Pontszerű szennyező források tájra gyakorolt hatásának vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42635
típus K
Vezető kutató Szabó György Emőd
magyar cím Pontszerű szennyező források tájra gyakorolt hatásának vizsgálata
Angol cím Examinations on the effects on landscapes of point-sources of pollution
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Ágoston Csaba Gábor
Kerényi Attila
Szabó Szilárd
Szegedi Sándor
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.783
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A talajszennyező forrásokat Mikepércs és Újszentmargita települési folyékonyhulladék-leürítője esetében vizsgáltuk. E szennyező források körül béléscsövezett furatokat létesítettünk. A talaj- és vízminták alapján megállapítottuk, hogy bár vannak eltérések, általában hasonló szennyezési tendenciák tapasztalhatók. Mindkét helyszínen jelentős ammónium- és nitrát-szennyezést mutattunk ki, a legjobb szennyezés-terjedési indikátornak pedig, a Na+ bizonyult. A szennyezés néhány száz méteres távolságig volt kimutatható. A pontszerű légszennyező források közül a pálházai perlitbánya szennyező hatását vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy csak a bánya néhány száz méteres körzetén belül kell jelentősebb porterheléssel számolnunk. Ebben a zónában előfordultak az egészségügyi határértéket meghaladó ülepedő pormennyiségek, a bányától 1 km-nél távolabb viszont már nem tapasztaltunk határérték túllépést, igaz, a szennyező hatás még 2-3 km távolságban is egyértelműen kimutatható volt. Megállapítást nyert, hogy a meteorológiai viszonyok jelentősen befolyásolják a porszennyezés alakulását.
kutatási eredmények (angolul)
We examined the soil-pollutant sources in the case of the communal sewage deposition sites in Mikepércs and Újszentmargita. Around these sources we established boreholes with drill-pipes. According to the water and soil samples we stated that although there are differences, in general, similar tendencies can be discovered. We detected significant ammonium and nitrate pollution in both sites, and we found out that the best indicator for the spreading of the pollution is the Na+. The pollution could be evinced in a few hundred meters from the sources. Of the point-sources of the air-pollution we examined the effects of the perlite-mine in Pálháza. We found that there is more remarkable dust-load only in a few hundred meter zone around the mine. In this zone the amount of the settling dust exceeded the hygienic limit, farther than 1 km from the mine there were not higher value than the hygenic limit, but it is true that the pollutant effect could be unambiguously pointed at 2-3 km distance as well. It was proved that the weather condition notably influences the dust pollution.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/713/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó Gy; Koi R; Szegedi S; Szabó Sz: Az ülepedő por tér- és időbeli eloszlásának vizsgálata a pálházai perlitbánya környezetében, Dialóg Campus Kiadó, Budapest (közlésre elfogadva), 2007
Szabó Sz; Papp L; Szabó Gy: A talajvíz veszélyeztetettségének vizsgálata egy települési szennyvízleürítő környezetében, Acta Geographica Debrecina, (37), 13 p. (közlésre elfogadva), 2007
Szabó Gy; Koi R; Szegedi S; Szabó Sz: Dust pollution of an opencast mine and its landscape protection aspects, Ekologia (közlésre benyújva), 2007
Szabó Gy; Szabó Sz; Szabó A; Szemán B: Spatial and time variations of the groundwater quality of two different landscapes, Ekologia (közlésre benyújva), 2007
Szabó Gy; Szabó Sz; Szabó A; Szemán B: A talajvíz kutak szennyezettségének vizsgálata Mikepércsen és Bodrogkeresztúron, III. Magyar Földrajzi Konferencia CD kiadványa, ISBN963 9545 12 0, 13 p., 2006
Szabó Sz; Papp L; Szabó Gy: Investigation of a communal sewage disposal site from the aspect of landscape protection, Ekologia (közlésre benyújtva), 2007
vissza »