A német kisebbségi kérdés és szerepe Magyarország nemzetközi kapcsolataiban a két világháború között  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42625
típus K
Vezető kutató Tilkovszky Loránt
magyar cím A német kisebbségi kérdés és szerepe Magyarország nemzetközi kapcsolataiban a két világháború között
Angol cím The question and the role of German minerity in the international relations of Hungary in the interwar period
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Eiler Ferenc
Szávai Ferenc Tibor
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kiadvány elkészült kéziratának szerkezeti felépítése I. Előszó. A kiadvány témája és jelentősége, célkitűzése, jellege és módszerei. A témavezető kutatómunkájára támaszkodó és irányításával 2003-2006 közt dolgozó kollektíva összetétele, tevékenysége és eredményei. A kiadvány használatát segítő felvilágosítások. (Terjedelme 20 oldal) II. Bevezetés a közölt dokumentumokban tárgyalt problematikába, (a hazai és nemzetközi történeti összefüggések bővebb megvilágításával). 16 fejezetből áll amelyekhez 17.-ként egy kitekintés is járul, annak összehasonlító ábrázolására, hogy a Kárpát–Duna-medence országai kapcsolatában és népeik interetnikus viszonyaiban milyen fejlemények következtek a második világháború végét követő években, sok tekintetben máig ható következményekkel. Pl. a nemzetiségi identitás megőrizhetőségének kilátásai szempontjából. (E monografikus jelleggel készült bevezető tanulmány terjedelme: 257 oldal) III. Dokumentumok a magyar nemzetiségpolitika és a német népiségpolitika történetéhez az utódló államok között széttagolt Kárpát–Duna-térségben 1918/19 –1944/45. 750 dokumentumot tartalmaz, alapvetően időrendben, de – azt nem zavaró módon, hanem a maga helyén teljes természetességgel (és egyben igen célszerűen) tárgyi csoportegységekbe is soroltan. (Összterjedelme [regesztákkal és jegyzetapparátussal együtt]: 1578 oldal) IV. Mellékletek. (Együttes terjedelmük 70 oldal.) A kiadvány teljes anyagának elektronikus szöveg-rögzítése megtörtént.
kutatási eredmények (angolul)
The Structure of the Prepared Draft for the Planned Publication 1 Foreword: The theme of the publication and its significance, purpose, character and method of preparation. The composition, activities and results of the project team, supported and directed between 2003-2006 by the project leader. (20pp.) 2. Introduction to the problems discussed in the published documents (with broader coverage of the national and international historical context). This comprises 16 chapters as well as an additional 17th chapter which gives an overview in order to compare the following: the connections and interethnic relations of the peoples of the countries of the Carpathian Basin, regarding developments in the years following the end of the Second World War and their consequences for the present day. (This introductory study, which has the character of a monograph, comprises 257pp.) 3. Documents referring to the history of Hungarian policies towards nationalities and the German minority in the region of the Carpathian Basin, taking into consideration the division of the latter into various states (1918/19-1944/45). It contains 750 documents, for the most part in a chronological order but arranged in topic groups in order to help the comprehension of the reader. (With references and footnotes, 1578pp.) 4. Appendices (70pp.) The whole text has been electronically recorded, but small corrections and amendments still have to be done.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/706/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tilkovszky Loránt: A nemzetiségi identitás megőrizhetőségének problémái Magyarországon a 20. században. Ugyanez német nyelven, 2000 év a Duna mentén Szerk.: Huszár Zoltán stb. Kiadó: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága. 200 Jahre entlang der Donau. Pécs 133-141. l., 2003
Tilkovszky Loránt - Weidinger Melinda: Magyar memorandum és német válasz. A Duna-medencei kisebbségi problematikáról 1931-ben, I. része: Századok 2003. évi 6. sz. 1333-1364. l. II. része: Századok 2004. évi 1. szám 159-206. l., 2004
Tilkovszky Loránt: A Deutscher Schutzbund és Magyarország, Századok 2005. évi 1. sz. 3-42. l., 2005
Tilkovszky Loránt: A magyarországi németek mezőgazdasági szövetkezeti ügye két világháború közötti történetéhez, Közlésre elfogadva a 2005-ben Pécsett megjelenő tanulmánykötet részére. Szerk.: Vonyó József. Kiadja: Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja, Pécsi Akad. Bizottság, stb., 2005
Szávai Ferenc: A Baranyai Kisgazdák Hitel- és Gazdasági Szövetkezete és a Pécsi Tejcsarnok Rt. történetéhez, Közlésre elfogadva a 2005-ben Pécsett megjelenő tanulmánykötet részére. Szerk.: Vonyó József. Kiadja: Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja, Pécsi Akad. Bizottság, stb., 2005
Szávai Ferenc: A Deutsche Stiftung törekvése egy magyarországinémet szövetkezeti központ létesítésére Pécsett., Közlésre elfogadva a 2005-ben megjelenő Szuhay Miklós Emlékkönyv részére: Gazdaság- és Társadalomtörténeti Közlemények. Sorozatszerkesztő: Buza János (Corvinus Egyetem, Budapest), 2005
Tilkovszky Loránt: Heinrich Köhler és a budapesti Német Gazdasági Iroda ténykedése a magyarországi német agrárszövetkezetek ügyében, Közlésre elfogadva a 2005-ben megjelenő Szuhay Miklós Emlékkönyv részére: Gazdaság- és Társadalomtörténeti Közlemények. Sorozatszerkesztő: Buza János (Corvinus Egyetem, Budapest), 2005
Eiler Ferenc: Ewald Ammende 1930-as délkeleteurópai körutazásának hátteréhez, Pro Minoritate 2004/nyár 111-129. l., 2004
Eiler Ferenc: Die Grenzen eines wirksamen Minderheitenschutzes im Rahmen des Völkerbunds., Közlésre elfogadva: Jahrbuch des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz., 2005
Tilkovszky Loránt: A VDA – (Szövetség a Külföldi Németségért) – két világháború közötti kapcsolatai a magyarországi németséggel, Megjelenési helye és ideje még nincs fixálva., 2007
Szávai Ferenc: A MILAG német tejszövetkezet. Milch- und Milchabsatzgenossenschaft. Budapest., Kisebbségek együttélése 7. kötet. Pécs, 59-72. l., 2005
Tilkovszky Loránt: Gratz Gusztáv és a "Népinémet Bajtársak" viszonya történetéhez, Százdok, 2006
Tilkovszky Loránt: Egyesült Ösztöndíjellátó a külföldi németség számára a két világháború között, különös tekintettel a magyarországi németségre, Történelmi Szemle, 2006

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 17:15:16
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »