Természeti veszélyek és elhárításuk  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42645
típus K
Vezető kutató Szabó József
magyar cím Természeti veszélyek és elhárításuk
Angol cím Natural hazards and the protection
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Lóki József
Tóth Csaba Albert
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.041
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat keretében a kutatások a terveknek megfelelően több irányban folytak. 1. Elkészült a kérdéskör alapvető fogalmainak (veszély, katasztrófa, kockázat, sebezhe-tőség) elméleti összefoglalása, a természeti veszélyek genetikus rendszere és a véde-kezési módok tipizálása. 2. Részletes, terepi felmérésekkel is kiegészített vizsgálatok folytak az árvizek, a tö-megmozgások és a szélerózió vonatkozásában. Összeállítás készült a földrengések és a nagy csapadékok alapján kialakuló tömegmozgások földrajzi elterjedéséről, valamint prognózis a tömegmozgások és a szélerózió magyarországi szerepéről a globális ég-hajlatváltozás tükrében. 3. Elkészült Magyarország természeti veszélytérképe kistájak szerinti bontásban hét ve-szélytípus (árvíz, belvíz, aszály, szélerózió, tömegmozgások, földrengések, felhősza-kadások) részlettérképeinek figyelembevételével. 4. Vizsgálatok folytak a természeti veszélyek és a természeti értékek elméleti összefüg-géseiről. Konkrét javaslatok születtek az árvizek, a földcsuszamlások és a szélerózió elleni védekezés és a természeti értékmegőrzés érdekeinek lokális összehangolására
kutatási eredmények (angolul)
During the study researches took place in several directions in line with original plans. 1. We finalized the theoretical summarization of the main concepts (hazard, disaster, risk, vulnerability), and we also typified the genetic system of natural hazards and control methods. 2. We carried out detailed on sight measurements on floods, mass movements and wind erosion. We summarized the geographical spread of mass movements due to earthquakes and heavy rains. We also prepared a prognosis on the role of mass movements and wind erosion in Hungary in light of global climatic change. 3. We prepared the natural hazard map of Hungary on a small landscape level also taking into account the detailed maps of seven different hazards (flood, undrained runoff, drought, wind erosion, mass movements, earthquakes, rainstorms). 4. We examined the theoretical relationship between natural hazards and natural values. We also prepared concrete recommendations on the local reconciliation between flood, landslide and wind erosion defense and protecting natural values.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/722/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó J. - Lóki J. - Tóth Cs. - Szabó G.: Természeti veszélyek Magyarországon, Földrajzi Értesítő, 2006, közlésre megküldve, 2007
Lóki J.: A növényzet szélerózió elleni védőhatásának vizsgálata szélcsatornában., Csorba, P. (szerk.) Környezetvédelmi mozaikok: tiszteletkötet Dr. Kerényi Attila 60. születésnapjára. pp. 291-306., 2003
Szabó J.: The relationship between landslide activity and weather: examples from Hungary, Natural Hazards and Earth System Sciences, 2003. 3: pp. 43-52, 2003
Szabó J.: Das Hochwasser wie Naturgefahr, Landscapes under European Transformation, Erasmus Projekt, 2002/2003, Debrecen, pp. 45-63, 2003
Szabó J.: Természeti érték kontra természeti veszély, Környezetvédelmi mozaikok – Tiszteletkötet Kerényi Attila 60. születésnapjára, pp. 363-371, 2003
Lóki, J. - Négyesi, G.: The effect of plot size on wind erosion, In: Anthropogenic aspects of landscape transformations 4. Proceeding of Hungarian-Polish Symposium. Edited by Oimahmad, 2006
Lóki, J. - Négyesi, G.: Adalékok a Nyírség talajainak erodálhatóságához. – Szélcsatorna vizsgálatok alapján, Természettudományi Közlemények 3. Nyíregyházi Főiskola pp. 185-195, 2003
Szabó J.: Az árvízvédelem néhány aktuális kérdése Magyarországon – a Tisza példáján, Debreceni Szemle, 2004/1, pp. 60-76, 2004
Szabó J.: hollóházai földcsuszamlások (1999) az időjárás és a társadalmi felelősség tükrében, Tiszteletkötet Justyák János 75. születésnapjára, Szerk. Tar K. Debrecen, pp. 173-180., 2004
Lóki J.: A szélerózió elleni védekezés lehetőségei., Tiszteletkötet Dr. Justyák János 75. születésnapjára. Szerk.: Tar K. Debrecen. pp. 105-115., 2004
Szabó J. Lóki J. Szabó G. Szabó Sz. Konecsny K.:: A természetes folyóvízi felszínfejlődés geomorfológiai és ökológiai értékei felső-Tisza-vidéki mintaterületen, In: Táj és környezet - tiszteletkötet a 75 éves Marosi Sándornak Szerk. Dövényi Z. -Schweitzer F. Budapest, pp. 65-77., 2004
Lóki J. Szabó J. Konecsny K. Szabó G. Szabó Sz.: Az erdősültség és az árvizek kapcsolata a Felső-Tisza-vidékén, II. Földrajzi Konferencia Szeged, internetes kiadvány, 2004
Lóki J. Négyesi G.: Wind erosion protection effect of the vegetation – based on wind-tunnel experiments, In: Anthropogenic aspects of landscape transformations 3. Proceeding of Hungarian-Polish Symposium. pp. 61-71., 2004
Szabó J.: Some current questions on river improvement and flood protection in Hungary, University of Silesia Geographia, studia et dissertationes, Tom 27, pp.149-169, 2005
Szabó, J.: Természeti értékek és veszélyek morfológiai példákkal, Tiszteletkötet Somogyi Sandor 80. születésnapjára MTA Földrajztud Kutató Int. Budapest - közlésre elfogadva, 2007
Szabó, J. - Lóki, J. - Szabó, G. - Szabó, Sz. - Konecsny, K.:: Connection between hazards and values in geomorphology - Hungarian examples -, Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria - közlésre megküldve, 2007
Tóth Cs.: A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének természetvédelmi hatásai a Tisza hullámterére, II. Magyar Tájökológiai Konferencia, Debrecen. közlésre elfogadva,, 2007
Tóth Cs.-Tóth A.: Tisza hullámterén tervezett tájhasználat-váltás természetvédelmi szempontú értékelése, Tiszatáj (szerk.: Túri Z.) közlésre elfogadva, 2007
Szabó, J. - Lóki, J. - Szabó, G. - Szabó, Sz. - Konecsny, K.:: Connection between hazards and values in geomorphology - Hungarian examples -, In: IAG - Sixth International Conference on Geomorphology - Zaragoza - p. 414, 2005
Szabó, J. -Lóki J.:: Erdők és árkatasztrófák Kárpátalján, FöldgömbXXIV. 2006/2, 2006
Szabó, J.: A tömegmozgások geomorfológiai jelentőségéről és veszélyességéről, Földrajzi Közlemények, 2006, 2007
Dévai Gy. - Szabó J.:: ''...mint az őrült, ki letépte láncát...'' - Helyzetelemzés a Tiszáról, In: Értékek Akadémiája - előadássorozat az MTA-DAB-ban - nyomtatva és DVD-n, 2006
Szabó, J. :: Possible alterations of mass movements and their effects in Hungary in the case of climate changes, In: Landscapes - Nature und Man Ed. J. Szabó. & R. Morkunaité, Debrecen - Vilnius, 2005. pp. 133-140, 2005
Szabó, J. :: A tömegmozgások lehetséges változásai és hatásai klímaváltozás esetén, In: Debreceni Földrajzi Disputa Ed. Csorba P. Debrecen, CIVIS COPY KFT pp. 113-121, 2005
Lóki, J. et al.: Wind erodibility of cultivated soils in north-east Hungary, ELSEVIER Soil&Tillage Research 82. pp. 39-46., 2005
Lóki, J.: Peculiarities and possible changes of wind erosion in Hungary as a consequence of the climate change, LANDSCAPES – NATURE AND MAN University of Debrecen, Lithuanian Institute of Geology and Geography Debrecen – Vilnius pp.101-109, 2005
Lóki, J. - Négyesi, G.: Wind erosion protection effect of shelter-belts in Hungary, Morfologiczne i sedymentologiczne skutki dzialalnosci wiatru. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich Poznan pp.40-48., 2006
vissza »