The survey of the logistical situation of food industry, possibilities of outsourcing  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42620
Type K
Principal investigator Szegedi, Zoltán
Title in Hungarian Az élelmiszeripar logisztikai helyzetének felmérése, a kiszervezés lehetőségei
Title in English The survey of the logistical situation of food industry, possibilities of outsourcing
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Üzleti Tudományok Intézete (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Arutyunjan, Alex
Badinszky, Péter
Gyenge, Balázs
Illés, Bálint Csaba
Sebestyénné Fodor, Zita
Zdenkó, Ildikó
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.146
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 3 éves kutatómunkánkat sikeresnek értékeljük, a következők miatt: 1. A témakörben megjelentettünk összesen 12 publikációt ( a kutatás lezárása után is meg fog még jelenni a témában 2-3 publikáció). Külön figyelmet érdemel egy, az Akadémia Kiadó gondozásában megjelent könyv könyvrészlete. 2. A téma kapcsán, a kutatást katalizátorként tekintve (s mintegy annak modifikált folytatásaként) megindult egy teljesen új kutatási terület: a kis- és középvállalkozások logisztikai helyzetének elemzése. Ennek az az oka, hogy a kutatás keretében kapott kérdőívek (2 felmérés alapján, mintegy 350 kérdőív beérkezése) azt mutatták, hogy ezen vállalatok az eddigi hazai kutatás fókuszából teljesen kiestek. Ugyanakkor nagy az igény ezen cégek részéről a logisztikai fejlesztésre, különösen a szervezetfejlesztést illetően. 3. A témára az egyetem hallgatói is ''rácsaptak'', több szakdolgozat készült, illetve egy PhD hallgató is témájául választotta.
Results in English
We evaluate our research over the last 3 years as successful. Reasons for that: 1. We had all together 9 publications (after closing the research we still will publish 3-4 articles). Special attention is on a chapter of a book published at Akadémia Kiadó. 2. As a modified continuation of the topic (which can be seen as a kind of ''catalisator'') we have started a totally new research field: the logistical situation of small and medium size enterprises. We have realized, that based on our surveys (alltogether 350 questionnaires) no one in Hungary focusess on them. At the same time they have a desire of scientific foundation os their activities, especially organisation development. 3. The research topic was a big success among university students as well: they have prepared several thesis work. A new PhD dissertation will be made on it as well.
Full text http://real.mtak.hu/702/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szegedi Zoltán - Komáromi Nándor: Értékteremtő logisztika - az értékteremtő marketing partnere? I. rész, TRANZIT, VI. évf. 9. sz. 2004. október, p. 50-51, ISSN 1419-8983, 2004
Szegedi Zoltán:   Aktuális logisztikai helyzetkép az élelmiszeripari vállalatoknál, in:, Új kihívások és lehetőségek a mezőgazdaságban (XLVI. Georgikon Napok Tudományos Konferencia kiadványa, Keszthely, 2004. szept. 16-17.), 2004
Szegedi Zoltán: The Current State of Logistics and Supply Chain Management at Mid-Size Companies in Hungary, 30 év Győrben Jubileumi Tudományos Konferencia, Győr, (Széchenyi István Egyetem, Universitas-Győr Kht), 2004
Szegedi Zoltán - Komáromi Nándor: Értékteremtő logisztika - az értékteremtő marketing partnere? II. rész, TRANZIT, VI. évf. 10. sz. 2004. november-december, p. 51-52, ISSN 1419-8983, 2004
Zoltan Szegedi: Integrated Logistics and Supply Chain Management in Hungary. Outsourcing Trends, Global Supply Chain Conference, October 20-21, 2004 (Northeastern University, Boston) CDs formátum, 2004
Zoltan Szegedi: Az ellátási láncok menedzselésének lehetőségei és korlátai (3. fejezet), Marketing-logisztika (szerk: Komáromi Nándor) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, ISBN 9630582910, 2006
Szegedi Zoltán: Az értékteremtő logisztika, mint versenyképességi tényező az EU csatlakozás után,, in: MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg m. Tudományos Testületének XIIIl tudományos ülésszakának kiadványa, Nyíregyházi Főiskola, 2004. október 1-2., pp. 323-328, 2004
Szegedi Zoltán: Értékteremtő logisztika(A logisztikai partnerkapcsolatok és stratégiai szövetségek, mint versenyképességi tényezők), in: Új kihívások és lehetőségek a mezőgazdaságban (XLVII. Georgikon Napok Tudományos Konferencia kiadványa, Keszthely, 2005. szept. 29-30.), 2005
Fodor Zita: Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére, PhD-dissszertáció, Corvinus Egyetem, Budapest, 2005, 2005
Szegedi Zoltán: Aktuális logisztikai helyzetkép a logisztikai vállalatoknál, in: Új kihívások és lehetőségek a mezőgazdaságban, (XLVI. Georgikon Napok Tudományos Konferencia kiadványa, Keszthely, 2004. szept. 16-17.), 2004
Szegedi Zoltán: The Current State of Logistics and Supply Chain Management in Hungary,, Proceedings of the 17th ANZAM (Australian-New Zeeland Academic Management Conference in Perth, Australia, Dec 2-5, 2003, ISBN 1 86308 108 9, 2003

 

Events of the project

 
2009-09-23 08:12:59
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Szent István Egyetem), Új kutatóhely: Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet (Szent István Egyetem).
Back »