A húsmarhatenyésztés genetikai alapjainak elemzése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42630
típus K
Vezető kutató Szabó Ferenc
magyar cím A húsmarhatenyésztés genetikai alapjainak elemzése
Angol cím Evaluation of the genetic basis in beef cattle breeding
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Állattudományi Tanszék (Pannon Egyetem)
résztvevők Dohy János
Farkasné Zele Edit
Komlósi István
Lengyel Zoltán
Polgár József Péter
Wagenhoffer Zsombor
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.888
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A feladat keretében különböző húsmarhafajták (magyar szürke, magyar tarka, angus, hereford, charolais, limousin, blonde d'Aquitaine) reprodukciós és választási teljesítményét értékeltük részben azonos, részben eltérő körülmények között, fajtánként több mint 3000 egyed adata alapján. Szignifikáns különbség mutatkozott az egyes fajták első ellési és selejtezési életkorában, továbbá hasznos élettartamában, szaporulati, ikerellési, választási teljesítményében. A borjak súlygyarapodását, választási, 205-napos súlyát a születési évjárat, évszak, az anya életkora és az ivar szignifikánsan befolyásolta. A 205 napos súly direkt örökölhetősége (h2d) 0,15-0,54, anyai örökölhetősége (h2m) 0,06-0,34, teljes örökölhetősége (h2T) 0,07-0,27 volt. A direkt genetikai és az anyai genetikai hatás között negatív korrelációt tapasztaltunk.
kutatási eredmények (angolul)
During the study reproductive and weaning performance of different beef cattle breeds (Hungarian Grey, Hungarian Simmental, Angus, Hereford, Charolais, Limousin, Blonde d' Aquitaine) were evaluated in the similar and different environment based on more than 3000 heads of each breed. Significant differences were found between different breeds in the age at first calving, culling age and longevity, moreover the calving, twining, weaning rate and weaning weight. Birth year, birth season, age of dam and sex of calves had significant effect on daily gain, weaning, 205-day weigh of the calves. Heritability values of 205-day weight was found as follows: direct heritability (h2d) was 0.15-0.54, maternal heritability (h2m) 0.06-0.34 and total heritability (h2T) was 0.07-0.27. Negative correlation was found between direct and maternal genetic merit.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/709/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagy B; Lengyel Z; Bodó I; Gera I; Bene Sz; Szabó F: Magyar szürke borjak növekedési tulajdonságainak variancia komponensei és populációgenetikai paraméterei, Állattenyésztés és Takarmányozás 55. 2. 97-107, 2006
Szabó F: Gyógyítani, építeni, nemesíteni, Magyar Állattenyésztők Lapja, XXXI. évf. (Új évf. VIII) 3 sz, 2003
Szabó F; Sebestyén S; Kovács J; Kukovics S; Jávor A: Világfajták szerepe a minőségi tömeges árutermelésben III., Mezőhír, VII. évf. 8. sz. pp. 58-60, 2003
Lengyel Z; Komlósi I; Balika S; Major T; Erdei I; Szabó F: A hazai limousin állományok reprodukciós és választási eredményei. I. közlemény. Apamodell., Állattenyésztés és Takarmányozás, 52. 1. pp. 25-28, 2003
Lengyel Z; Husvéth F; Polgár JP; Szabó F; Magyar L: Fatty acid composition of intramuscular lipids in various muscles of Holstein-Friesian slaughter at Different ages., Meat Science, 65 pp. 593-598, 2003
Szabó F; Sebestyén S; Kovács J; Kukovics S; Jávor A: Világfajták szerepe a minőségi tömeges árutermelésben I., Mezőhír, VII. évf. 6. sz. pp. 45-48., 2003
Szabó F; Sebestyén S; Kovács J; Kukovics S; Jávor A: Világfajták szerepe a minőségi tömeges árutermelésben II., Mezőhír, VII. évf. 7. sz. pp. 36-38, 2003
Szabó F; Anda A; Ivány K; Kovács A: A globális felmelegedés és várható következményei a legelőre alapozott szarvasmarha-tenyésztésre, AGRO 21 füzetek. 31. pp. 29-55, 2003
Horn P; Szabó F; Kovács J: Haszonállatok tenyésztése, Magyar Tudománytár 3. Növény, állat, élőhely Kossuth kiadó, 433-448 oldal, 2003
Wagenhoffer Zs; Szabó F; Mézes M: Livestock farming systems in Hungary with special emphasize on beef cattle production., EAAP Technical Series. No 3 Livestock Farming Systems in Central and Eastern Europe. Wageningen Academic Publishers p. 85-103, 2003
Szabó F; Sebestyén S; Kovács J; Kukovics S; Jávor A: Világfajták szerepe a minőségi tömeges árutermelésben, Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának 2002. évi tájékoztatója Budapest, 55 oldal, 2003
Szabó F: A húsmarhatenyésztés biológiai alapjainak fejlesztése (Dohy János akadémikus húsmarhatenyésztési tevékenysége.), Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának 2002. évi tájékoztatója Budapest, 206-209 oldal, 2003
Lengyel Z; Domokos Z; Szabó F; Erdei I; Márton D; Wagenhoffer Zs; Polgár JP: A hereford és charolais fajták egyes tulajdonságainak populációgenetikai paraméterei, In: EU-konform mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság, Gödöllő-Debrecen: II: 136-141 oldal, 2003
Lengyel Z; Szabó F; Erdei I; Márton D; Wagenhoffer Zs; Polgár JP: Egyes tulajdonságok örökölhetősége és variancia komponensei charolais és hereford fajtában, In: IX. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely: 107.pdf, 2003
Wagenhoffer Zs; Lengyel Z; Szabó F; Erdei I: Some genetic parameters of Hereford, Limousine and Charolais breeds in Hungary, In: XIX. International Congress of Genetics, Armidale, 2003
Erdei I; Márton D; Lengyel Z; Wagenhoffer Zs; Szabó F: A hazánkban tenyésztett húsmarhafajták üzemi eredményei, In: IX. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely: 103.pdf, 2003
Szabó F; Márton D; Erdei I; Márton I; Wagenhoffer Zs, Lengyel Z: Results of beef cattle breeding in Hungary, In: 12th International Conference. Current Problems of Breeding Helath, Growth and Production of Cattle, Ceské Budejovice: p.31, 2003
Lengyel Z; Domokos Z; Erdei I; Márton D; Wagenhoffer Zs; Szabó F: Egyes húsmarhafajták populációgenetikai paraméterének becslése apamodellel, In: V. Magyar Genetikai Kongresszus, Siófok: 155-156 oldal, 2003
Wagenhoffer Zs; Lengyel Z; Szabó F: Some population genetic parameters of a Limousin herd in Hungary, In: Book of the abstract of the 54 th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Rome p.44, 2003
Lengyel Z; Domokos Z; Szabó F; Márton D; Erdei I; Wagenhoffer Zs; Polgár JP: Weaning performance of the Charolais cattle in Hungary, In: Book of the abstract of the 54th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Rome: p.41, 2003
Szabó F; Lengyel Z; Márton D; Márton I; Erdei I; Wagenhoffer Zs: Weaning performance and calvingdifficulty of Hereford beef cattle in Hungary, In: Book of the abstract of the 54 th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Rome: p.42, 2003
Szabó F; Polgár JP; Szegleti Cs; Farkasné ZE; Lengyel Z; Holló I: Slaughter results, carcass traits and chemical composition of muscles of Holstein Friesian bulls at differenct age, In: Book of the abstract of the 54 th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Rome: pp.290, 2003
Nagy B; Szabó F; Bodó I; Gera I; Lengyel Z: Választási eredményeket befolyásoló környezeti tényezők vizsgálata magyar szürke szarvasmarha állományokban, In: XLVI. Georgikon Napok Keszthely. Új kihívások, új lehetőségek a mezőgazdaságban. Konferencia kiadvány, Keszthely: 30 p., 2004
Mihina S; Matlova V; Szabó F: Changes in Slovak, Czeh and Hungarian large-scale farms after transition to market aconomy, In: Book of the abstract of the 54 th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Rome: pp.300, 2003
Szabó F; Márton D; Erdei I; Nagy L; Márton I; Wagenhoffer Zs; Lengyel Z: Results of beef cattle breeding in Hungary, In: Proceedings of IX. World Conference on Animal Production. Porto Alegre: pp.105, 2003
Szabó F; Demeter J: Situation and prospects of the beef industry in Hungary, In: Colloque. Les enjeux des filiéres viande bovine nads une Europa á: 25: opportunités ou riques? Sommet de l’Elevage Jeudi, Clermont Ferrend: pp.1-5, 2003
Szabó F: A komplex EU-konform húsmarhatenyésztési fejlesztési rendszer bemutatása, Húsmarhatenyésztési Tanácskozás Keszthely, 2003
Szabó F: A húsmarhatenyésztés komplex fejlesztése rendszere, Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 2. Konferencia Budapest, 2003
Lengyel Z; Balika S; Polgár JP; Benedek Zs; Szabó F: Estimation of genetic (co)variance components for growth and some reproduction traits of Hungarian Limousin population, Georgikon for Agriculture Volume 7 No. 1. pp. 51-67, 2004
Lengyel Z; Balika S; Polgár JP; Szabó F: Hazai limousin állományok ellés lefolyásának és választási eredményeinek vizsgálata. 2. közlemény. Apa- és egyedmodell összehasonlítása, Állattenyésztés és Takarmányozás, Vol 53. 3. 199-211 oldal, 2004
Nagy B; Bodó I; Gera I; Lengyel Z; Török M; Szabó F: Magyar szürke szarvasmarha állományok választási eredményei, Állattenyésztés és Takarmányozás, Vol. 53. 6. 503-513 oldal, 2004
Nagy B; Lengyel Z; Bodó I; Gera I; Török M; Szabó F: Effect of some anvironmental factors on waning performance of Hungarian Grey cattle population, Journal of Central European Agriculture Vol. 5. No. 3. pp.143-150, 2004
Erdei I; Szabó F; Ábrahám T: Magyarországon tenyésztett egyes húsmarhafajták élettartamának elemzése, In: X. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, 2004
Szabó F; Lengyel Z; Balika S; Erdei I; Márton D; Major T; Bene Sz: Examination of reproduction and weaning results in Limousin Cattle population in Hungary, In: Joint Meeting of American Dairy Science Association, American Society of Animal Science, Poultry Science Association. St. Louis. Missouri, 2004
Szabó F; Sebestyén S: Organisation of beef cattle breeding in Hungary, In: 34th ICAR Sesion and INTERBULL Meeting, Suusse, 2004
Lengyel Z; Domokos Z; Komlósi I; Szabó F: Estimation of genetic (co)variance components for weaning weight and preweaning dily gain of Hungarian Charolais population, In: Book of Abstracts of the 55th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Bled pp.65, 2004
Erdei I; Márton D; Ábrahám T; Szabó F: A születési év, hónap és a fajta hatása a különböző hústípusú tehenek élettartamára, In: XLCI. Georgikon Napok Keszthely Új kihívások, új lehetőségek a mezőgazdaságban, Keszthely: 27 oldal, 2004
Lengyel Z; Domokos Z; Komlósi I; Szabó F: Magyarországi charolais állományok populációgenetikai paramétereinek becslése, In: XXX. Óvári Tudományos Napok Kiadványa. Mosonmagyaróvár: 56 oldal, 2004
Szabó F; Lengyel Z; Balika S; Erdei I; Márton D; Major T; Bene Sz: Examination of reproduction and weaning results in Limousin Cattle population in Hungary, Journal of Animal Science, 82. 1. pp.349, 2004
Szabó F (szerk.): Állattenyésztéstan, Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely 1-317, 2006
Lengyel Z; Komlósi I; Balika S; Major T; Erdei I; Szabó F: A hazai limousin állományok reprodukciós és választási eredményei. I. közlemény. Apamodell., Állattenyésztés és Takarmányozás, 52. 1. pp. 25-28, 2003
Szabó F; Dákay I: Age at first calving and the longevity of beef cows of different breeds, Joint Annual Meeting of ADSA ASAS, Minneapolis, Minnesota July 9-13, 2006
Bene Sz; Nagy B; Nagy L; Szabó F: Különböző fajtájú hústípusú tehenek reprodukciós teljesítménye, XII. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, április 20, 2006
Nagy B; Lengyel Z; Bodó I; Gera I; Török M; Szabó F: Effect of some environmental factors on weaninig performance of Hungarian Grey cattle population, Journal of Central European Agriculture Vol. 5. No. 3. 143-150.p., 2004
Wagenhoffer Zs; Király I; Szabó F: Húshasznú tehenek és üszők belső medence átmérőjének vizsgálata, különös tekintettel a fehér-kék belga fajtára, Állattenyésztés és Takarmányozás, 54. 1. 1-14.p., 2005
Szabó F; Bene Sz; Nagy L; Erdei I; Márton D; Török M; Lengyel Z: Néhány tényező hatása a húshasznú borjak választási súlyára, Állattenyésztés és Takarmányozás, 54. 1. 15-25.p., 2005
Szabó F; Buzás Gy; Várhegyi J: A húsmarhatartás lehetősége a változó klimatikus feltételek között, "AGRO-21" füzetek. 42. sz. 30-40.p., 2005
Szabó F; Polgár J.P; Szegleti Cs; Török M; Arany P: Comparative study os Holstein bulls and steers for growth, carcass value and meat quality. II. Slaughter results., Georgikon for Agriculture, 15(1) 53-63.p., 2005
Erdei I; Márton D; Ábrahám T; Lengyel Z; Benedek Zs; Török M; Szabó F: Húshasznosítású tehenek első ellési életkorának és élettartamának vizsgálata, Állattenyésztés és Takarmányozás, 54. 2. 97-107.p., 2005
Polgár J.P; Wagenhoffer Zs; Grubics Zs; Hornyák Z; Török M; Lengyel Z; Szabó F: Red angus F1 és R1 hízómarhák vágási és csontozási eredményeinek értékelése, Állattenyésztés és Takarmányozás, 54. 2. 109-120.p., 2005
Bene Sz; Nagy B; Nagy L; Szabó F: Különböző húshasznú szarvasmarha fajták teheneinek testméretei, Állattenyésztés és Takarmányozás, 54. 4. 305-316.p., 2005
Szabó F; Dákay I; Márton D; Benedek Zs; Török M; Lengyel Z: Age at first calving and the longevity of beef cows, Electric Journal of World Hereford Council (http:/herefords.com) 1-14. 64.p., 2005
Bene Sz; Szabó F: Különböző fajtájú hústípusú tehenek testméretei, XI. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, március 24. CD., 2005
Dákay I; Bene Sz; Nagy B; Lengyel Z; Szabó F: Az ellések szezonalításának vizsgálata hazai húsmarhatenyészetekben, XI. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, március 24. CD., 2005
Nagy B; Lengyel Z; Bodó I; Gera I; Szabó F: Magyar szürke szarvasmarha állományok választási eredményei, XI. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, március 24. CD., 2005
Szabó F; Polák P: Situation and possibility of beef sector in Hungary and Slovakia, 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production Workshop: "Status and perspective of Beef Production in Europe". Uppsala, Sweden, 4th-5th June, 2005
Szabó F; Buzás Gy; Vincze Zs; Török M; Wagenhoffer Zs: Economic position of beef sector in Hungary, Book of Abstracts No. 11 of the 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Uppsala, Sweden, 4th-5th June, 2005
Dákay I; Márton D; Lengyel Z; Török M; Vincze Zs; Szabó F: Study on longevity of beef cows of different breeds, Book of Abstracts No. 11 of the 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Uppsala, Sweden, 4th-5th June, 2005
Bene Sz; Szabó F: Growth and mature weight of female beef cattle of different breeds, Book of Abstracts No. 11 of the 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Uppsala, Sweden, 4th-5th June, 2005
Nagy B; Lengyel Z; Bodó I; Gera I; Török M; Szabó F: Weaning performance of Hungarian Grey calves, Book of Abstracts No. 11 of the 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Uppsala, Sweden, 4th-5th June, 2005
Szabó F; Buzás Gy: A húsmarhatartás és marhahizlalás néhány gazdasági szempontja, Georgikon Napok és a 15. ÖGA Találkozó kiadványa+CD, Keszthely, szept. 29-30., 2005
Bene Sz; Balázs F; Nagy B; Lengyel Z; Szabó F: Néhány tényező hatása angus borjak választási súlyára, Georgikon Napok és a 15. ÖGA Találkozó kiadványa+CD, Keszthely, szept. 29-30., 2005
Nagy B; Lengyel Z; Bodó I; Gera I; Szabó F: Variancia komponensek és populációgenetikai paraméterek becslése magyar szürke választott borjak esetében, egyedmodellel, Georgikon Napok és a 15. ÖGA Találkozó kiadványa+CD, Keszthely, szept. 29-30., 2005
Bene Sz; Szabó F: Különböző fajtájú nőivarú húsmarhák növekedése és kifejlettkori súlya, Állattenyésztés és Takarmányozás, 54. 4. 317-329.p., 2005
Dákay I; Bene Sz; Nagy B; Fördős A; Márton D; Keller K; Vincze Zs; Szabó F: A borjazási időszak alakulása néhány húsmarhaállományban, Állattenyésztés és Takarmányozás, 55. 1. 13-23, 2006
Bene Sz; Nagy B; Nagy L; Szabó F: Azonos körülmények között tartott, különböző fajtájú hústípusú tehenek reprodukciós teljesítménye, Magyar Állatorvosok Lapja, 128. 207-215. 2006/4., 2006
Szabó F; Füller I; Polgár J P; Keller K; Lengyel Z: Néhány tényező hatása a magyar tarka borjak választási eredményére, Állattenyésztés és Takarmányozás 55. 2. 109-116, 2006
Szabó F: Legelőre alapozott húsmarhatartás, Értékálló Aranykorona. VI. évf. 5. sz. 22-23. o, 2006
Szabó F: Sikerágazat lehet a húsmarhatartás, Agroinform. XV. évf. 6. sz. 18-19., 2006
Dákay I; Márton D; Bene Sz; Kiss B; Zsuppán Zs; Szabó F: The age at first calving and the longevity of beef cows in Hungary, Archiv für Tierzucht 49. 5, 417-425, 2006
Szabó F; Nagy L; Dákay I; Márton D; Török M; Bene Sz: Effects of breed, age of am, birth year, birth season and sex on weaning results of beef calves., Livestock Science 103. 181-185, 2006
Szabó F: A tenyészértékbecslés néhány időszerű kérdése a húsmarhatenyésztésben, Állattenyésztés és Takarmányozás, 55. (Supplement) 20-21, 2006
Szabó F; Füller I; Fördős A; Keller K; Nagy B; Nagy L; Bene Sz: Húshasznú magyar tarka borjak választási eredménye. 1. Közlemény: Környezeti hatások., Állattenyésztés és Takarmányozás, 55. 4. 333-342, 2006
Dákay I; Bene Sz; Nagy B; Keller K; Fördős A; Szabó F: Hasznosult szaporulat néhány húsmarha állományban, Állattenyésztés és Takarmányozás, 55. 4. 323-332, 2006
Dákay I; Nagy B; Bene Sz; Fördős A; Zsuppán Zs; Szabó F: Az ellések közti idő vizsgálata néhány hústehén állományban, Állattenyésztés és Takarmányozás 55.5. 419-430, 2006
Bene Sz; Füller I; Lengyel Z; Nagy B; Fördős A; Szabó F: Húshasznú magyar tarka borjak választási eredménye. 2. Közlemény: Genetikai pereméterek, tenyészértékek, Állattenyésztés és Takarmányozás, 55.6. 505-519, 2006
Nagy B; Bene Sz; Szabó F: Az ellések szezonalitása, és annak hatása a két ellés között eltelt időre magyar szürke tehénállományokban, Magyar Állatorvosok Lapja, 128. 12. 721-730, 2006
Szabó F; Polgár J P; Bene Sz: XI. Húsmarhatenyésztési Tanácskozás Keszthelyen, A magyartarka, VI. évf. 4. 11-12, 2006
Dákay I; Márton D; Keller K; Fördős A; Török M; Szabó F: Study on the age at first calving and the longevity of beef cows, Journal of Central European Agriculture, 7. 3. 377-388, 2006
Szabó F (szerk.): Húsmarhatenyésztés, Tankönyv. 2. kiadás ISBN 963912139 8. Mezőgazda Kiadó. Budapest, 1-375, 2005
Bene Sz; Füller I; Lengyel Z; Nagy B; Szabó F: Genetic parameters and breeding values of weaning results of Hungarian Fleckvieh beef calves., Book of Abstracts of the 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Antalya, Turkey 17-20 September, 37. p., 2006
Szabó F: Beef Production with Suckler Cows in Hungary, Federation of German Beef Cattle Breeders and Producers. Workshop. Pespecitves of Beef Production with Suckler Cows. 15 january, ICC Berlin, 77-88, 2006
Szabó F (szerk.): Állattenyésztéstan, Mezőgazda Kiadó, Budapest 1-285. ISBN 712286333, 2006
Szabó F: A tenyészértékbecslés néhány időszerű kérdése a húsmarhatenyésztésben, A kérődző állatfajok mai helyzete és perspektívái az Európai Unióban c. tudományos konferencia kiadványa, Gödöllő, április 10-11, 2006
Török M; Kocsi Gy; Polgár J P; Szabó F: Limousin bikák hosszú hátizom keresztmetszetének értékelése in vivo ultrahangtechnika alkalmazásával, XII. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely április 20, 2006
Nagy B; Bene Sz; Szabó F: Magyar szürke borjak születési súlya és testémeretei, XII. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, április 20, 2006
Szabó F; Buzás Gy: Spring calving versus spring and autumn calving in suckler cow production, Book of Abstracts of the 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Antalya, Turkey 17-20 September. 192- p., 2006
Szabó F; Nagy L; Bene Sz: Some effects on weaning results of beef calves, Book of Abstracts of the 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Antalya, Turkey 17-20. September 313. p., 2006
Nagy B; Bene Sz; Bodó I; Gera I; Szabó F: Live weight and body measurements of Hungarian Gey bulls and cows., Book of Abstracts of the 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Antalya, Turkey 17-20. September 329. p, 2006
Szabó F: Szarvasmarhatenyésztésünk, tejtermelésünk helyzete, IX. Országos Tejtermelési Tanácskozás, Keszthely, április 20. Előadás, 2005
Horn P; Szabó F: A gyepgazdálkodás és az állattenyésztés színvonala, a piacszerzés lehetősége, MTA Agrártudományok Osztálya Tudományos Konferenciája. A magyar vidék állapota, és felzárkózásának esélyei. Budapest, május 4. Előadás, 2005
Szabó F: Húsmarhatartás lápi gyepen. Kísérleti eredmények és gyakorlati tapasztalatok különböző húsmarha fajtákkal, MTA Gyepgazdálkodási Bizottság Tudományos Ülése, Keszthely, május 19-20. Előadás, 2005
Buzás Gy; Szabó F; Palkovics M: Change of the structure of Hungarian cattle population during g the EU membership., Scientific Conference of the University of Nitra, Rackova Dolina, május 20. Előadás, 2005
Szabó F: Beef breeding systems and their future in Hungary., Seminar. Research Institute of Animal Production, Prague-Uhrineves, október 12, 2005
Szabó F: Beef production with suckler cows, Workshop Perspectives of Beef Production With Suckler Cows. Németország, Berlin, január 15., 2006
Szabó F: A tenyészértékbecslés néhány időszerű kérdése a húsmarhatenyésztésben, A kérődző állatfajok mai helyzete és perspektívái az Európai Unióban c. tudományos konferencia, Gödöllő, április 10-11, 2006
vissza »