Tájökológiai szempontú tájvédelem Tokaj-Hegyalján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42638
típus K
Vezető kutató Csorba Péter
magyar cím Tájökológiai szempontú tájvédelem Tokaj-Hegyalján
Angol cím Landscape protection in Tokaj-Hegyalja from landscape ecological point of view
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Csima Péter
Csőszi Mónika
Gergely Attila
Kiss Gábor Csaba
Módosné Bugyi Ildikó
Novák Tibor József
Szabó Szilárd
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.357
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat keretében meghatároztuk a Tokaj-Hegyalja kistájcsoport, ill. a szomszédos kistájak felszabdaltságának mértékét, a települési beépítés, az út, valamint a vasúthálózat területi elrendeződése alapján. Tájökológiai szempontok szerint javaslatot tettünk arra, hogy a tájfragmentációt kifejező adat kiszámításánál miként lehet figyelembe venni az élővilág mozgását gátló beépítés, ill. közlekedési infrastruktúra adottságait, területi elrendeződését. CORINE 2000 rendszerbe konvertált űrfelvételek alapján meghatároztuk a kistájak területhasználati mozaikosságának jellegzetességeit. A foltmozaikosság szerint kiszámoltuk a kistájak foltjainak nagyságát, szórását és egyéb statisztikai adatait. Az ökológiai tájvédelem számára értékes adat az ökotonhossz, valamint a foltok területének és kerületének hányadosa. Részletesen foglalkoztunk a foltok hemeróbia szintjével, a kistájfoltok területének és kerületének hányadosával, valamint a kistájra jellemző antropogén hatáserősséggel. Javaslatot tettünk a hemeróbia-index bevezetésére, ami ugyancsak jól használható a tájvédelmi állapotfelmérés, ill. tervek elkészítésénél. A kistájcsoport déli részén több mintaterület alapján foglalkoztunk a terület területhasználati stabilitásával, az ökoton-kontraszttal, valamint a tájökológiai folyosók minősítésével, ill. szerepével a tájszerkezetben, a tájtervezésben.
kutatási eredmények (angolul)
In the frame of this project degree of fragmentation by the spatial pattern of settlements, road and railway network was determined for the Tokaj-Hegyalja micro region group and the neighboring micro regions. On the base of landscape ecological aspects proposals were made on how to take into consideration in the calculation of fragmentation index the spatial pattern of built up and traffic infrastructure, which hampers the migration of living creatures. Characteristics of the spatial pattern of land use of micro regions were determined using satellite images converted into CORINE 2000 system. On the base of their spatial pattern size, standard deviation and other statistical characteristics of patches were calculated. Ecoton length and ratio of area and circumference of patches are valuable data for ecological landscape protection. Detailed examinations on hemeroby levels, ratio of area and circumference and the strength of anthropogenic impacts on micro region patches were carried out as well. Proposals were made to introduce a hemeroby index, what could effectively help landscape protection status assessment and planning. Stability of landuse and ecotone contrast was determined in several sample areas in the Southern part of the study area. Evaluation of ecocorridors and examination of their role played in landscape structure and planning was carried out as well.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/716/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csorba P.: A mezőgazdaságilag hasznosított lejtős területek antropogén geomorfológiai problémái, különös tekintettel a teraszos művelésre, Antropogén geomorfológia, Egyetemi jegyzet, Debrecen, 2006
Csorba Péter: Magyarországi tájak változásának prognózisa a XXI. századra, A Magyar Földrajzi Konferencia Abstract kötete, Szeged, 2004
Fazekas István - Csorba Péter: \''Védtelen\'' táji értékünk: a létavértesi Mosonta-kert, Debreceni Szemle, XII. 1., pp.131-143., 2004
Csorba, P. - Zsadányi, E.: Veränderungen des Charakteristikums der naturnahen Vegetation in den letzten 30 Jahren in dem Halbbecken von Bodrogkeresztúr, Acta Geographica Debrecina, XXXVI. pp.121-140., 2003
Kerényi A. - Csorba P.: Módszertani alapvetés a hazai tájak klímaérzékenységének meghatározására a feltételezett klímaváltozásra tekintettel, Agro-21 Füzetek, 33. pp.85-94., 2004
Csorba Péter: Uralkodó és alárendelt tájalkotó tényezők, I. Magyar Tájökológiai Konf., Szirák - Előadások összefoglalói, SZIE Környezet- és Tájgazd. Int. Tájökológiai Tsz. p. 11., 2004
Csorba P.: Az antropogén geomorfológia szerepe a tájökológiai kutatásokban, Antropogén geomorfológia, 2006
Csorba P.: A táji felszabdaltság (fragmentáció) mérése, Debreceni Földrajzi Disputa, Debrecen pp. 195-215., 2005
Csorba P.: Magyarország út- és vasúthálózatának ökológiai tájfragmentációs hatása, ÖKO, 2006
Csorba P.: Kistájaink tájökológiai felszabdaltsága a településhálózat és a közlekedési infrastruktúra hatására, Földrajzi Értesítő, 2006
Csorba, P.: Landscape ecological fragmentation of the small landscape units (Microregions) of Hungary based on the settlement network and traffic infrastructure, Ekológia, 2006
Csorba P.: Ecological corridors in the foothill area of the Tokaj Mts., In: Konkolyné Gyúró É. (ed.) Greenways. Sopron, 2005
Csorba P.: Magyarország középtájainak várható területhasználati változása az Európai Unióhoz történő csatlakozás következtében, Környezetvédelmi mozaikok, Debrecen, Civis-Copy Kft., 2003
Csorba P.: Hazai tájak ökológiai szempontú szerkezetének vizsgálata, A III. Magyar Földrajzi Konferencia CD melléklete, MTA FKI, 2006
Csorba P. - Szabó Sz. - Csorba K.: Tájmetriai adatok tájökológiai célú felhasználása, In: Földrajzi tanulmányok dr. Lóki József tiszteletére pp. 24-34., 2006
vissza »