Alapkutatások a kémia magyarországi története körében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42632
típus K
Vezető kutató Paczolay Gyula
magyar cím Alapkutatások a kémia magyarországi története körében
Angol cím Basic research in the history of chemistry in Hungary
zsűri Történelem
Kutatóhely Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.036
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Két kutatási téma elvégzését vállaltuk. Az első kutatás témája a legkorábbi (1800-ban Kolozsváron megjelent) nagy magyar nyelvű analitikai kémiai monográfia szerzője, Nyulas Ferenc kémiai kutatásainak áttekintésére irányult. A témakör összefoglalásához elkészítettük a magyarországi és erdélyi forrásvizek, gyógyvizek elemzésével is foglalkozó kiadványok eddigi legteljesebb bibliográfiáját a kezdetektől 1800-ig, feldolgoztuk a műveket, a legfontosabbak címoldalait is bemutatjuk, s annotációt készítettünk a munkákról. Közreadtuk Nyulas három fontos kémiai publikációját, közülük az egyik egy kéziratban maradt dolgozata. Feldolgoztuk a kémiatörténészek és az orvostörténészek Nyulasra vonatkozó főbb kutatásait, s mindebből egy egységes kötetet szerkesztettünk. Másik kutatásunk a magyar kémiai szaknyelv változásainak kutatására irányult, s ehhez bibliográfiába foglaltuk az 1858-ig megjelent magyar nyelvű kémiai szakmunkákat, gyógyszerészdoktori disszertációkat, a nagyobb kémiai fejezeteket tartalmazó fizikai és természetfilozófiai munkákat, valamint az analitikai kémiával is foglalkozó balneológiai műveket. Ez a fenti időszakról készült eddigi legnagyobb kémiatörténeti bibliográfiánk. Elkészítettük a kémiai elemek magyar megnevezéseinek történeti szótárát, s mintegy félszáz vegytani fogalomra vonatkozó nyelvújítási kezdeményezést követtünk nyomon. A teljes kémiatörténeti-nyelvtörténeti gyűjtésből egységes művet szerkesztettünk.
kutatási eredmények (angolul)
We agreed to carry out research on two topics. The first research topic was the chemical research of Ferenc Nylas, who was the author of the earliest Hungarian analytical chemical monography that was published in Cluj � Napolce. In order to summarize the topic, we prepared the so far most complete bibliography of such publications including the analyis of the Hungarian and Transylvanian springs and thermal waters from the beginning until 1800�s. We show the cover pages of the most important publications and prepared annotations about the works. We published three important chemical publications of Mr. Nyulas one of which remained as a handscript. We have summarized the researches of chemistry and medical historians about Mr. Nyulas and edited a comprehensive book. The other subject area of our research is the changes of the Hungarian chemistry jargon. We prepared a bibliography about the Hungarian chemistry works, pharmaceutical dissertations, physics and natural phylosophy works that contain larger sections of chemical chapters, and balneological books that contain analytical chemistry published before 1858. This is our most comprehensive bibliography about the history of chemistry from this period. We prepared the historical dictionary of the hungarian names of the chemical elements, and we tracked language renewal attempts for more than 50 chemical expressions. We edited a complete book of the results of the chemistry � linguistical history research.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/711/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Paczolay Gy.: The Teachings of the Hungarian Decsi Proverb Collection of 1598., Előadás. Internationaler Kongress für Europäische Phraseologie (EUROPHRAS). Veszprém, 2006. június 11., 2006
Paczolay Gy.: Fata Libelli., In: A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai. Bp., 2003. OSZK. pp. 379-386., 2003
Paczolay Gy. et al.: Egyetemes tudománytörténeti kronológia., Közlésre elfogadva., 2004
Paczolay Gy.: Duka Tivadar, In: A múlt magyar tudósai. Bp., 2003. Arcanum Adatbázis. CD-ROM., 2003
Paczolay Gy.: On the Sources of Japanese Proverbs., In: Földes Cs. (ed.): Res humanae proverbiorum et sententiarum. Ad honorem Wolfgangi Mieder. Tübingen, 2004. Gunter Narr Verlag, pp. 229-242., 2004
Paczolay Gy.: János Baranyai Decsi and His Adagia., In: Barna G.-Stemler Á.-Voigt V.: (eds.): \''Igniculi sapientiae\'' János-Baranyai-Decsi-Festschrift. OSzK - Osiris. Bp., 2004. pp. 31-65., 2004
Paczolay Gy.: The First Dated Hungarian and Polish Proverb., In: Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues. Festschrift für Stanislaw Predota. Oficyna Wydawnicza ATUT - Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe, Wroclaw, 2004. pp. 319-, 2004
Paczolay Gy.: ''Universal, Regional and Local Proverbs'', Közlésre elfogadva (Vilnius), 2004
Paczolay Gy.: Tudománytörténeti szócikkek., Nemzeti Évfordulóink 2005. Bp., 2004. NKÖM. 70 p., 2004
Paczolay Gy.: Diákok a tudományos kutatás kapujában. A 2004-es országos tudomány- és technikatörténeti pályázat tanulmányaiból. A szerkesztésben közrem. Paczolay Gy., Piliscsaba, 2004. MATI. 249 p., 2004
Paczolay Gy.: Tudománytörténeti szócikkek., Nemzeti Évfordulóink 2006. Bp., 2005. Balassi Intézet. 72 p., 2005
Karasszon D.: A magyar állatorvoslás kultúrtörténetéből. I. köt., A szerkesztésben közrem.: Paczolay Gy. Piliscsaba, 2005. MATI. 231 p., 2005
Paczolay Gy.: Gyógyvizek, ásványvizek, termálvizek, forrásvizek, gyógyfürdők a 18. század második felében. A Daday-féle levéltári gyűjtésből összeáll.: Paczolay Gy., Daday András: Újabb kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből. Bp., 2005. Akadémiai Kiadó. pp. 15-98., 2005
Feichtinger S. - Szállási Á. - Paczolay Gy. - Dörnyei S. - Magyar L.: Feichtinger Sándor doktor naplója., A német szövegrészeket ford. és a sajtó alá rendezésben közrem.: Paczolay Gy. Piliscsaba, 2005. 175 p., 2005
Paczolay Gy.: Ezër magyar közmondás és szólás. Angol, észt, finn, némët fordítással és mëgfelelőkkel, latin fordításokkal., Bp., 2005. Bárczi G. Alapítvány. 138 p., 2005
Paczolay Gy.: Magyarok Latin-Amerikában., In: Új Horizont 33 (2005) No. 6., 2005
Paczolay Gy. (közrem.): Tudománytörténeti szakértés., Álmok álmodói Tudomány- és technikatörténeti CD-ROM. Bp., 2003. Milllenáris., 2003
Paczolay Gy. (társszerző): A Veszprémi Egyetem története 1949-1999., Veszprém, VE. 355 p., 2003
Paczolay Gy.: A magyar kémiai szaknyelv történetéből., Piliscsaba, MATI. Sajtó alatt., 2006
Paczolay Gy. (közrem.): Pannóniai Féniksz, avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv., Bp., 2005. OSZK - MTA., 2005
Paczolay Gy.: Tudománytörténeti szócikkek., In: Nemzeti Évfordulóink 2007. Bp., 2006. Balassi Intézet. 72 p., 2006
Paczolay Gy.: Az országos tudomány- és technikatörténeti pályázatra beérkező dolgozatok szaklektorálása., Budapest, 2006
Paczolay Gy.: Néhány adat Decsi János bártfai Adagiorvmának magyar nyelvéről és helyesírásáról., In: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve XI (2005) pp. 36-61., 2006
Paczolay Gy.: Közmondások és szólások Tinódi Lantos Sebestyén műveiben., In: A Nemzetközi Tinódi Konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. Bp., Kriterion Kiadó. (Sajtó alatt), 2006
Paczolay Gy.: The Teachings of the Hungarian Decsi Proverb Collection of 1598., In: A Nemzetközi EUROPHRAS Kongresszuson tartott előadás szerkesztett változata. (Sajtó alatt), 2006
Paczolay Gy.: Baranyai Decsi János 1598-as Adagiáinak eredete, rokonsága és tanításai., In: A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson tartott előadás szerkesztett változata. (Sajtó alatt), 2006
Paczolay Gy.: Közmondások és szólások Szenczi Molnár Albert szótáraiban., In: Szenczi Molnár Albert Konferencián tartott előadás szerkesztett változata. Bp., OSzK. (Sajtó alatt), 2006
Paczolay Gy.: Baranyai Decsi János 1598-as Adagiáinak eredete, rokonsága és tanításai., Előadás a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Debrecen, 2006. augusztus 25., 2006
Paczolay Gy.: Az első magyar nyelvű kémiai monográfiáról., Piliscsaba, MATI. Sajtó alatt., 2006
vissza »