Az endothelfunkció és intravaszkuláris trombotikus folyamatok összefüggésének tanulmányozása szív- és érrendszeri betegekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42605
típus K
Vezető kutató Préda István
magyar cím Az endothelfunkció és intravaszkuláris trombotikus folyamatok összefüggésének tanulmányozása szív- és érrendszeri betegekben
Angol cím Correlation of endothelial function and intravascular thrombotic events in patinets with cardiovascular disease
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Hizoh István
Kiss Róbert Gábor
Tóth Zsámboki Emese
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A morfológiailag ép koronáriákban észlelhető meglassult kontrasztanyag áramlásként definiált „slow coronary flow” betegeket vizsgálva igazoltuk, hogy ezen jelenség független klinikai formát képvisel egyedi klinikai képpel, angiográfiás jellemzőkkel és biokémiai marker mintázattal. A további vizsgálataink alátámasztották a koronária áramlási sebesség és az adhéziós molekulák közötti összefüggést. Igazoltuk, hogy a szöveti laser Doppler és az arteriográf együttes alkalmazása használható az endothel diszfunkció korai stádiumának szűrésére. A kutatócsoportunk honosította a keringő endothelsejtek elemzésére alkalmas metodikát, majd ezen sejtek száma révén igazolta az ischaemia és PCI-mediálta reperfúziót követően létrejött endothelsérülést, mely korrelációt mutatott a szívizom károsodás mértékével. Kimutattuk továbbá, hogy az oxidatív stress a leukociták PARP-1 aktivációját okozza myocardiális ischémia-reperfúzió során; ezt követően kidolgoztuk az oxidatív stressz során kialakult DNS károsodás mérésére alkalmas Comet assay eljárást. Kimutattuk, hogy sztatin előkezelés nem befolyásolja hátrányosan a trombocitagátló clopidogrel hatását stabil anginás betegekben. Új algoritmusokat dolgoztunk ki a pathológiás trombocita funkció felmérésére, a gátlószer rezisztencia jelenségének kiszűrésére, valamint az aszpirin trombocitagátló hatásának vizsgálatára. A rezisztens betegek trombocitagátló terápiájának optimalizálásával kivétel nélkül reszponderré váltak.
kutatási eredmények (angolul)
Slow coronary flow phenomenon is diagnosed by TIMI2 or less flow grade in the presence of morphologically intact coronary arteries. We confirmed that slow coronary flow might represent a distinct form of ischemic heart disease characterized by clinical, angiographic signs and biochemical markers. In addition, we found significant correlation between coronary flow velocity and soluble adhesion molecule levels. We confirmed that parallel measurements with tissue laser Doppler and arteriography serve as useful diagnostic approaches for early screening of endothelial dysfunction. We set up a specific method for assessing circulating endothelial cells (CEC) and demonstrated, that CEC count showed significant elevation during ischaemia and PCI-mediated reperfusion and correlated with myocardial injury. Furthermore, we have demonstrated over-activation of PARP-1 in peripheral leukocytes during oxidative stress present in the setting of myocardial ischemia-reperfusion. Moreover, peripheral leukocytes were analyzed to evaluate oxidative stress mediated- DNA damage using Comet assay as a novel method. We provided evidence that statins do not interfere with the loading dose of clopidogrel in stable angina patients. We introduced new therapeutic algorithms for assessing platelet function, antiplatelet drug resistance in high risk patients. By individualizing the antiplatelet therapy of high risk resistant patients we were able to achieve effective platelet inhibition.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/696/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szántó V, Molnár F, Major L, Kerecsen G, Préda I, Kiss RG: 1998 és 2000 között perkután koronáriaintervencióval kezelt 577 beteg túlélésének vizsgálata, Magyar Belorvosi Archivum.Supplementum 2006;4: 112, 2006
Toth-Zsamboki E, Horváth E, Vargova K, Beres BJ, Kiss RG, Kollai M, Preda I, Szabo Cs.: Primary percuatenoeus coronary interventionb activates poly(ADP) ribose polymerase-1 in patients with acute ST-elevation myocardial infarction., World Congress of Cardiology 2006, 2-6 September 2006, Barcelona, Spain. European Heart Journal 2006;27:637, 2006
Béres BJ, Toth-Zsamboki E, Vargova K, Kerecsen G, Gulácsi-Bárdos P, Bencze J, Vakulya B, Préda I, Kiss RG.: A katecholaminok effektív, kettős thrombocytagátló kezelés mellett is fokozzák a koronariabetegek thrombocytaaggregációját., Magyar Belorvosi Archívum Suppl. 2006; 4: 47., 2006
Vargova K, Tóth-Zsámboki E, BenczeJ, Kerecsen G, Hizoh I, Béres BJ, Kiss RG, Préda I.: A keringő endothelsejtek mint az endothelsérülés markerei cardiovascularis kórképekben., Magyar Belorvosi Archívum Suppl. 2005; 2: 32., 2005
Toth-Zsámboki E, Horváth E, Vargová K, Pankotai E, Béres BJ, Kiss RG, Préda I, Szabó Cs.: A poli-ADP-ribóz-polimeráz-1 (PARP-1) enzim szerepe perkután coronaria-intervenció (PCI) kapcsán létrejövő reperfúziós károsodásban., Magyar Belorvosi Archívum Suppl. 2005; 2: 31., 2005
Bencze J, Tóth-Zsámboki E, Kiss RG, Vargova K, Kerecsen G, Korda A, Prohászka Z, Molnár F, Füst Gy, Préda I.: Inflammatory and endothelial plasma marker pattern in cardiovascular patients with slow coronary flow phenomenon., International Semmelweis Symposium, Budapest, Hungary Nov. 3-4, 2005; Abstracts and Programme book., 2005
Bencze J, Kiss R, Tóth Zsámboki E, Korda A, Vargová K, Csóti É, Fischer É, Prohászka Z, Molnár F, Füst G, Préda I.: Az ischaemiás szívbetegség új altípusa: slow coronary flow phenomenon. Karakterizáció, klinikai és angiographiás kép endothelfunctió és gyulladásos biokémiai serum marker, Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2005; 35:A 48., 2005
Kiss RG, Stef G, Kerecsen G, Poór F, Seres E, Pongrácz E, Németh L, Veres G, Préda I.:: Acetylsalicylsav rezisztencia esetén az acetylsaliczlsav kezelés folytatása emeli a halálozást. 921 beteg kétéves utánkövetése 5 cenrum adatai alapján, Cardiol Hung 2005; 35:A55., 2005
Béres J, Tóth-Zsámboki E, Vargová K, Fischer É, Csóti É, Préda I, Kiss RG.: A statinok nem befolyásolják a telítő dózisú clopidogrel trombocytaaggregáció-gátló hatását ischémiás szívbetegekben., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2005; 35:A49, 2005
Tóth Zsámboki E, Préda I, Horváth E, Vargová K, Pankotai E, Kanneganti M, Csóti É, Lacza Zs, Kiss RG, Kollai M, Szabó Cs.: Poli-ADP-ribóz-polimeráz-1 (PARP-1) aktiváció kialakulása akut miokardiális infarktus és primer perkután koronária intervenció kapcsán. A miokardialis szöveti protekció l, Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2005; 35: A29, 2005
Kiszel P, Tóth-Zsámboki E, Préda I, Füst I, Hurme M, Prohászka Z.: Associations between interleukin-6 genetic polymorphisms and levels of antibodies to 60-kDa heat-shock proteins., International Semmelweis Symposium, Budapest, Hungary Nov. 3-4, 2005; Abstracts and Programme book., 2005
Vargova K, Tóth-Zsámboki E, Hizoh I, Kerecsen G, Bencze J,Csóti É, Kiss R.G., Préda I.:: Circulating endothelial cell count as a marker of endothelial injury in patients with coronary artery disease and percutaneous coronary intervention., International Semmelweis Symposium, Budapest, Hungary Nov. 3-4, 2005; Abstracts and Programme book., 2005
Bencze J, Kiss R, Tóth Zsámboki E, Korda A, Vargová K, Prohászka Z, Molnár F, Füst G, Préda I.: Slow coronary flow-phenomenon is a new subtype of ischemic heart disease., Noninvasive Cardiology (Bratislava) 2005; 14: 91, 2005
Vargová K, Tóth-Zsámboki E, Hizoh I, Kerecsen G, Bencze J, Csoti E, Kiss RG, Préda I.: Kinetics and viability of circulating endothelial cells in patients with acute ST-elevation myocardial infarction and percutaneous coronary intervention., Noninvasive Cardiology (Bratislava) 2005; 14: 108, 2005
Préda I, Bencze J, Vargová K: Endothelfunkció és ischémiás szívbetegség., Orvosi Hetilap 2005; 146 (20) Suppl.2 :1047-1053, 2005
Tóth-Zsámboki E, Préda I, Horváth E, Vargová K, Murthy K, Kiss RG, Kollai M, Szabó Cs: Poly-ADP-ribose polymerase is activated by acute myocardial infarction and percutanoeus coronary intevention. New possibility to protect the myocardial tissue?, Noninvasive Cardiology (Bratislava), 2005
Vargova K, Tóth-Zsámboki E, Hizoh I, Kerecsen G, Bencze J,Csóti É, Kiss R.G., Préda I.: Time-course changes of von Willebrand factor, soluble intercellular adhesion molecule-1 and circulating endothelial cell count in patients with STEMI., International Conference of Immunogenomics and Immunomics, Budapest, Hungary Oct 8-12, 2006; Programme and abstract book: 398., 2006
Nieszner É, Bárdos P, Baranyi É, Préda I.: A diabetes mellitus cardiovascularis szövődményei és diagnózisuk., Lege Artis Medicine 2005; 10:722-729, 2005
Béres B, Toth-Zsamboki E, Vargova K, Fisher E, Csoti E, Pred i, Kiss RG: A statin kezelés nem csökkenti a telítő dozisú clopidogrel trombocytaaggregáció-gátló hatását coronariabetegekben., Magyar Belorvosi Archivum Suppl. 2005; 2: 17-18., 2005
Vargová K, Tóth- Zsámboki E, Csóti E, Fischer E, Hízoh I, Kiss RG, Préda I.: A keringő endothelsejtek vizsgálata kardiovaszkuláris megbetegedésekben perkután koronária intervenciót követően., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2005; 35: A62, 2005
Tóth Zsámboki, Beres BJ, Vargová K, Fischer É, Csóti É, Kerecsen G, Préda I, Kiss RG.: Statin therapy has an antiplatelet effect and does not interfere with the loading dose of clopidogrel in patients with ischemic heart disease., Noninvasive Cardiology (Bratislava) 2005; 14:106, 2005
Kiss RG.: Az atherothrombosis keletkezésének mechanizmusa és gyógyszeres befolyásolásának lehetőségei., Orvosi Hetilap 2005; 146 (20) Suppl.2:1054-1060, 2005
Vargová K, Tóth-Zsámboki E, Bencze J, Kiss RG, Préda I.: Keringő endothelsejtek elemzésének jelentősége aterotrombózissal járó kórképekben., Metabolizmus 2005; 3(2): 92-96, 2005
Gulácsi-Bárdos P, Nieszner É, Bencze J, Préda I.: Az endothelfunkció-károsodás és lézer doppler vizsgálati paraméterek összefüggése slow-coronary flow-val járó iszkémiás szívbetegekben., Metabolizmus 2005; 3 (3): 175-178, 2005
Tóth-Zsámboki E, Kerecsen G, Préda I, Kiss RG.: A trombociták élettana és az antitrombotikus kezelés összefüggései., Praxis 2005; 14 (8) 9-19, 2005
Vargova K, Toth-Zsamboki E, Bencze J, Hizoh I, Kerecsen G, Csoti E, Kiss RG, Preda I.: Kinetics and viability of circulating endothelial cells in patients with acute ST-elevation myocardial infarction and percutaneous coronary intervention., European Heart Journal 2005; 26 ( Suppl): 261, 2005
Toth-Zsamboki E, Beres JB, Vargova K, Fischer E, Csoti E, Kerecsen G, Preda I, Kiss RG.: Statin therapy has an atiplatelet effect and does not interfere with the loading dose of clopidogrel in patients with ischaemic heart disease., European Heart Journal 2005; 26 (Suppl): 485, 2005
Tóth- Zsámboki E, Beres BJ, Vargová K, Fischer É, Csóti É, Préda I, Kiss RG.: Statin therapy has an antiplatelet effect and does not interfere with the loading dose of clopidogrel in patients with ischemic heart disease., Journal of Thrombosis and Haemostasis 2005;3(Suppl. 1), 2005
Molnár AA, Apor A, Kristóf V, Nádasy LG, Préda I, Kálmán Hüttl, Acsády Gy, Monos E, Bérczi V.: Generalized changes in venous distensibility in postthrombotic patients., Thromb Res. 2006;117(6):639-45, 2006
Bencze J, Kiss RG, Toth-Zsamboki E, Vargova K, Kerecsen G, Korda A, Molnar F, Preda I.: Inverse correlation between coronary blood flow velocity and s-ICAM-1 level observed in ischemic heart disease patients., Atherosclerosis. 2006 Sep;188(1):142-9., 2006
Préda I: Az endothelfunkció és trombóziskutatás új irányai., Háziorv Tov Szem 2005; 5:377-378, 2005
Préda I: Az EKG-tól a molekuláris genomikáig., Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2005; 5:52-54, 2005
Préda I: Ezetimib (Ezetrol ®) hatása és statinokkal történő együttes alkalmazása., Metabolizmus 2005; 3(Suppl B):16-19., 2005
Beres BJ, Toth-Zsamboki E, Vargova K, Kerecsen G, Gulácsi-Bárdos P, Bencze J, Vakulya B, Préda I, Kiss RG.: A katecholaminok jelentősége szalicilát és thienopyridin kombinációs terápiában részesüló koronáriabetegek thrombocyztaaggregációjában., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2006; 36:A 44, 2006
Gulácsi-Bárdos P, Niesner É, Tóth-Zsámboki E, Vargova K, Béres BJ, Bencze J, Csóti É, Kiss R.G., Préda I.: Examination of endothelial function in cardiovascular patients with slow-coronary flow phenomenon with laser-Doppler flowmetry., Lijecnicki Vesnik 2006; 128 (2): 135, 2006
Tóth-Zsámboki E, Horváth E, Vargová K, Pankotai E, Murthy K, Zsengellér Zs, Béres BJ, Zsombor Lacza, Kiss RG, Préda I, Szabó Cs:: Activation of poly-ADP-ribose polymerase-1 in peripheral blod leukocytes triggered by coronary revascularization in patienrs with acute myocardial infarction., International Conference of Immunogenomics and Immunomics, Budapest, Hungary Oct 8-12, 2006; Programme and abstract book: 386., 2006
Vakulya B, Toth-Zsamboki E, Vargova K, Bencze J, Beres BJ, Gulácsi-Bárdos P, Kiss RG, Préda I.: Oxidative DNA damage assesses in peripheral lymphocytes in patients with stable angina, Lijecnicki Vesnik 2006; 128 (2): 22., 2006
Bencze J, Kiss RG, Toth-Zsamboki E, Korda A, Vargova K, Kerecsen G, Beres BJ, Préda I.: Characterisation of coronary X syndrome subtypes identified by coronary blood flow velocity., Congress of Cardiology 2006, 2-6 September 2006, Barcelona, Spain. Abstract book : 281, 2006
Béres BJ, Bencze J, Kiss RG, Toth-Zsamboki E, Kerecsen G, Korda A, Préda I.: Characterisation of ischemic heart disease patients by inflammatory and endothelial markers., International Conference of Immunogenomics and Immunomics, Budapest, Hungary Oct 8-12, 2006; Programme and abstract book: 384., 2006
Vargova K, Tóth-Zsámboki E, Béres BJ, Gulácsi-Bárdos P, Bencze J, Kiss R.G., Préda I.: Relation between von Willebrand factor, sICAM-1 plasma levels and circulating endothelial cell count in STEMI patients undergoing PCI., Lijecnicki Vesnik 2006; 128 (2): 48., 2006
Bencze J, Toth-Zsamboki E, Kiss RG, Korda A, vargová K, Csótiu É, Kerecsen G, Gulácsi-Bárdos P, Béres BJ, Molnár F, Préda I.: Interaction between coronary blood flow and adhesion molecule production is influenced by the severity of ischaemic heart disease., Lijecnicki Vesnik 2006; 128 (2): 49., 2006
Bencze J, Kiss R, Tóth Zsámboki E, Korda A, Vargová K, Kerecsen G, Gulácsi-Bárdos P, Beres BJ, Csóti É, Molnár F, Préda I.: Összefüggés a koronária véráramlási sebesség és szisztémás plazma marker szintek között ischaemiás szívbetegekben, Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2006; 36:A 44., 2006
Gulácsi-Bárdos P, Niesner É, Tóth-Zsámboki E, Vargova K, Béres BJ, Bencze J, Vakulya B, Kiss R.G., Préda I.: Endothelfunkció non-invazív vizsgálata slow coronary flow jelenség esetén., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2006; 36:A 46., 2006
Vakulya B, Toth-Zsamboki E, Vargova K, Bencze J, Beres BJ, Gulácsi-Bárdos P, Kiss RG, Préda I.: Oxidatív stressz okozta DNS károsodás vizsgálata stabil angina pectorisban szenvedő kardiovaszkuláris betegekben, Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2006; 36:A 57., 2006
Vargova K, Tóth-Zsámboki E, Bencze J, Béres BJ, Gulácsi-Bárdos P, Vakulya B, Kiss R.G., Préda I.: Az endothelsérülés vizsgálata a keringő endothelsejtszám, avWF és sICAM-1 szint meghatározásával akut ST-elevációs miokardiális infarktus esetén: korreláció az endothelsejtszám és a CKMB értékek között., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2006; 36:A 81., 2006
Gulácsi-Bárdos P, Niesner É, Tóth-Zsámboki E, Vargova K, Béres BJ, Bencze J, Vakulya B, Kiss R.G., Préda I.: Endothelfunkció non-invazív vizsgálata slow coronary flow jelenség esetén., Magyar Belorvosi Archívum Suppl. 2006; 4: 66., 2006
Vakulya B, Vargova K, Toth-Zsamboki E, Beres BJ, Bencze J, Gulácsi-Bárdos P, Kiss RG, Préda I: Oxidatív stressz okozta DNS károsodás vizsgálata, Magyar Belorvosi Archívum Suppl. 2006; 4: 122., 2006
Vargova K, Tóth-Zsámboki E, Bencze J, Béres BJ, Gulácsi-Bárdos P, Vakulya B, Kiss R.G., Préda I.: A keringő endothelsejtszám, valamint a plazma vWF és sICAM-1 kinetikája akut ST-elevációs miokardiális infarktus és perkután koronária intervenció esetén., Magyar Belorvosi Archívum Suppl. 2006; 4: 123., 2006
Gulácsi-Bárdos P, Niesner É, Tóth-Zsámboki E, Vargova K, Béres BJ, Bencze J, Vakulya B, Kiss R.G., Préda I.: Endothelfunkció non-invazív vizsgálata slow coronary flow jelenség esetén., Hypertonia és nephrologia 10(S5):132, 2006
Vargova K, Tóth-Zsámboki E, Bencze J, Béres BJ, Gulácsi-Bárdos P, Kiss R.G., Préda I.: Az endothelsérülés vizsgálata a keringő endothelsejtszám, avWF és sICAM-1 szint meghatározása akut ST-elevációs miokardiális infarktus és perkután koronária intervenció esetén: korreláció az endothelsejtszám és a CKMB értékek között., Hypertonia és nephrologia 10(S5):131, 2006
Toth-Zsamboki E, Beres BJ, Vargova K, Bencze J, Kerecsen G, Csoti E, Préda I, Kiss RG.: Optimalized individual antiplatelet therapy in high risk cardiovascular patients with coronary stent thrombosis and clopidogrel resistance, World Congress of Cardiology 2006, 2-6 September 2006, Barcelona, Spain. European Heart Journal 2006; 27:752, 2006
Toth-Zsamboki E, Beres BJ, Vargova K, Bencze J, Kerecsen G, Csoti E, Préda I, Kiss RG.: Antiplatelet therapy in cardiovascular patients with coronary stent thrombosis: clinical impact of clopidogrel resistance., Lijecnicki Vesnik 2006; 128 (2): 144, 2006
Toth-Zsamboki E, Beres BJ, Vargova K, Gulácsi-Bárdos P, Bencze J, Kerecsen G, Csoti E, Préda I, Kiss RG.: Klinikai kezelési javaslat clopidogrel rezisztencia és koronária stent trombózis esetére., Cardiologia Hungarica Suppl. 2006; 36: A 56, 2006
Préda I.: Az endotheliális diszfunkció és plakkruptura: a heveny iszkémiás szindrómák patogenezise, klinikuma és kezelése, Cardiol Hung 34; 64-73, 2004
Nieszner É., Bárdos P., Molnár A., Nádas I., Préda I: A microcirculatió laser doppler vizsgálattal értékelhető változásai slow flow jelenségben, Cardiol Hung 34: Suppl C71, 2004
Bencze J, Korda A, Tóth-Zsámboki E, Molnár F, Füst Gy, Prohászka Z, Kiss RG, Préda I: Angiographic and biochemical findings in patients with „slow” coronary flow and myocardial ischaemia., European Heart Journal; ESC Congress, München, 2004; Abstract Supplement, vol.25, pg.343, 2004
Bencze J, Kiss RG, Tóth-Zsámboki E, Korda A, Prohászka Z, Molnár F, Füst Gy, Préda I: Lassú coronaria-áramlás és endothelfunkció összefüggés angina pectorisban szenvedő betegekben, Magyar Belorvosi Archivum. Supplementum; 2:43, 2004
Bencze J, Kiss RG, Tóth-Zsámboki E, Korda A, Prohászka Z, Molnár F, Füst Gy, Préda I: Az arteria coronaria áramlási sebesség és endothelfunctio összefüggései coronarographias vizsgálattal validált ischaemias szívbetegekben., Hypertonia és Nephrologia; 8 (S4): 190, 2004
Tóth-Zsámboki E, Kiss RG, Préda I: A P2 purinerg receptorok működése és szerepük a thrombogenezisben, Orvosképzés, 1.-2. :10-20, 2004
Vargová K, Tóth-Zsámboki E, Csóti É, Fischer É, Préda I: Keringő humán endothelsejtek izolálása és immunhisztokémiai analízise atherothrombotikus állapotokban, Magyar Belorvosi Archívum Supplementum, 2: 139, 2004
Vargová K, Tóth-Zsámboki E, Csóti É, Fischer É, Kiss RG, Préda I: A keringő endothelsejtek analízise atheroscleroticus coronaria betegekben, Hypertonia és Nephrologia 8(S4): 164, 2004
Tóth-Zsámboki E, Oury C, BorsányiT, Fischer É, Kerecsen G, Harsányi Á, Molnár F, Hoylaerts M, PrédaI, Kiss RG: Clopidogrel-rezisztencia mint a recidív intracoronariás stent thrombosis lehetséges patomechanizmusa, Magyar Belorvosi Archivum Supplementum, 2: 135, 2004
Toth-Zsamboki E, Horvath E, Vargova K, Pankotai E, Murthy K, Zsengeller Z, Barany T, Pek T, Fekete K, Kiss RG, Preda I, Lacza Z, Gero D, Szabo C.: Activation of poly(ADP-ribose) polymerase by myocardial ischemia and coronary reperfusion in human circulating leukocytes, Mol Med. 2006 Sep-Oct;12(9-10):221-8., 2006

 

Projekt eseményei

 
2018-02-08 11:02:11
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Kardiológiai Tanszék-Kardiológiai Központ (Semmelweis Egyetem), Új kutatóhely: Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (Semmelweis Egyetem).
vissza »