Kis vízfolyások és vízgyűjtőterületeik komplex vizsgálata az EU Vízügyi Keretirányelv tükrében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42646
típus K
Vezető kutató Bardóczyné Székely Emőke
magyar cím Kis vízfolyások és vízgyűjtőterületeik komplex vizsgálata az EU Vízügyi Keretirányelv tükrében
Angol cím Komplex measurements of streams and their watershades in relation of EU Water Framework Directive
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Harkányiné dr. Székely Zsuzsanna
Keresztessy Katalin
Kriska György
Loksa Gábor
Penksza Károly
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.688
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Rákos, Morgó és Apátkúti patakoknál közösen (vízgazdálkodás, meteorológia, halfaunisztika és botanika szakemberei) és folyamatosan végeztünk vizsgálatokat. A terepi mintavételek kémiai eredményeire- mivel ez az összes szakterületnek fontos volt, felépítettünk egy saját adatbázist. A Morgó (Török) patakon elkészítettük az élőhely halak számára kedvezőbbé tételét célzó tervet, két alternatívával. A kutatás végére kialakult halfaunisztikai felméréseink segítettek a kedvezőbb változat kiválasztásában. Gödöllő Alsó-parki bukónál (Rákos patak) 4 évi folyamatos, heti 2 alkalommal mért vízállás adatsor áll rendelkezésre további elemzések céljából. A Morgó (Török patak) vízgyűjtőjén térinformatikával támogatott példát mutatunk be a lefolyási tényező megállapításának módszerére. Az EU VKI által 1. jelűnek nevezett egyik referenciaterületen (Morgó (Török patak) felső szakasza) sikerült élőhelyi összefüggések vizsgálatát elmélyíteni a különböző szakterületek között, csakúgy, mint a Sopron Hidegvízvölgyben lévő Rák pataknál, időközben nemzetközivé szélesítve a kutatást (cseh együttműködés). Elkészült egy írott anyag, melynek címe „Kis vízfolyások és vízgyűjtőterületeik problémája az EU VKI tükrében, Útmutató a vízgyűjtőfeltáráshoz”. Az anyag első része egy segédlet a kutatás ill. tervezés részére, a második része kérdés-válasz formában, esettanulmányokkal alátámasztva elemzi a felmerült legfontosabb kérdéseket. Egyelőre nem publikus, kiadását tervezzük.
kutatási eredmények (angolul)
Parallel Water management, meteorological, fish faunistic and botanical surveys and assessment has been carried out on Rákos, Morgó and Apátkúti streams. Database was developed for storing our chemical monitoring results, which considered as very important parameters for each members of our consortium. Two versions of habitat restoration plans on the preference of fish fauna were designed. As the outcome of the fish monitoring the priority list could be set up and the best version could be selected. During the planning period the involvement of the stakeholders was successful. We were working with water level time serious measured at a dike in Gödöllő (Alsó-park). The gauging station has been operated manually for 4 years, taking data twice per week. At the territory delineated as the reference site for 1st type in B-system of WFD (at the upstream section of Morgó (also called Török) stream) interdisciplinary discussions could be formed as well as on Rák stream in Hidegvízvölgy in Sopron region. Meanwhile international involvement with onside and offsite discussions have been introduced through a Czech-Hungarian Science and Technology Project with fish experts from Charles University in Prague (Cz-14/2005). As a product „The proplematic tasks of small streams and their catchments in the light of the Water Framework Directive - Guidline for catchement assessment” – a „manual” is worked out.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/723/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Keresztessy K; Bardóczyné SZE; Loksa G: Veszélyeztetett halfajok vizsgálata a Morgó-patakban., In: Kvantitatív Ökológiai Szimpózium (KÖSzI) Veszprém, 2005. április 18., Proceedings 11., 2005
Bardóczyné SzE: A természet és tájvédelem vízgazdálkodási vonatkozásai, In: Tájökológiai Lapok, SZIE, KGI 2003/1: 65-71, 2003
Bardóczyné SzE; Harkányiné SzZs; Loksa G; Keresztessy K; Penksza K; Kriska Gy: Kis vízfolyások és vízgyűjtőterületeik problémája az EU Víz Keretirányelv tükrében, MIAU CD, Kiadó SZIE KGI, 2003
Bardóczyné SzE: Védett és érzékeny természeti területek mezőgazdálkodásának alapjai, Mezőgazda Kiadó, Bpest, p: 625, 2003
Bardóczyné SzE: Kis vízfolyások és vízgyűjtőterületeik komplex kapcsolata, In: Tájökológiai Lapok, I/2: 217, 2003
Bardóczyné SzE; Keresztessy K; Czinkota I; Loksa G, Boka I; Tóth I: Research on threatened fish species and habitat in River Danube between Szob and Göd, In: International Workshop: Issues of Sustainable Land Use in European Landscapes, Gödöllő, Hungary, April 14-18, 2004 (poszter), 2004
Bardóczyné SzE; Keresztessy K; Czinkota I; Loksa G: Folyók mellékágainak, öbleinek szerepe a veszélyeztetett halfajok állományainak fennmaradásában, közlésre elfogadva:A táj változásai a Kárpát-medencében: Víz a tájban, 5 Tájtörténeti Tudományos Konferencia, Kőrös-Maros Nemzeti Park, Szarvas, 2004 június 1-3., 2004
Bardóczyné SzE; Keresztessy K; Czinkota I; Loksa G: Közép-Dunai halfaunisztikai kutatások, In: 2. Szünökológiai Szimpózium (SZÜSZI, 2004) Budapest, 2004 március 8-9 (poszter), 2004
Bardóczyné SzE; Keresztessy K; Loksa G; Ács É; Szabó K; György K: Komplex measurement of streams and their watershed area in relation of EU Framework, In: International Workshop: Issues of Sustainable Land Use in European Landscapes, Gödöllő, Hungary, April 14-18, 2004. (poszter), 2004
Bardóczyné SzE; Keresztessy K; Czinkota I; Loksa G; Boka I; Tóth I: Research on threatened fish species and habitat in River Mura, Issues of Sustainable Land Use in European International Workshop: Issues of Sustainable Land Use in European Landscapes, Gödöllő, Hungary, April 14-18., 2004., 2004
Bardóczyné SzE; Keresztessy K; Czinkota I; Loksa G; Boka I; Tóth I: Research on threatened fish species and habitat in River Danube near Fajsz, In: International Workshop: Issues of Sustainable Land Use in European Landscapes, Gödöllő, Hungary, April 14-18, 2004., 2004
Bardóczyné SzE; Harkányiné SzZs; Domonkos P: Charachterising natural water supply using geographical information system in the north–western Hungary, In: International Workshop: Issues of Sustainable Land Use in European Landscapes, Gödöllő, Hungary, April 14-18, 2004., 2004
Bardóczyné SzE; Nagy Zs: Antropogen impact study on sub-basin Mogyoród brook, Hungary, In: European Geosciences Union, 1st General Assembly, Nice, France, 25 - 30 April 2004., www.copernicus.org/EGU, 2004
Bardóczyné SzE; Loksa G; Keresztessy K; Kállay Sz: Tér és időbeli összefüggések elemzése a kis vízfolyások vízgyűjtőterületein, In: A táj változásai a Kárpát-medencében: Víz a tájban, 5 Tájtörténeti Tudományos Konferencia, Kőrös-Maros Nemzeti Park, Szarvas, 2004. június 1-3: 15, 2004
Bardóczyné SzE; Bardóczy L; Horváth J: Kis vízfolyások revitalizációs tervezésének kezdeti lépései a Morgó patak belterületi szakaszán (Kismaros településen), In: Hidrológiai Közlöny, 84/4: 27-33, 2004
Bardóczyné SzE: A vízgyüjtőterület természeti adottságainak szerepe az ökológiai elvü patakszabályozásban, In: Magyar Földrajzi Konferencia CD kiadványa, Szeged, 2004 szept. 2-4, 2004
Bardóczyné SzE; György K: Monitoring rendszerek szerepe a kis vízfolyások és vízgyűjtőik vizsgálatában, In: I. Magyar Tájökológiai Konferencia, Szirák, 2004 szeptember 17-19, Absztrakt kötet: 62, 2004
György K; Kriska Gy; Bardóczyné SzE: A makrogerinctelen élőlényegyüttes változása a mederviszonyok és az antropogén hatások tükrében a Rák-patakban (Soproni-hegység, Hidegvíz völgy), Hidrológiai Közlöny, 2005. 85/6., p.:42-43., 2005
Keresztessy K; Bardóczyné SzE; Cinkota I; Loksa G: Habitat Reconstruction Research in River Danube, International Workshop Issues of Sustainable Land Use in European Landscapes Problems, Conflicts and Solutions SZIE Hungary, 14-18 April 2004., Book of Abstracts: 55, 2004
Kriska Gy; György K; Bardóczyné SzE: Pontszerű gázolajszennyezés hatására bekövetkezett változások a makrogerinctelen élőlényegyüttes szerkezetében (Morgó-patak, Börzsöny-hegység, Kismaros), Hidrológiai Közlöny, 2005. 85/6. 84-85., 2005
Bardóczyné SzE: Kis vízfolyások kutatásának tapasztalatai az EU Vízügyi Keretirányelv ajánlásainak figyelembevételével, XLVI Hidrobiológus Napok, Tihany 2004 okt 6-8.: p.:20, 2004
Keresztessy K; Bardóczyné SzE; Czinkota I; Loksa G: Hidrological and Faunistical Reasearch in an unknow Oxbow of Mura, International Workshop Issues of Sustainable Land Use in European Landscapes Problems, Conflicts and Solutions SZIE Hungary, 14-18 April 2004., Book of abstracts: 56, 2004
Loksa G: Microclimate Influencing Effects of Landscape Transformation in Hungary, International Workshop Issues of Sustainable Land Use in European LandscapeProblems, Conflicts and Solutions, SZIEHungary, 14-18 April 2004., Book of abstracts: 58, 2004
Loksa G: Az agrometeorológiai mérő és előrejelző tevékenység módosulása a megváltozott gazdaságföldrajzi viszonyok tükrében, Magyar Földrajzi Konferencia SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tsz Szeged 2004 szeptember 2-4.: 143, 2004
Keresztessy K; Bardóczyné SzE; Czinkota I; Loksa G: Veszélyeztetett Közép-Dunai halfajok és a vízrendezési lehetőségek, In: I Magyar Tájökológiai Konferencia Szirák 2004 szeptember 17-19.: 51, 2004
Loksa G: A táji sokféleség megjelenése az agrometeorológiai mérő és előrejelző tevékenységben, In: I Magyar Tájökológiai Konferencia Szirák 2004 szeptember 17-19.: 8, 2004
Gribovszki Z; György K; Kalicz P; Kiss K; Pintér B: A Rák patak felső vízgyűjtőjének (Soproni hegység,Hidegvíz völgy) komplex vizsgálata az EU VKI alapján, Hidrológiai Közlöny, 2005. 85/6, p.:40-41., 2005
Keresztessy K: Kis vízfolyások halfaunisztikai értékelése, Hidrológiai Közlöny, 2005. 85/6. p.: 55-56., 2005
Penksza K; Pintér B; Falusi E: Adatok Budapest környéki kis vízfolyások és kísérő növénysávjaik vegetációjához, Hidrológiai Közlöny, 2005. 85/6., p.:90-91., 2005
Loksa G; Kállay Sz: Kis vízfolyások, ökológiai folyosók mikroklíma vonatkozásai, Hidrológiai Közlöny, 2005. 85/6. p.: 86-87., 2005
Keresztessy K; Bardóczyné SZE: A Börzsöny és a Pilis-hegység, valamint a Gödöllői-dombság néhány patakjának élőhelyi- és halfaunisztikai értékelése, In: I. Magyar Haltani Konferencia, Debrecen, 2005. szeptember 9-10., Proceedings 19., 2005
Keresztessy K: Védett halfajok faunisztikai kutatása., In: IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Budapest, 2005. október 17-19., (szerk. Korsós Z., Magyar Biológiai Társaság) Proceedings 435., 2005
Keresztessy K; Weiperth A: A kisvízfolyások jelentősége a veszélyeztetett halfajok állományainak fennmaradásában, In: III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Eger, 2005. november 3-6., Program és Absztrakt Kötete, 2005
Kriska Gy; György K; Bardóczyné SzE: A Morgó–patak (Börzsöny–hegység) makrogerinctelen élőlényegyüttesében bekövetkező változások monitorozása pontszerű gázolajszennyezés után, In: II. Makroszkópikus Vizi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Pécs, 2005. ápr. 14-15 (tanulmánykötet), 2005
Kriska Gy; György K; Bardóczyné SzE: Az Apátkúti-patak (Pilis-hegység) ökológiai állapotfelmérése a Magyar Makrozoobenton Családtaxon Pontrendszer alkalmazásával, In: II. Makroszkópikus Vizi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Pécs, 2005. ápr. 14-15 (tanulmánykötet), 2005
Nagy Zs; Bardóczyné SzE: Az EU VKI ajánlásainak megfelelő törekvések a kisvízfolyások állapotának javítására Magyarországon és Csehországban, In: Hidrológiai Közlöny, 85/4, p.: 23-28, 2005
Bardóczyné SzE; Komárominé KM: Települési környezetvédelmi programok szerepe a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, In: Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség, Hírcsatorna, p.: 15-18, 2005
Barczi A;Penksza K;Bardóczyné SzE: Új eszközök a tájökológiai elvű tervezésben: Tájökológiai vizuális plantáció (TVP), Tájökológiai Lapok, 3(2)281-290, 2005
Keresztessy K: Veszélyeztetett halfajok megőrzése., In: Természetvédelmi Közlemények, 11, 289-299., 2004
Keresztessy K; Bardóczyné SzE:: A Börzsöny és a Pilis-hegység, valamint a Gödöllői-dombság néhány patakjának élőhelyi- és halfaunisztikai értékelése, Pisces Hungarici I. kötet, 2006
Bardóczyné SzE; Komárominé KM; Lapis B; Szász P: Gyakorlati tájökológia szerepe a patakok vizsgálatában, II. Tájökológiai Konferencia, Debrecen, 2006. április 7-9. Absztrakt kötet 34., 2006
Komárominé KM ; Bardóczyné SzE:: Tájökológiai-hidrológiai terepi vizsgálati módszerek alkalmazhatósága a Rákos patak Gödöllő-Isaszegi tórendszer példáján, Tájökológiai Lapok 4 (2 ): 233-240 (2006) p.: 249-255, 2006
Keresztessy, K:: Halfaunisztikai felmérés a Rákos patakon és négy halastóban, Tájökológiai Lapok 4 (2): 233-240 (2006) p.: 269-277, 2006
Keresztessy K; Bardóczyné SzE:: Kisvízfolyások és az ökológiai szempontú vízgazdálkodás, II. Tájökológiai Konferencia, Debrecen, 2006. április 7-9. Absztrakt kötet 33., 2006
Nagy Zs; Bardóczyné SzE; Keresztessy K; Sychrová O; ©vátora M; Drozd B; ©ipan F: Problematic tasks of streams and small watersheds, stream revitalisation in the light of Water Framework Directive, Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Szomszédsági Program, INTERREG III. A , módszertani konferencia , 2007. jan. 23., 2007
Lapis B; Szász P; Komárominé KM; Loksa G; Bardóczyné SzE:: Kis vízfolyások szerepe a települések környezetminőségének alakulásában, A táj változásai a Kárpát-medencében, település a tájban,VI. tájtörténeti tudományos konferencia Tokaj, 2006. jún, 28-30, proceedings, 16, 2006
Lapis B; Szász P; Komárominé KM; Bardóczyné SzE:: A Morgó patak kémiai és élőhelyi vizsgálatai az Európai Unió Vízügyi Keretirányelvének megfelelően, Harmadik magyar földrajzi konferencia, Budapest, 2006 szeptember 6.-7, poszter publikáció, 2006
Kállai Sz; Komárominé KM; Bardóczyné SzE:: A természetvédelem és a vízgazdálkodás harmonizációja a Beregben, magyar-ukrán együttműködéssel, „a határok által szétszabdalt régiók újraegyesítése Kelet-Közép-Európában”, Nemzetközi tudományos konferencia és vitafórum 2006. november 20-21, poszter publikáció, 2006
Keresztessy K; Bardóczyné SzE; Nagy Zs; ©vátora M; Sychrová O; Drozd B: Kis vízfolyások revitalizációja, In.: 3. Szünökológiai Szimpózium (SzüSzi), Budapest 2007. márc. 5-7, in press, 2007
Bardóczyné SzE; Keresztessy K; Nagy Zs; ©vátora M; Drozd B; Sychrová O: Patakrevitalizáció az EU Víz Keretirányelv tükrében 1. Cseh-magyar TÉT projekt tanulságai a tervezés-kivitelezés tekintetében, In.: Hidrológiai Közlöny, 2007, in press, 2007
vissza »