Az élelmiszeripar logisztikai helyzetének felmérése, a kiszervezés lehetőségei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42620
típus K
Vezető kutató Szegedi Zoltán
magyar cím Az élelmiszeripar logisztikai helyzetének felmérése, a kiszervezés lehetőségei
Angol cím The survey of the logistical situation of food industry, possibilities of outsourcing
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Üzleti Tudományok Intézete (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Arutyunjan Alex
Badinszky Péter
Gyenge Balázs
Illés Bálint Csaba
Sebestyénné Fodor Zita
Zdenkó Ildikó
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.146
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 3 éves kutatómunkánkat sikeresnek értékeljük, a következők miatt: 1. A témakörben megjelentettünk összesen 12 publikációt ( a kutatás lezárása után is meg fog még jelenni a témában 2-3 publikáció). Külön figyelmet érdemel egy, az Akadémia Kiadó gondozásában megjelent könyv könyvrészlete. 2. A téma kapcsán, a kutatást katalizátorként tekintve (s mintegy annak modifikált folytatásaként) megindult egy teljesen új kutatási terület: a kis- és középvállalkozások logisztikai helyzetének elemzése. Ennek az az oka, hogy a kutatás keretében kapott kérdőívek (2 felmérés alapján, mintegy 350 kérdőív beérkezése) azt mutatták, hogy ezen vállalatok az eddigi hazai kutatás fókuszából teljesen kiestek. Ugyanakkor nagy az igény ezen cégek részéről a logisztikai fejlesztésre, különösen a szervezetfejlesztést illetően. 3. A témára az egyetem hallgatói is ''rácsaptak'', több szakdolgozat készült, illetve egy PhD hallgató is témájául választotta.
kutatási eredmények (angolul)
We evaluate our research over the last 3 years as successful. Reasons for that: 1. We had all together 9 publications (after closing the research we still will publish 3-4 articles). Special attention is on a chapter of a book published at Akadémia Kiadó. 2. As a modified continuation of the topic (which can be seen as a kind of ''catalisator'') we have started a totally new research field: the logistical situation of small and medium size enterprises. We have realized, that based on our surveys (alltogether 350 questionnaires) no one in Hungary focusess on them. At the same time they have a desire of scientific foundation os their activities, especially organisation development. 3. The research topic was a big success among university students as well: they have prepared several thesis work. A new PhD dissertation will be made on it as well.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/702/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szegedi Zoltán - Komáromi Nándor: Értékteremtő logisztika - az értékteremtő marketing partnere? I. rész, TRANZIT, VI. évf. 9. sz. 2004. október, p. 50-51, ISSN 1419-8983, 2004
Szegedi Zoltán:   Aktuális logisztikai helyzetkép az élelmiszeripari vállalatoknál, in:, Új kihívások és lehetőségek a mezőgazdaságban (XLVI. Georgikon Napok Tudományos Konferencia kiadványa, Keszthely, 2004. szept. 16-17.), 2004
Szegedi Zoltán: The Current State of Logistics and Supply Chain Management at Mid-Size Companies in Hungary, 30 év Győrben Jubileumi Tudományos Konferencia, Győr, (Széchenyi István Egyetem, Universitas-Győr Kht), 2004
Szegedi Zoltán - Komáromi Nándor: Értékteremtő logisztika - az értékteremtő marketing partnere? II. rész, TRANZIT, VI. évf. 10. sz. 2004. november-december, p. 51-52, ISSN 1419-8983, 2004
Zoltan Szegedi: Integrated Logistics and Supply Chain Management in Hungary. Outsourcing Trends, Global Supply Chain Conference, October 20-21, 2004 (Northeastern University, Boston) CDs formátum, 2004
Zoltan Szegedi: Az ellátási láncok menedzselésének lehetőségei és korlátai (3. fejezet), Marketing-logisztika (szerk: Komáromi Nándor) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, ISBN 9630582910, 2006
Szegedi Zoltán: Az értékteremtő logisztika, mint versenyképességi tényező az EU csatlakozás után,, in: MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg m. Tudományos Testületének XIIIl tudományos ülésszakának kiadványa, Nyíregyházi Főiskola, 2004. október 1-2., pp. 323-328, 2004
Szegedi Zoltán: Értékteremtő logisztika(A logisztikai partnerkapcsolatok és stratégiai szövetségek, mint versenyképességi tényezők), in: Új kihívások és lehetőségek a mezőgazdaságban (XLVII. Georgikon Napok Tudományos Konferencia kiadványa, Keszthely, 2005. szept. 29-30.), 2005
Fodor Zita: Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére, PhD-dissszertáció, Corvinus Egyetem, Budapest, 2005, 2005
Szegedi Zoltán: Aktuális logisztikai helyzetkép a logisztikai vállalatoknál, in: Új kihívások és lehetőségek a mezőgazdaságban, (XLVI. Georgikon Napok Tudományos Konferencia kiadványa, Keszthely, 2004. szept. 16-17.), 2004
Szegedi Zoltán: The Current State of Logistics and Supply Chain Management in Hungary,, Proceedings of the 17th ANZAM (Australian-New Zeeland Academic Management Conference in Perth, Australia, Dec 2-5, 2003, ISBN 1 86308 108 9, 2003

 

Projekt eseményei

 
2009-09-23 08:12:59
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Szent István Egyetem), Új kutatóhely: Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet (Szent István Egyetem).
vissza »