A Kárpátok természeti földrajza  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42644
típus K
Vezető kutató Pinczés Zoltán
magyar cím A Kárpátok természeti földrajza
Angol cím Physical geography of the Carpathian Mountains
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.966
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A tervidőszakban részben hazai tájakon, részben pedig a Keleti- és a Déli-Kárpátokban végeztem kutatásokat. A külföldi kutatómunka során évente több hetet is eltöltöttem a Keleti-Kárpátokban. Speciálkollégium keretében előadtam nappali szakos hallgatók számára a Moldvai flis Kárpátokat (2003), az Erdélyi flis Kárpátokat (2004), a Keleti-Kárpátok vulkanikus területeit (2005), végül 2006-ban foglalkoztam a Kereti-Kárpátok medencéivel (Gyergyói, Csíki, Brassói) is. A tervidőszak folyamán sikerült a hallgatókkal is eljutni a Keleti-Kárpátokba. Mivel több évtizede kutatási témám a periglaciális formák vizsgálata a hazai vulkanikus középhegységeinkben, így jó alkalom kínálkozott arra, hogy a Tokaji-hegység periglaciális formáit összehasonlítsam a Hargita hasonló formáival. Kutatásaim során perdöntő eredményekre jutottam a Tokaji-hegység hegylábfelszíneinek kialakulásával kapcsolatban. Sikerült bizonyítanom a Sümegi- és a Bérbaltavári-hegyláblépcsők kialakulását sivatagi mázas kaviccsal. Hazánk északkeleti részéről eddig ilyen lelet még nem került elő, és ezek teljesen új megvilágításba helyezik a Szerencs–Mád környéki hegylábfelszínek kialakulását és ezen túl az egész Tokaji-hegység hegylábfelszíneinek kérdését. Eredményeimről elsősorban a Szerencsen rendezett ankéton számoltam be. Részt vettem külföldön rendezett konferenciákon is, így Pozsonyban és a Kárpát-Balkán Geomorfológiai Komisszió rendezésében megtartott ankéton, de Zilahon és Nagyváradon is tartottam előadást.
kutatási eredmények (angolul)
In the research period research was carried out partly in Hungary, partly in the Eastern- and Southern-Carpathians. I spent a few weeks with field work in the Eastern-Carpathians each year. I gave lectures in the frame of special courses on the Moldovan Flysch Carpathians (2003), the Flysch Carpathians of Transylvania (2004), the volcanic mountains of the Eastern-Carpathians (2005), the basins in the Eastern-Carpathians (Gyergyó, Csík, Háromszék) in 2006. During the research period we took a field trip with the students to the Eastern-Carpathians. Since studies on the periglacial forms of the Hungarian volcanic mountains of medium height have been my special field of research for several decades, there was a good opportunity to compare the periglacial forms of the Tokaj-mountains with those of the Hargita-mountains. I have reached some decisive results in connection with the development of the pediments of the Tokaj-mountains. I have proved the formation of Sümeg- and Bérbaltavár piedmont benches by desert varnished pebbles. There had not been any similar findings known from Northeast Hungary previously; and they throw a new light upon the formation of the Szerencs-Mád pediments and even the issues of the pediments of the whole Tokaj-mountains. My results were presented first at the conference held in Szerencs. Later I took part in foreign conferences as well, like in Pozsony or the conference held by the Carpathians-Balkans Geomorphologic Commission, or at Zilah and Nagyvárad.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/721/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pinczés Zoltán: A Tokaji-hegység geomorfológiai kisformái, Földtudományi tanulmányok - Tiszteletkötet dr. Justyák János 75. születésnapjára. Debrecen, pp. 139-152., 2004
Pinczés Zoltán: A Déli-Kárpátok eljegesedésének magyar kutatói (Hungarian in the research of the glaciations in the Southern Carpathians), VI. Bányászati kohászati földtani konferencia kiadványa. Petrozsény, 2004. május 20-23. – Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, p. 70., 2004
Pinczés Zoltán: Nagybánya, Földrajzi Közlemények CXXVIII. (LII.) kötet. 2004. 1-4. szám. pp. 147-156., 2004
Pinczés Zoltán: Periglaciális felszínfejlődés a Hargitában, A földrajz dimenziói - Tiszteletkötet Tóth józsef 65. születésnapjára. Pécs, pp. 483-489., 2005
Justyák J. - Pinczés Zoltán: Az 1986/87. évi téli fagykár alakulása szőlőültetvényben Tokaj-Hegyalján., In: Csorba P. (szerk.): Egy szakmai életút eredményei és színhelyei - Tiszteletkötet Martonné dr. Erdős Katalin 60. születésnapjára. Debrecen, pp. 55-65., 2006
Pinczés Zoltán - Konyecsny K.: Szerencs természetföldrajza, In: Frisnyák S. - Gál A. (szerk.): Szerencs monográfiája. Szerencs, pp. 5-46., 2005
Pinczés Zoltán: Erdőbényei-öblözet kialakulása., In: Frisnyák S. - Gál A. (szerk.): Szerencs, Tokaj-Hegyalja kapuja. Szerencs, pp. 51-59., 2005
Pinczés Zoltán: A Tokaji-hegység kistájai - Natural microregions in Tokaj Mountains, Földrajzi Értesítő LIV. évf. 3-4. füzet. pp. 209-241., 2005
Pinczés Zoltán: A Tokaji-hegység geomorfológiája, In: Frisnyák S. - Gál A. (szerk.): Szerencs és a Zempléni-hegység, Szerencs - Nyíregyháza, pp. 7-20., 2003
Pinczés Zoltán: Tájkutatási irányzatok a Debreceni egyetem Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszékén, In: Dobos A. - Illyés Z. (szerk.): Földtani és felszínalaktani értékek védelme. Eger, pp. 249-273., 2005
vissza »