The effects of regular exercise on oxidative protein and DNA damage repair. Secret prevention?  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42629
Type K
Principal investigator Radák, Zsolt
Title in Hungarian A rendszeres fizikai terhelés hatása az oxidatív fehérje és DNS sérülés javítására. A prevenció egyik titka?
Title in English The effects of regular exercise on oxidative protein and DNA damage repair. Secret prevention?
Panel Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology
Department or equivalent Research Institute for Sport Sciences (Semmelweis University)
Participants Ogonovszky, Helga
Toldy, Anna
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.764
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A tervezett kutatási célt a pályázat segítségével sikerült megvalósítani, de az új ismeretek birtokában újabb ismeretlen jelenségekbe ütköztünk. Korábban kimutattuk, hogy a rendszeres testedzés csökkenti a DNS sérülés nagyságát a sejtmagban, s azt feltételeztük, hogy ez nagyon fontos jelenség, mely szerepet játszhat a testedzéssel együtt járó széles körű prevencióban. Vizsgálatainkból kiderült, hogy a sejtmagban és mitochondriumban levő DNS sérülést javító enzimek különbözően válaszolnak a testedzésre, annak ellenére hogy mindkét sejtalkotóban csökken a DNS sérülés nagysága a rendszeres edzés hatására. Rendszeres edzés hatásra néhány szervben jelentősen emelkedik a proteasoma enzim komplex aktivitása. Eddigi eredményeink azt jelzik, hogy rendszeres testedzés hatására emelkedik azon enzimek aktivitása, melyek fontos szerepet játszanak a sejten belüli „takarításban”, s ez különösen fontos lehet az öregedés folyamán.
Results in English
The present grant helped us to study the effects of physical exercise on oxidative stress, and we have gained new information. We have shown, that regular exercise decreases the level of oxidative DNA damage in nucleaus, and this could be an important factor, which plays a curricular role in exercise-induced prevention. We have demonstrated that the regulating mechanism of nuclear and mitochondrial DNA repair enzymes is different, although regular exercise appears to decrease the DNA damage in both organelles. We have also shown, that exercise is able to up-regulate the activity of proteasome. Our data suggest, that exercise increases the activity of housekeeping enzymes, which could be important for the fate of the cell, especially during aging process.
Full text http://real.mtak.hu/708/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Radak Z, Chung HY, Naito H, Takahashi R, Jung KJ, Kim HJ, Goto S: Age-associated increase in oxidative stress and nuclear factor kappaB activation are attenuated in rat liver by regular exercise., FASEB J, 2005
35. Ogonovszky H, Sasv¨¢ri M, Dosek A, Berkes I, Kaneko T, Tahara S,¡¡Nakamoto H¡¢Goto S Rad¨¢k Z: The effects of moderate-, strenuous- and over-training on oxidative stress markers and DNA repair in rat liver., Can. J. Appl. Physiol, 2005
Helga Ogonovszky1, Istv¨¢n Berkes2, Shuzo Kumagai3, Takao Kaneko4, Shoichi Tahara 4¡¢Sataro Goto5 and Zsolt Rad¨¢k1: The effects of moderate-, strenuous- and over-training on oxidative stress markers, DNA repair and memory in rat brain, Neurochemistry International, 2005
Ogonovszky, Berkes I, Kumagai S, Kaneko T, Tahara S Goto S Radák Z: The effects of moderate-, strenuous- and over-training on oxidative stress markers, DNA repair and memory in rat brain., Neurochemistry International, 2005
8. Toldy A, Stadler K, Sasvári M, Jakus J, Jung KJ, Chung HY, Berkes I, Nyakas C, Radák Z.: The effect of exercise and nettle supplementation on oxidative stress markers in the rat brain, Brain Res. Bul., 2005
Radak, Z, Kumagai S, Goto S: 8-oxoguanosine and uracil repair of nuclear and mitochondrial DNA in red and white skeletal muscle of exercise, trained old rats, J. Appl. Physiol., 2007
Nakamoto H, Kaneko, T, Tahara, S, Hayashi E, Naito H, Radak, Z, Goto S: Regular exercise reduces 8-oxodG in the nuclear and mitochondrial DNA and modulates the DNA repair activity in the liver of old rats, Exp. Gerontology, 2007
Radak, Z, Kumagai, S, Taylor, A.W., Goto: Effects of exercise on barin function:role of free radicals., Appl. Physiol. Nutr. Metabolism, 2007
Back »