A legismertebb termesztett gombafajok környezetkímélő, korszerű táptalajainak kidolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42648
típus K
Vezető kutató Balázs Sándor
magyar cím A legismertebb termesztett gombafajok környezetkímélő, korszerű táptalajainak kidolgozása
Angol cím Preparing up-to-date, environment friendly subsztrates for the best known cultivated mushroom species
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zártkörűen Működő Rt.
résztvevők Balázs Andrea
Győrfi Júlia
Hodossi Sándor
Kovács András
Kovácsné dr. Gyenes Melinda
Lelley Jan Ivan
Máthé Ákos
Vetter János
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.280
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A terméshozamok növelése céljából kétféle hőkezeléssel (nedves, száraz) előállított szalma táptalajon dúsítási kísérletet végeztünk négy gombafajjal (Agaricus bisporus, Agaricus bitorquis, Pleurotus ostreatus, Lentinula edodes). A hőkezelt szalmához borsószalmát, szójaszalmát, lucernalisztet, buzakorpát és ProMycelt kevertünk 1, 2 és 3%-ban. A kísérletet petri-csészében laboratóriumban kezdtük. A legjobb eredményt adó dúsítóanyagggal folytattuk tovább 500, 2000, majd 5000 g-ros kiszerelésű zacskóban, két ismétlésben. A vizsgálatok kiterjedtek a táptalaj N-tartalmának a vizsgálatára, az első szedés idejére, a terméshozamra és az éréslefutásra. A nedvesen hőkezelt dúsított táptalajon az első szedés három fajnál (A. bisporus, A. bitorquis, Lentinula edodes) néhány nappal megelőzte a szárazon hőkezelt táptalajról való szedést. A dúsítóanyagok közül a legmagasabb hozamot a nedvesen hőkezelt ProMycel (3%) dúsítóanyaggal kevert táptalajról kaptuk (A. bisporusnál 3400 g, A. bitorquisnál 2300g L. edodesnél 2600 g/10 kg táptalaj). Néhány százalékkal kisebb hozamot értünk el a szárazon hőkezelt táptalajon. A legkevesebb hozamot a kezeletlen tehát a kontroll szalma adta. A terméshozamot kisebb mértékben lehetett növelni lucernaliszttel és búzakorpával is. Az eerdmények azt mutattak, hogy a hőkezelt szalna N-dúsításának nagy jelentősége van a hozamok növelése szempontjából. A vizsgált dúsítóanyagok mindegyike egyedül a Pleurotus ostreatusnál nem okoztak termésnövekedést.
kutatási eredmények (angolul)
In order to increase yield quantities 4 mushroom species (Agaricus bisporus, Agaricus bitorquis, Pleurotus ostreatus, Lentinula edoes) were tested for reaction to enrichment on heat-treated (dry and wet) straw substrate. Pea straw, alfalfa meal, wheat bran and ProMycel were mixed into the heat-treated straw in proportion of 1, 2, 3 per cent. Trials started in the laboratory in Petri dishes and were continued with agents of the best results in bags of 500, 2000 and 5000 g in 2 replications. Tests included the N-content of the substrate, the time of the first harvest and the ripening period. In 3 species (A. bisporus, A. bitorquis, Lentinula edodes) the first flush on wet heat-treated and enriched substrate was some days earlier than on dry heat-treated substrate. Of the enrichment agents 3% ProMycel produced the highest yield on wet heat-treated substrate (in A. bisporus 3400 g, in A. birorquis 2300 g, in L. edodes 2600 g/10 kg substrate). Some per cent lower yield was harvested on the dry heat-treated substrate. The untreated straw control gave the lowest yield. In smaller extent yield could also be improved with alfalfa meal and wheat bran.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/724/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balázs Sándor: A gombakutatás és teresztés helyzete, Lippay János- Ormos Imre- Vas Károly tudományos ülésszak. Összefoglalók 5, 2005
J.I.Lelley, M. Gy. Kovácsné, K. Ferenc and A. Kovács: Cultivation experiments on several genotypes of Grifola frondosa collected in Germany and Hungary, Fift International Conference on mushroom Biology and mushroom Products China Shanghai, 2005
Balázs Sándor, Kovácsné Gyenes Melinda, Ferenc Krisztina, Kovács András: Táptalaj dúsítási kisérletek laskagombával, Hajtatás Korai Termesztés, 2005
Kovácsné Gyenes Melinda: A laskagomba termesztése, 254-265 pp. In: Terbe I, Hodossi S, Kovács A. Zöldségtermesztés termesztőberendezésekben Mezőgazda kiadó, 2005
Balázs,S.-Maszlavér,P.-Ferenc,K.: Mushroom production and research, Hungarian Agricultural Research 1.4-8., 2006
Kovácsné Gyenes Melinda: A shii-take gomba termesztésee, 265-272 pp. In: Terbe I, Hodossi S, Kovács A. Zöldségteresztés termesztőberendezésekben Mezőgazda, 2005
Balázs,S., Kovácsné Gyenes M., Sándorné Ferenc,K.- Kovács,A.: Enrichement trials with straw substrate to produce Agaricus bisporus 8Lge., Sing.), International Journal of Horticultural Science (közlésre elfogadva), 2006
vissza »