College, Gyöngyös, University of Pécs, Faculty of Econo, 2006
Burgerné Gimes Anna- Szép Katalin: Az egyéni (családi) mezőgazdasági üzemek gazdasági helyzete napjainkban., Agrinform, 2006

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 08:47:55
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »