Differenciáldiagnosztikai és prognosztikai markerek alkalmazása korai arthritisekben, különös tekintettel a rheumatoid arthritisre  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42637
típus K
Vezető kutató Poór Gyula
magyar cím Differenciáldiagnosztikai és prognosztikai markerek alkalmazása korai arthritisekben, különös tekintettel a rheumatoid arthritisre
Angol cím Application of differential diagnostic and prognostic markers in early arthritides especially in rheumatoid arthritis
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely I. Reumatológiai és Metbolikus Osteológiai Osztály (Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet)
résztvevők Gergely Péter
Rojkovich Bernadette
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.152
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatunkban differenciáldiagnosztikai és prognosztikai markerek alkalmazását tűztük ki célul korai arthritisekben, különös tekintettel a rheumatoid arthritisre (RA). Korszerű molekuláris biológiai módszerekel genetikai, virális és celluláris tényezőket vizsgáltunk. Eredményeinket számos nívós nemzetközi folyóiratban közültük, ezek közül az alábbiakat emeljük ki. Az RA specifikus szerológiai markere, az anti-ciklikus citrullinált peptid ellenanyag termelése összefüggést mutatott bizonyos HLA szubtípusokkal, főként a shared epitop tartalmú allélokkal.Elsőként vetettük fel az újonnan felfedezett TT vírus lehetséges patogenetikai szerepét systémás lupus erythematosusban (SLE) és súlyos polymyositisben. SLE B sejteken funkcionális abnormalitásokat találtunk az immunkomplexkötő receptorok működésében. Igazoltuk, hogy a spondylitis ankylopoeticában (SPA) és reaktív arthritisben a Toll-like receptorok szintjén észlelt funkcionális eltérések nem genetikailag determináltak. Paget-kórban új genetikai és klinikai összefüggéseket tártunk fel. Erdeményeink nemcsak a mozgásszervi betegségek patogenezisének megértéshez vihetnek közelebb, de klinikai konzekvenciái is lehetnek és új terápiás célpontok körvonalazadhatnak.
kutatási eredmények (angolul)
We aimed at studying differential diagnostic and prognostic markers in early arthritides, with special attention to rheumatoid arthritis (RA). Novel molecular biological methods were used to examine genetical, viral and cellular elements. Our main results were published in several international scientific journals. We showed that presence of the anti-cyclic citrullinated peptide antibodies, as the most specific serological markers of RA correlate with certain HLA DRB1 subtypes, mainly with the shared epitope. We first suggested the etiopathogenic role of the recently discovered TT virus in autoimmune rheumatic diseases such as systemic lupus erythematosus (SLE) and severe polymyositis. Moreover, SLE B cells were found to display functional abberations in the immune complex binding receptors. We verified that Toll-like receptor mediated functional alterations seen in ankylosing spondylitis and reactive arthritis are not determined genetically. Novel genetical and clinical correlations were found in Paget’s disease of bone. Our results may contribute to the better understanding of the etiopathogenesis of several rheumatic diseases but may also have clinical consequenses. Furthermore, novel pathways identified in our study might be targets for therapeutical interventions.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/715/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Donáth J., Gergely P. Jr, Poór Gy: Clinical aspects and complications of Paget’s disease: A review of 100 patients in Hungary, Calcif Tissue Internat 2003, 72: 774. Abstracts of International Symposium on Paget’s Disease. Oxford. July 17-18. 2003, 2003
Johnell O., Kanis J., Black D., Balogh A., Poór Gy et al: Associations between baseline risk factors and vertebral fracture risk in the Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation (MORE) Study, JBMR 2004, 19: 764-772, 2004
Poór Gy., Strand V.: Efficacy and safety of leflunomide 10 mg versus 20 mg once daily in patients with active rheumatoid arthritis multinational double-blind, randomized trial, Rheumatology 2004, 43: 744-749, 2004
Gergely P. jr., Poór Gy: Gyulladásos reumatológiai betegségek, In: Székács Béla (szerk) Geriátria., 2005
Mikó I., Poór Gy: Degeneratív ízületi- és gerincbetegségek, lágyrész-reumatizmus, In: Székács Béla (szerk) Geriátria, 2005
Donáth J., Kiss Cs., Poór Gy: Metabolikus csont és ízületi kórképek, In: Székács Béla (szerk) Geriátria., 2005
Erdei A, Prechl J, Isaak A, Józsi M, Bajtay Z, Molnár E, Gergely P Jr, Poor G, Gergely J: Regulation of B-cell activation by complement receptors CR1 (CD35) and CR2 (CD21) –possible involvement in the pathogenesis of autoimmune diseases, Autoimmun Rev 2004; 3(S2):624-625, 2004
Donáth J., Poór Gy: A csontok daganatos megbetegedései, In: Székács Béla (szerk) Geriátria, 2005
Poór Gy: Csontbetegségek, In: Szegedi Gy, Romics L. (szerk) Belgyógyászati tankönyv, 2005
Poór Gy., Mituszova M: A purinanyagcsere zavarai, In: Szegedi Gy, Romics L. (szerk) Belgyógyászati tankönyv, 2005
Poór Gy., ifj. Gergely P: Preface, In: Woolf A.D., Poór G., ifj. Gergely P.(eds): Best Practice and Research Clinical Rheumatology. Elsevier, 2004
Gergely P. Jr, Blazsek A., Dankó K., Ponyi A., Poór Gy: Detection of TT virus infection in patients with severe idiopathic inflammatory arthritis, Ann NY Acad Sci, 2005
ifj. Gergely P., Poór Gy: Relapsing polychondritis, In: Woolf A.D., Poór G., ifj. Gergely P.(eds): Best Practice and Research Clinical Rheumatology. Elsevier, 2004. 18: 723-738, 2004
Gergely P jr., Simon JS., Nagy Zs., Jónap I., Areazza M., Blazsek A., Poór Gy: Whole genome expression analysis of peripheral blood mrna from ankylosing spondylitis patients of infliximab therapy, Ann Rheum Dis 2006. 65; (S 11) 216. Abstracts of the Annual European Congress of Rheumatology EULAR Amsterdam, June 21-24. 2006., 2006
ifj.Gergely P., Weiszhár Zs., Blazsek A., Beke K., Poór Gy: HLA B27 szubtípusok molekuláris genetikai vizsgálata seronegatív spondarthritisekben, MRE Vándorgyűlés Budapest, 2004. okt. 7-10., 2004
Brózik M., Weiszhár Zs., ifj. Gergely P., Merétey K., Poór Gy: HLA DRB1 genotípus és anticiklikus citrullinált peptid (CCP) autoantitesttermelés-kapcsolatának vizsgálata rheumatoid arthritis kórképben, Magyar Immunológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Szeged, 2004. okt. 27-29., 2004
Blazsek A., ifj. Geregely P., Weiszhár Zs., Beke K., Poór Gy: TT vírus kimutatása autoimmun reumatológiai megbetegedésekben, MRE Vándorgyűlés Budapest, 2004. okt. 7-10., 2004
Brózik M., Weiszhár Zs., Beke K., ijf. Gergely P., Merétey K., Poór Gy: HLA DRB1 genotípus és anti-ciklikus citrullinált peptid autoantitest pozitivitás kapcsolatának vizsgálata rheumatoid arthritisben, MRE Vándorgyűlés Budapest, 2004. okt. 7-10, 2004
Juhász P., ifj. Gergely P., Jónap I., Poór Gy: Etanercept hatékonysága korai aktív spondylitis ankylopoeticában egy eset kapcsán, MRE Vándorgyűlés Budapest, 2004. okt. 7-10., 2004
Csíki J., ifj. Gergely P., Weiszhár Zs., Czimbalmos Á., Ratkó I., Márkus I., Poór Gy: HLA-DR közös epitop jelenlétének összefüggése rheumatoid arthritis klinikai jellemzőivel, MRE Vándorgyűlés Budapest, 2004. okt. 7-10, 2004
Weiszhár Zs., ijf. Gergely P., Blazsed A., Poór Gy: A Toll-like receptor4 Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmusainak szerepe spondylitis ankylopoeticában, Magyar Immunológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Szeged, 2004. okt. 27-29, 2004
ifj. Gergely P., Jónap I., Bély M., Ferencz G., Poór Gy: Sclerodermát utánzó amyloidosis myeloma multiplexben, MRE Vándorgyűlés Budapest, 2004. okt. 7-10, 2004
Jónap I., ifj. Gergely P., Poór Gy: Octreotid scintigraphia diagnosztikus szerepe oncogen osteomalaciában, MRE Vándorgyűlés Budapest, 2004. okt. 7-10, 2004
Blazsek A., ifj. Gergely P., Weiszhár Zs., Beke K., Poór Gy: Detection of TT vírus in patients with autoimmune rheumatic diseases, Magyar Immunológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Szeged, 2004. okt. 27-29., 2004
Isák A., ifj. Geregely P., Szekeres Zs., Erdei A., Poór Gy., Gergely J: Az immunkomplexkötő receptorok expressziójának vizsgálata rheumatoid arthritisben és szisztémás lupus erythematosusban, Magyar Immunológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Szeged, 2004. okt. 27-29., 2004
Gergely P Jr, Blazsek A, Weiszhár Zs, Poór Gy: Relationship between TT virus infection and autoimmune rheumatic diseases, EULAR Berlin, June 9-12, 2004, 2004
Weiszhar Z, Gergely P, Blazsek A, Poor G: Potential role of Toll-like receptor 4 Asp299Gly and Thr399Ile polymorphisms in ankylosing spondylitis., 1st International Congress on Basic and Clinical Immunogenomics, Budapest, Oct. 3-7, 2004. TISSUE ANTIGENS 64 (4): 377-377 OCT 2004, 2004
Isaak A , Gergely P Jr, Szekeres Zs, Erdei A, Poór G, Gergely J: Complex studies of immunecomplex-binding receptors expressed on B-lymphocytes and monocytes in RA and SLE patients, 4th International Congress on Autoimmunity November 3-7, 2004 Budapest, 2004
Gergely P, Blazsek A, Weiszhar Z, Beke K, Poor G: Detection of TT virus in patients with autoimmune rheumatic diseases, 4th International Congress on Autoimmunity November 3-7, 2004 Budapest, 2004
Erdei A, Prechl J, Isaák A, Józsi M, Batjay Z, Molnár E, Gergely P Jr. Poór G, Gergely J: Regulation of B-cell activation by complement receptors CR1 (CD35) and CR2 (CD21) - Possible involvement in the pathogenesis of autoimmune diseases, 4th International Congress on Autoimmunity November 3-7, 2004 Budapest, 2004
J. Csíki,. P. Gergely Jr, A. Blazsek, I. Márkus, Á. Czimbalmos, Zs. Nagy, Gy. Poór: HLA subtypes containing the shared epitope predispose to worse radiological outcome but not to impaired functioning, disability and health status in Hungarian patients with rheumatoid arthritis, EULAR, Bécs, 2005
P. Gergely Jr, A. Blazsek, K. Dankó, A. Ponyi, Gy. Poór: Increased prevalence of TT virus infection in patients with severe idiopathic inflammatory arthritis, ELUAR, Bécs, 2005
Kiss Cs, O’Neill T, Silman A., Poór Gy: A thoracolumbális gerincfájdalom gyakorisága és rizikótényezői hazánkban egy európai multicentrikus vizsgálat alapján., . Magy Reumat 2006. 47: 152.A Magyar Reumatológusok Egyesülete 2006. évi Vándorgyűlésének absztraktjai. Debrecen, 2006. szept. 21-24., 2006
Blazsek A., ifj. Gergely P., Donáth J., Poór Gy: Új SQSTM1 mutációk sporadikus Paget-kórban, Magy Reumatol 2005, 46: 150. A Magyar Reumatológusok Egyesületének Vándorgyűlése. Sopron, 2005. szept. 22-25., 2005
Poór Gy., Donáth J., Fornet B., Cooper C: The epidemiology of Paget’s disease in Europe: The prevalence is decreasing, Osteoporosis Int 2006. 17; (S2): 41. Abstacts of the IOF World Congress on Osteoporosis. Toronto,. June 2-6. 2006., 2006
Donáth J, Krasznai M, Fornet B, Gergely P Jr, Poór G: Effect of bisphosphonate treatment in patients with Paget's disease of the skull, J Rheumatol, 2004
Donáth J, Speer G, Poór G, Gergely P Jr, Tabák A, Lakatos P: Vitamin D receptor, oestrogen receptor-alpha and calcium-sensing receptor genotypes, bone mineral density and biochemical markers in Paget's disease of bone, J Rheumatol, 2004
Judák A, Jónap I, Gergely P Jr, Poór G: Neurofibromatosis és hypophosphataemiás osteomalácia együttes előfordulása, Magyar Reumatológia, 2004
Poór Gy.: A metabolikus csontbetegségek diagnosztikája és kezelése, Orvostovábbképző szemle, 2004
Gergely P Jr, Pullmann R, Stancato C, Otvos L Jr, Koncz A, Blazsek A, Poór G, Brown KE, Phillips PE, Perl A.: Increased prevalence of transfusion-transmitted virus and cross-reactivity with immunodominant epitopes of the HRES-1/p28 endogenous retroviral autoantigen in patients with systemic lupus erythematosus, Clin Immunol, 2005
Gergely P Jr, Blazsek A, Weiszhár Z, Pazár B, Poór G: Lack of genetic association of the Toll-like receptor 4 (TLR4) Asp299Gly and Thr399Ile polymorphisms with spondylarthropathies in a Hungarian population, J Rheumatol, 2005
Gergely P Jr, Blazsek A, Weiszhár Z, Pazár B, Poór G: Lack of genetic association of the Toll-like receptor 4 (TLR4) Asp299Gly and Thr399Ile polymorphisms with spondylarthropathies in a Hungarian population, Rheumatol, 2006
Kiss C, Jónap I, Gergely P Jr, Poór G.: Coexistent Marfan's syndrome and ankylosing spondylitis, J Rheumatol, 2006
Gergely P Jr, Perl A Poór G: Possible pathogenic nature of the recently discovered TT virus. Does it play a role in autoimmune rheumatic diseases?, Autoimmun Rev, 2006
Gergely P ifj, Poór Gy: A gyulladásos reumatológiai betegségek biológiai terápiája, MOTESZ Magazin, 2006
Poór Gy: A reumatológia elméleti alapjai és gyakorlatának perspektívái. Bevezető, Magyar Tudomány, 2006
Poór Gy: Szöveti destrukció, korai diagnosztika és célzott terápia rheumatoid arthritisben, Magyar Tudomány, 2006
Bender T, Donath J, Barna I, Gergely P Jr, Poór Gy: The analgesic effect of pamidronate is not caused by the elevation of beta endorphin level in Paget's disease, Neuro Endocrinol Lett, 2006
Poór Gy., Donáth J., Fornet B., Cooper C: The epidemiology of Paget’s Disease in Europe: The prevalence is decreasing, J Bone Miner Res, 2006
Gergely P Jr., Isaák A, Szekeres Z, Prechl J, Erdei A, Nagy ZB, Gergely J, Poór G: Altered expression of Fcg and complement receptors on B cells in systemic lupus erythematosus, Ann NY Acad Sci, 2007
Poór G, Nagy ZB, Schmidt Z, Brózik M, Merétey K, Gergely P Jr: Genetic background of anti-cyclic citrullinated peptide autoantibody production in Hungarian patients with rheumatoid arthritis, Ann NY Acad Sci, 2007
Donáth J., Poór Gy.: Klinikai paraméterek elemzése Paget-kórban száz beteg vizsgálata alapján., Magy Reumatol 2003, 44: 155. A Magyar Reumatológusok Egyesületének Vándorgyűlése Szeged, 2003. okt. 20-24., 2003
Donáth J., Tóth J., Poór Gy: The effect of different bisphosphonate treatments in Paget’s disease of bone., Hung Rheum 2004, 69 (Suppl 1): 12 .Abstracts of the 5th Central European Congress of Rheumatology. Budapest, 2004. április 30–május 2., 2004
Bartalos J., Rojkovich B., Tóth E., Mészáros Gy., Szilágyi M., Poór Gy: Radiological progression in early rheumatoid arthritis: a five-year follow-up study in a clinical setting, HHung Rheum 2004, 69 (Suppl 1): 17. Abstracts of the 5th Central European Congress of Rheumatology. Budapest, 2004. április 30–május 2., 2004
Donáth J., Tóth L., Poór Gy: The effect of different bisphosphonates in the treatment of Paget’s disease of bone in Hungarian patients., Abstracts of the First European Conference on Paget’s Disease of Bone 2004, 55. Siena, June 17-18. 2004., 2004
ifj.Gergely P., Weiszhár Zs., Blazsek A., Beke K., Poór Gy: HLA B27 szubtípusok molekuláris genetikai vizsgálata seronegatív spondarthritisekben., Magy Reumatol 2004, 45: 163. A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése Budapest, 2004. okt. 7-10., 2004
Poór Gy., Weiszhár Zs., Blazsek A., ifj. Gergely P: A Toll-like receptor4 Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmusok szerepe spondylitis ankylopoeticában, Magy Reumatol 2004, 45: 163. A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése Budapest, 2004. okt. 7-10., 2004
Donáth J., Ralston S., Poór Gy: A Paget-kór etiológiája: vírusok vagy gének?, Magy Reumatol 2004, 45: 175. A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése Budapest, 2004. okt. 7-10., 2004
Donáth J., Ralston S., Poór Gy: A Paget-kór etiológiája: vírusok vagy gének?, Magy Reumatol 2004, 45: 175. A Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlése Budapest, 2004. okt. 7-10., 2004
Péntek M., Kobelt G., Brodszky V., Czirják L, Genti Gy., Lepp-Gazdag A., Májer I., Polgár A., Poór Gy., Rojkovich B., Szekanecz Z., Gulácsi L: Burden of illness and costs of rheumatoid arthritis in Hungary, Osteoporosis Int 2005, 16 (Suppl 3):84. Abstracts of the Fifth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis. Rome, March. 16-19., 2005
Kiss Cs., Jónap I., Poór Gy: A Marfan syndroma és a spondylitis ankylopoetica együttes előfordulása., Magy Reumatol 2005, 46: 169. A Magyar Reumatológusok Egyesületének Vándorgyűlése. Sopron, 2005. szept. 22-25, 2005
Poór Gy., Blazsek A., Brózik M., Merétey K., ifj. Gergely P: Anti-filaggrin autoantitest pozitivitás genetikai hátterének vizsgálata hazai rheumatoid arthritises betegeken, Magy Reumatol 2005, 46: 146. A Magyar Reumatológusok Egyesületének Vándorgyűlése. Sopron, 2005. szept. 22-25., 2005
Ifj. Gergely P., Blazsek A., Dankó K., Ponyi A., Poór Gy: TT vírus gyakoribb előfordulása súlyos polymyositises betegekben, Magy Reumatol 2005, 46: 151. A Magyar Reumatológusok Egyesületének Vándorgyűlése. Sopron, 2005. szept. 22-25., 2005
Rojkovich B., Péntek M., Brodszky V., Gulácsi L., Poór Gy: Functional disability progression in early rheumatoid arthritis: a follow-up study in a Hungarian clinical setting., Ann Rheum Dis 2006. 65; (S 11) 156. Abstracts of the Annual European Congress of Rheumatology EULAR Amsterdam, June 21-24. 2006., 2006
Donáth J., Bender T., Barna I., Poór Gy: Az alendronát fájdalomcsillapító hatásának vizsgálata béta-endorfin szint méréssel osteoporosisban., Magy Reumat 2006. 47: 151.A Magyar Reumatológusok Egyesülete 2006. évi Vándorgyűlésének absztraktjai. Debrecen, 2006. szept. 21-24., 2006
Ifj. Gergely P., Nagy Zs., Jónap I., Poór Gy: Új jelátviteli útvonalak feltárása a teljes genom expressziós vizsgálatával spondylitis ankyopoetica infliximab kezelése során, Magy Reumat 2006. 47: 157. A Magyar Reumatológusok Egyesülete 2006. évi Vándorgyűlésének absztraktjai. Debrecen, 2006. szept. 21-24., 2006
Nagy Zs., ifj. Gergely P., Donáth J., Poór Gy: Génexpressziós vizsgálatok Paget-kórban, Magy Reumat 2006. 47: 158. A Magyar Reumatológusok Egyesülete 2006. évi Vándorgyűlésének absztraktjai. Debrecen, 2006. szept. 21-24., 2006
Brózik M., Beke K., böhm U., Háznagy Á., Hittner Gy., ifj. Gergely P., Merétey K., Poór Gy: Mutált citrullinált vimentin rekatív autoantitest meghatározás diagnosztikai jelentősége: az anti-citrullinált protein specifikus autoantitest család újabb szerológiai markere, Magy Reumat 2006. 47: 159. A Magyar Reumatológusok Egyesülete 2006. évi Vándorgyűlésének absztraktjai. Debrecen, 2006. szept. 21-24., 2006
Péntek M., Rojkovics B., Poór Gy., Szekanecz Z., Czirják L., Kiss Cs. Gy., Polgár A., Genti Gy., Májer I., Brodszky V., Kobelt G., Gulácsi L: Egészségi állapot rheumatoid arthritisben az EQ-5D alapján: összehasonlítás magyarországi lakossági adatokka, Magy Reumat 2006. 47: 169. A Magyar Reumatológusok Egyesülete 2006. évi Vándorgyűlésének absztraktjai. Debrecen, 2006. szept. 21-24., 2006
vissza »