Effect of UV-B radiation on maize development  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42621
Type K
Principal investigator Pintér, János
Title in Hungarian Az UV-B sugárzás hatása a kukorica fejlődésére
Title in English Effect of UV-B radiation on maize development
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Agricultural Institute (Centre for Agricultural Research)
Participants Marton, Lajos Csaba
Pál, Magda
Rácz, Miklós
Serényi, Miklós
Szigeti, Zoltán
Tóth, Zoltán
Veisz, Ottó Bálint
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 10.904
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az ózonréteg évtizedek óta tartó vékonyodása az UV-B sugárzás globális szinten történő megemelkedéséhez vezetett. Nemesítési programunkban ezért célul tűztük ki olyan beltenyésztett vonalak és hibridek nemesítését, melyek e negatív környezeti hatást jobban tolerálni tudják. Ugyanazon 10 eltérő tenyészidejű és különböző genetikai háttérbázissal rendelkező beltenyésztett vonalakat vizsgálva megállapítottuk, hogy a magasabb sugárzási szint a a kukorica leveleiben szignifikánsan magasabb össz-antocián termelést eredményezett. Mérési eredményeink igazolták, hogy vannak olyan anyagok, melyek antociántartalma eleve magas, így ezért a nagyobb UV-B sugárzásra kevésbé reagálnak, míg más típusok szignifikánsan magasabb össz-antocián termelésel reagálnak. A martonvásári levélmintáknál kipróbálásra került egy új, fluoreszcencia leképezési technikán alapuló módszer. Ennek segitségével a különböző stresszorok által okozott funkciócsökkenés képszerűen is megjelenithető. A speciális fitotron kamrában mértük a magasabb UV-B sugárzás fotoszintézisre gyakorolt hatását. Az itt kapott eredmények is igazolták egyes korai genotípusok érzékenységét, ami a netto fotoszintetikus aktivitásuk csökkenésében jelentkezett. Az antioxidáns enzimek aktivitásával kapcsolatos eredményeink is azt a megfigyelést támasztják alá, hogy ezek a korai, az UV-B sugárzásra érzékeny beltenyésztett vonalaknak a reaktív oxigénformákat elimináló képessége gyengébb, mint a későieké.
Results in English
The ozone layer has become thinner in recent decades, leading to an increase in UV-B radiation on a global scale. One aim of our breeding programme is thus to develop inbred lines and hybrids capable of tolerating this negative environmental effect. Tests on ten inbred lines with diverse vegetation periods and genetic backgrounds revealed that a higher radiation level led to the production of a significantly higher quantity of total anthocyanin in maize leaves. The measurements proved that the initial anthocyanin content was higher in some genotypes, which thus had a milder response to higher UV-B radiation levels, while other types responded with a significant increase in total anthocyanin production. A new method based on the fluorescence imaging technique was tested on leaf samples taken in Martonvásár. This method allows the reduction in functioning ability caused by various stressors to be recorded before the damage is measurable by other means. The special phytotron chamber was used to determine the effect of higher UV-B radiation levels on photosynthesis. These measurements confirmed the sensitivity of certain early genotypes, revealed by a reduction in net photosynthetic activity. Measurements on the activity of antioxidant enzymes confirmed that early inbred lines sensitive to UV-B radiation were less able to eliminate reactive oxygen species than later genotypes.
Full text http://real.mtak.hu/703/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Pintér, J., Hegyi, Zs., Berzy, T., Marton, L. : Comparison of the thousand-kernel mass and germination ability of maize (Zea mays L.) lines grown in Hungary and Chile., ISTA Seed Symp. Budapest, Hungary. p. 86., 2004
Pintér, J., Horváth, E., Pál, M., Kósa, E., Hegyi, Zs., Hadi, G., Szundy, T., Tóth, Z., Páldi, E. : A kukorica (Zea mays L.) levelek antociántartalmára változása nagyobb UV-B sugárzás hatására. , Növénytermelés, 54: 265-276., 2005
Szigeti, Z.: A fluoreszcencia leképzés alkalmazása termesztett növények élettani állapotának jellemzésére., MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének Közleményei, 1: 27-28., 2005
Pintér, J., Páldi, E., Pók, I., Marton, L. : Az UV-B sugárzás jelentősége a kukoricanemesítésben., MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének Közleményei, 1: 20-22., 2008
Pintér, J., Janda, T., Kósa, E., Marton, L., Páldi, E. : Effect of UV-B radiation on the activity of antioxidant enzymes in maize (Zea mays L.) leaves., Acta Agron. Hung., 56(2) /megjelenés alatt/, 2008
Szigeti Z: Physiological state of cultivated plants characterized by multiwavelength fluorescence imaging., Acta Agron. Hung., 56(2) /megjelenés alatt/, 2008
Pintér, J., Kósa, E., Hadi, G., Hegyi, Zs., Spitkó, T., Tóth, Z., Szigeti, Z., Páldi, E. : Effect of increased UV-B eadiation ont he anthocyanin content of maize (Zea mays L.) leaves., Acta Agron. Hung., 55: 7-17., 2007

 

Events of the project

 
2022-01-10 11:19:57
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Kukorica Nemesítési Osztály (Agrártudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Mezőgazdasági Intézet (Agrártudományi Kutatóközpont).
Back »