A téri tájékozódás és szorongás kapcsolatának bio-pszichológiai megközelítése.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42650
típus K
Vezető kutató Kállai János
magyar cím A téri tájékozódás és szorongás kapcsolatának bio-pszichológiai megközelítése.
Angol cím Relationship between spatial orientation and anxiety: A psychological approach.
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Magatartástudományi Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Barta Csaba
Bereczkei Tamás
Fekete Sándor
Göcze Péter Miklós
Karádi Kázmér
Kövér Ferenc
Lábadi Beatrix
Martin László
Nagy Ferenc
Nagy László
Osváth Anikó
Rózsa Sándor
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.150
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Megállapítottuk, hogy kompjuter által létrehozott virtuális, valamint valós útvesztő arénában, egyéni válaszminta formájában négy, a tanulás menetében különböző funkciót ellátó navigációs stratégia regisztrálható: a körkörös keresés, pásztázás, lokomóciót nem tartalmazó vizuális letapogatás és thigmotaxis. Ismeretlen helyen előbb a köröző és a falérintő stratégia működik, majd fokozatosan a pásztázás válik aktívvá. A falérintő stratégia lényege, hogy az aréna által körbezárt tér belső területének explorációjára vonatkozó instrukció ellenére először a céltárgy távolabbi környezetét vizsgálja meg a személy (határdefiníció), majd a globális struktúra biztonságos ismerete után közelíti csak meg a céltárgyat. Feltártuk, hogy a thygmotaxis humán egyedeknél is megjelenik és fontos részét képezi a pánik agorafóbiától szenvedő személyek extraterritoriális viselkedésének. Az ilyen idegen helyen kivitelezett viselkedés legfontosabb jellemzője az aktuális navigációs jelzések kontextustól való megfosztása (dekontextualizáció). Az agy strukturális és funkcionális állapotát vizsgálva (MR volumetria és fMRI) megállapítottuk, hogy a dekontextualizáció és a félelem által provokált tájékozódási zavarok, különösen az egocentrikus és az allocentrikus referencia választás integrációja, nagy mértékben kötődik a jobb oldali hippokampusz poszterior részének strukturális épségéhez ill. magas szintű aktivációjához.
kutatási eredmények (angolul)
We have stated: both computer generated virtual and real arena maze may be adequate tools to assess an individually consistent navigation pattern that involves four different exploration strategies: circling, enfilading, visual scanning without locomotion, and thigmotaxis. Exploring a strange and potentially dangerous space in the first part of the navigation the circling pattern is activated after gradually the enfilading becomes the dominant strategy. The more essential component of thigmotaxis is to avoid the central zone of the open field arena and to prefer the border of the enclosed place. During thigmotaxis the subject, against the instruction, in the first part of the navigation records safety knowledge on the global structure of the current space and after approaches the affected target. We suggested that thigmotaxis is exactly assessed in humans and an essential component of the panic and agoraphobic subject’s extraterritorial behavior. The panic and agoraphobic subject overcoming a strange environment inclined cognitively to avoid the essential navigation cues and reduces the articulation of the current spatial context (decontextualization). Assessing the brain structural and functional state by MR and fMRI scan has revealed fear provoking spatial navigation disorders and the dexontextualization of the current context together with the disorder of egocentric and allocentric reference construction associated with the volumetric and functional data of the right posterior hippocampus.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/725/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kállai János: A téri tájékozódás és a szorongás, Janus/Gondolat Budapest, 2004
Kállai, J., Lábadi, K. B., Osváth, A., Makány, T., Karádi, K.: A téri reprezentáció kölönböző szintjei valós és virtuális térben, In: László, J., Kállai, J., Bereczkei, T. (szerk) A reprezentáció szintjei. Kognitív Szemináriumi Sorozat. Gondolat Budapest, 2004
Lábadi, K. B., Karádi, K., Kállai, J.: Body representation and spatial orientation in small-scale space in blind and sighted children., In: S. Ballesteros, M. A. Heller, (eds.). Touch,Blindeness, and Neuroscience. Viara. Press. Madrid., 2004
Rózsa, S., Kő, N., V. Komlósi, A., Somogyi, E., Dezső, L., Kállai, J., Osváth, A., Bánki M. Cs.: A személyiség pszichobiológiai modellje: a temperamentum és karakter kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatok, Pszichológia, 24. 3. 283-304., 2004
Kállai J., Károssy K., Gőcze, P.: Ösztrogén hormonpótlás hatása a szubjektív jólétre és a kognitiv funkciókra., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5,3, 265-276, 2004
Arrindell, W.A., Eisemann, M., Oei, T.P.S., Caballo, V.E., Sanavio, E., Sica, C., Bages, N., ...Kállai, J. et al: Phobic anxiety in 11 nations: part II. Hofstede's dimensions of national cultures predict national-level variations., Personality and Individual Differences, 37, 627-643., 2004
Fekete, S., Kállai, J., Rózsa, S., Molnár, K., Bondy, B.: Az öngyilkos viselkedés neurobiológiai, genetikai vonatkozásai és néhány integrációs lehetőség a személyiség pszichobiológiai modelljével., Addiktológia, III. 1, 70-80, 2004
Arrindell, W. A. Kállai, J,. et al.: Phobic anxiety in 11 nations: part II. Hofstede dimensions of national cultures predict national-level variations., Pesronality and Individual Differences, 37, 627-643, 2004
Tiringer, I., Simon, A., Kállai, J., Varga, J. Veress, G.: Coping of quality of life of cardiac patients during residental rehabilitation., International Journal of Behavioral Medicina, Vol, 11, Suplementum, 237, 2004
Varga, J., Dani, E., Tiringer, I., Kállai, J.,: Changing educatio, changing competencies in health care., International Journal of Behavioral Medicine, Voll, 11 Suplementum, 277, 2004
Karádi, K., Kállai, J., Kövér, F., Nemes, I., Makány, T. Nagy, F.: Endogén tesztoeron koncentráció, mentális forgatás, és a corpus callosum mérete fiatal nőkben., MPT XVI. Nagyűlés Debrencen, 2004
Kállai J., Makány, T., Karádi, K.: Téri tájékozódás. Kognitív idegtudományi megközelítés., MPT. XVI. Naggyűlés Debrecen, 2004
Rózsa, S., Kállai, J.: A személyiség pszichobiológiai modelljének érvényessége a hazai és nemzetközi kutatások fényében., MPT. XVI. Naggyűlés. Debrecen, 2004
Kállai, J., Nagy, F., Kövér, F., Makány, T., Horváth, K., Kovács, N.: Az agy különböző részeinek MRI révén nyert volumen adatainak összefüggése a Cloninger-féle temperamentum kérdőív dimenzióival., MPT. XVI. Naggyűlés Debrecen, 2004
Kállai, J. et al.: Temperament, character and coping differences in cardiovascular, gastrointestinal, cancer patients and control subjects., Eight International Congress of Behavioral Medicine, Budapest Aug. 29-31, 2004
László, J., Kállai, J., Bereczkei, T.: A reprezentáció szintjei. Kognitív Szeminárium Sorozat., Gondolat Kiadó, Budapest, 2004
Rózsa, S., Kállai, J., Osváth, A., Bánki, M. Cs.: Temperamentum és karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje. A Cloninger-féle temperamentum és karakter kérdőív felhasználói kézikönyve., Medicina Kiadó, Budapest, 2005
Kállai, J., Bende, I., Karádi, K., Racsmány, M. (szerk): Bevezetés a neuropszichológiába, Medicina Kiadó, Budapest, 2006
Kállai, J.: A konverziós hisztéria neuropszichológiai megközelítése. In: Kállai, J., Kézdi, B. (szerk.): Új távlatok a klinikai pszichológiában, Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2003
Kállai, J.: A téri információ feldolgozás neuropszichológiája., In: Kállai, J., Bende, I., Karádi, K., Racsmány, M.: Bevezetés a neuropszichológiába., 2006
Csathó, Á., Osváth, A., Karádi, K., Bicsák, É., Manning, J.T., Kállai, J.: Spatial navigation related to the ratio of second to fourth digit length in women, Learning and Individual Differences, 13, 239-249., 2003
Arrindell, W.A., Eisemann, M., Richter, J., Oei, T.P.S., Caballo, V.E., Kállai, J. Cultural Clinical Psychology Study Group., et al.: Phobic anxiety in 11 nations Part I: Dimensional constancy of the five - factor model., Behaviour Research and Therapy, 41, 461-479., 2003
Kállai, J., Kerekes, Zs., Osváth, A., Járai, R.: Korai navigációs tapasztalatok, valamint a szorongás és félelmek hatása nők és férfiak tájékozódási stratégiáinak alakulására., Magyar Pszichológiai Szemle, LVIII. 3. 318-340., 2003
Karádi, K., Csathó, Á., Kállai, J., Lábadi, B.: Sex difference of cognitive strategy on mental rotation task., Journal of Cultural and Evolutionary Psychology, 1, 1, 73-79., 2003
Kállai, J., Makány, T., Karádi, K., Jacobs, W.J.: Spatial Orientation Strategies in Morris-type Virtual Water Task for Humans., Behavioural Brain Research, 159, 2, 187-196., 2005
Kállai, J., Csathó, Á., Kövér, F., Makány, T., Nemes, J., Horváth, K., Kovács, N., Manning, J.T., Nadel, L., Nagy, F.: MRI-assessed volume of left and right hippocampi in females correlates with the relative length of the 2nd and 4th fingers., Psychiatry Research: Neuroimaging, 140, 199-210., 2005
Kállai, J., Karádi, K., Bereczkei, T., Jacobs, W.J., Nadel, L.: Panic disorder with agoraphobic patients' spatial exploration in an extended labyrinth., Psychiatry Research, 121-130., 2006
Karádi, K., Kállai, J., Kövér, F., Nemes, J., Makány, T., Nagy, F.: Endogenous testosterone concentration, mental rotation, and size of the corpus callosum in a sample of young Hungarian women., Perceptual and Motor Skills, 102, 445-453., 2006
Kállai, J., Makány, T., Horváth, D., Csathó, Á., Karádi, K., Kovács, N., Kövér, F., Horváth, K., Jocobs, W.J., Nagy, F., Nadel, L.: Thigmotaxis navigation strategy and hippocampus volumenty: A study with Morris type mazes and the neurobehavioural correlates of spatial learning and strategy in female subjects., Behavioural Brain Research (elfogadva), 2006
Kállai, J., Makány, T., Csathó, Á., Horváth, D., Karádi, K., Lábadi, B., Járai, R., Nadel, L., Jacobs, W.J.: Cognitive and affective aspects of thigmotaxis strategy in humans., Behavioral Neuroscience (elfogadva), 2006
Kállai, J., Károssy, K., Csathó, Á.,Kerekes, Zs., Horváth, D., Gőcze, P. (beküldve): Oestrogen and progesterone dependent spatial navigation strategies in aged female with menopause., Be Hormones and Behavior, 2006
Lábadi, B., Osváth, A.: Motoros fejlődés hatása a téri tájékozódásra csecsemőkorban., In: László, J., Kállai, J., Bereczkei, T. (szerk.): A reprezentáció szintjei. Kognitív Szeminárium sorozat., 2004
Karádi, K.: Fuzzy logic simutation of the testosterone effect on sex strategies in Vandemberg-Kuse mental rotation scores., Perceptual and Motor Skills, 99, 945-946., 2004
Karádi, K., Makány, T., Kállai, J. (előkészületben): Automatic registration of egocentric and allocentric navigation strategy in real arena maze., Theoretical Biology, 2006
Makány, T., Csathó, Á., Karádi, K., Kállai, J. (előkészületben): A human thigmotaxis és a szorongás., Magyar Pszichológiai Szemle, 2006
Kállai, J., Janszky, J., Karádi, K., Csathó, Á., Nagy, F., Dóczi, T., Komoly, S. (előkészületben): Description of perceived spatial configuration of large scale place in epileptic patients with hippocampal atrophy., Brain and Language, 2006
Kállai, J., Karádi, K., Makány, T., Horváth, D., Lábadi, B., Csathó, Á. (előkészületben): Egocentric - allocentric balance disorder in subject with high rate thigmotaxis, Behavioral Brain Research, 2006
Kállai, J., Nagy, F., Kövér, F., Makány, T., Horváth, K., Kovács, N.: Az agy különböző részeinek MRI révén nyert volumen adatainak összefüggése a Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív (TCI) dimenzióival., Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése, Debrecen, 2004
Kállai, J., Makány, T., Karádi, K.: Téri tájékozódás computer által létrehozott virtuális térben: stratégia és helytanulási képesség. Kognitív idegtudományi megközelítés., Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése, Debrecen, 2004
Feldman, Á., Kovács, N., Kállai, J., Horváth, K., Nagy, F.: Diagnostic value of amygdala, hippocampus and total brain volumes., XI. MITT Magyar Idegtudományi Társaság Kongresszusa, Pécs, 2005
Károssy, K., Kállai, J., Kerekes, Zs., Horváth, D., Karádi, K., Gőcze P.: Serum levels of sex steroid hormones and performance in differenc cognitive and emotional domains in postmenopausal women., Society of Behavioral Medicine 26th Annual Meeting and Scientific Sessions, Boston, 2005
Osváth, A., Lábadi, B., Kosztolányi, P., Kállai, J.: The study of infant temperament: the hungarian version of the IBQ-R., 7th Alps-Adria Conference in Psychology, Zadar., 2005
Osváth, A., Lábadi, B., Kállai, J.: A temparementum és kötődés empirikus vizsgálata., Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlése, Budapest, 2006
Kállai, J., Janszky, J., Nagy, F., Karádi, K., Csathó, Á., Jakab, E.: Téri és verbális memória sajátosságai jobb vagy bal hippokampusz szklerózisban szenvedő epilepsziás betegeknél., Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlése, Budapest, 2006
Kállai, J., Janszky, J., Nagy, F., Karádi, K., Csathó, Á., Jakab, E., Komoly, S., Dóczi, T.: Description of perceived spatial configuration of large scale place in epileptic patients with hippocampal atrophy., Annual Meeting of International Neuropsychological Society, Zurich, Switzerland., 2006
Karádi, K., Halasi, I., Kállai, J., Fehér, M.: Effect of different sites lesions on the severity of spatial hemineglect. hy., Annual Meeting of International Neuropsychological Society, Zurich, Switzerland., 2006
vissza »