Környezetvédelmi célú P vizsgálatok összehasonlító elemzése szabadföldi tartamkísérletek talajain  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42665
típus K
Vezető kutató Sárdi Katalin
magyar cím Környezetvédelmi célú P vizsgálatok összehasonlító elemzése szabadföldi tartamkísérletek talajain
Angol cím Comparison and evaluation of environmental P test methods in soils of long-term fertilization field trials
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Növénytermesztési és Földhasználati Tanszék (Pannon Egyetem)
résztvevők Csathó Péter
Magyar Marianna
Osztoics Andrásné
Sisák István
Szucs Péter
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 13.536
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Tenyészedény és inkubációs kísérleteket folytattunk szabadföldi tartamkísérletek talajaival, melyekben a 10 éves intenzív P trágyázás három ellátottsági szintet eredményezett. Vizsgáltuk a frissen adott P kezelések hatására a növényi P tartalom és felvétel változását, a talaj-tulajdonságok szerepét, ill. a növényi és a vizsgált kivonószerekkel mérhető talaj P tartalom kapcsolatát. Inkubációs kísérleteink fő célja a P utóhatás, valamint a frissen adott P hatásának értékelése volt. Kimutattuk, hogy a kedvező talajnedvesség alacsony hőmérsékleten elősegíti a kivonható P mennyiségek mobilizácóját, míg a magasabb hőmérséklet az immobilizációt fokozta. Esőszimulátoros kísérleteinkben megállapítottuk a homoktalajok eróziós P-veszteségeit, különböző esőztetési intenzitás mellett. Eredményeink szerint a P tartalom és a fajlagos talajvesztés kapcsolata közel lineáris. Az agronómiai és a környezetvédelmi céllal mért talaj P tartalmak (AL-, Olsen-, Bray1-, CaCl2-, H2O-, ill. FeO) és a P szorpciós kapacitás telítettsége, valamint a tavaszi árpa bokrosodáskori tömege és P tartalma közötti összefüggések alapján meghatározott agronómiai optimumok az eltérő pufferkapacitású két talajon jóval kisebbnek bizonyultak, mint a környezeti szempontból kritikus talaj P tartalmak, melyeket az Olsen-P és a CaCl2-P összefüggése alapján határoztuk meg. A talaj P telítettségének (DPS%) mérése szintén alkalmas lehet a potenciális P veszteség/eutrofizációs veszély becslésére.
kutatási eredmények (angolul)
Pot experiments and laboratory incubations were conducted with soil samples of long-term trials showing three P supply levels resulting from 10 years of intensive P fertilization. Influences of soil characteristics in plant P uptake and P contents were studied in freshly applied treatments. Relationships between plant parameters and soil P test results in different extracts were characterized. Laboratory incubations were carried out for evaluating the role of residual and freshly added P. From the results it was evident that constant soil moisture favoured the mobilization of extractable soil P at the lower temperature while high temperature favoured the immobilization. In our rainfall simulation experiments, erosion P losses of a sandy soil were determined with different irrigation intensities. Results showed that the relationship between P content and soil loss was nearly linear. Based on the correlations between agronomic and environmental soil P test values (AL-, Olsen-, Bray1-, CaCl2-, H2O-, or FeO) and the degree of P saturation, as well as young barley shoot weight and P %, the agronomic optimum and the environmentally critical soil P values were significantly different in both soils having different P buffer capacity. Environmentally critical soil P threshold values were determined from the correlation between the Olsen-P and CaCl2-P values. The soil P saturation method can also be suitable for estimating in the increase in potential P losses/eutrophization.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/730/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sárdi, K. - Csathó, P.: Responses of spring barley to increasing agronomic and extreme phosphorus levels ., VIII. ESA Congress, Book of Proceedings (Ed. by S.E. Jacobsen, C.R. Jensen and J.R. Porter) pp. 447-448., 2004
M. Magyar, P. Csathó, K. Debreczeni and K. Sárdi: The effect of P fertilization on soil and corn P supply in a network of Hungarian long-term field trials, CIEC Symposium, Pretoria, 27-30 Sept. 2004, Abstract Book p. 19., 2004
Sárdi, K. - Csathó, P.: Changes in the Soil Phosphorus Content of a Long-Term Fertilization Field Trial Studied in Laboratory Incubations, 9th International Symposium on Soil and Plant Analysis, January 30-Febr 4, Cancún, Mexico. Program and Abstracts p. 141., 2005
Magyar, M. - Csathó, P., Debreczeni, K. and Sárdi, K.: Evaluation of Agronomic and Environmental Soil Test Methods in a Network of Hungarian Long-Term Field Trials., 9th International Symposium on Soil and Plant Analysis, January 30-Febr 4, 2005, Cancún, Mexico. Program and Abstracts p. 24., 2005
Sárdi, K.- Csathó, P. - Sisák, I. - Osztoics, E. and Á. Balázsy: Effects of Freshly Applied and Residual Phosphorus on the P Status of Two Different Soils, 14th World Fertilizer Congress, 22-27 January 2006, Chiang Mai, Thailand. Abstracts p. 198., 2006
Sárdi, K. - Osztoics, E. - Csathó, P. - Balázsy, Á.: Correlation between soil P test results and P contents of young spring barley studied in long-term experiments, 10th International Symposium on Soil and Plant Analysis. 11-15 June, 2007, Budapest. Program and Abstract Book p. 121., 2007
Osztoics, E.- Csathó, P. - Sárdi, K. - Radimszky, L. - Baczó, Gy. and A. Osztoics: Interpretation of conventional soil test P results for environmental risk assessment, 10th internationalSymposium on Soil and Plant Analysis. 11-15 june 2007, Budapest. Program and Abstract Book p. 130., 2007
Sisák, I. Sárdi, K. - Szűcs, P.: Assessing Phosphorus Release from Sandy Soils in the Watershed of Lake Balaton, 16th International Symposium of CIEC, 16-19 Sept 2007, Gent, Belgium, 2007
Sárdi, K. - Csathó, P.- Osztoics, E. and Balázsy, Á.: Changes in the Water Souble Phosphorus Content of Soils Induced by laboratory Incubations, 16th International Symposium of CIEC, 16-19 Sept 2007, Gent, Belgium, 2007
Osztoics, E.- Csathó, P.- Sárdi, K. és Radimszky, L.: A talajok P-ellátottságának agronómiai és környezetvédelmi szempontú vizsgálata., Agrokémia és Talajtan Vol. 56, (megjelenés alatt), 2007
Balázsy, Á. - Sárdi, K.: Changes in the phosphorus concentration of spring barley at increasing levels of P fertilization. 41st Croatian and 1st International Symposium on Agriculture, 12-17 February 2006, Opatija, Proceedings (Ed. S. Jovanovic and V. Kovaceviv) pp. 345-346., 2006
Osztoics, E.- Csathó, P. - Sárdi, K. - Radimszky, L. - Baczó, Gy. and A. Osztoics: Interpretation of conventional soil test P results for environmental risk assessment, Communications in Soil Science and Plant Analysis (under review), 2008
Sárdi, K. - Osztoics, E. Csathó, P. and Balázsy, Á.: Correlation between soil test results and P contents of young spring barley studied in long-term experiments, Communications in Soil Science and Plant Analysis (under review), 2008
Csathó, P. (szerk.): Környezetkímélő növénytáplálás, SZIE KTI, Gödöllő. Kari jegyzet, 2004
Csathó, P. - Osztoics, E. - Sárdi, K. - Sisák, I. - Magyar, M. és Szűcs, P.: A mezőgazdasági területekről a felszíni vizekbe kerülő foszfor-terhelések I. Foszforforgalmi vizsgálatok értékelése, Agrokémia és Talajtan, Vol. 52, No. 2-4. pp. 473-486., 2003
Magyar, M. - Csathó, P., Debreczeni, K. és Sárdi, K.: A termőhely és a P trágyázás hatása a talajok és a kukorica foszforellátottságára, Növénytermelés, Vol. 53, pp. 449-462., 2004
Osztoics, E.- Csathó, P. - Sárdi, K. - Sisák, I. - Magyar, M. - Osztoics, A. és Szűcs, P.: A mezőgazdasági területekről a felszíni vizekbe kerülő foszfor-terhelések II. A talaj foszfor-veszteségei, környezetvédelmi célú talaj P-vizsgálatok, Agrokémia és Talajtan Vol. 53. No. 1-2. pp. 165-180., 2004
Sárdi, K.- Csathó, P.- Sisák, I. - Osztoics, E. - Szűcs, P. - Magyar, M.: Agronómiai és környezetvédelmi szempontú foszfor adagok hatása a tavaszi árpa fiatalkori fejlődésére és tápanyag-felvételére, XVIII. Országos Környezetvédelmi Konferencia Siófok Kiadvány pp. 119.- 124., 2004
Csathó, P. - Magyar, M. - Debreczeni, K. and K. Sárdi: Correlation Between Soil P and Wheat Shoot P Contents in a Network of Hungarian Long-Term Field Trials., Communications in Soil Sci. and Plant Anal. Vol. 36, No. 1-3. pp. 275-293, 2005
Magyar, M. - Csathó, P. - Debreczeni, K. & Sárdi, K.: Evaluation of Agronomic and environmental Soil P Test Methods in a Network of Hungarian Long-Term Fertilization Field Trials, Communications in Soil Sci. and Plant Anal. Vol. 37. No.15-20. pp. 2423-2446., 2006
Sárdi, K. - Csathó, P. - Osztoics, E.: Changes in the Soil Phosphorus Content of a Long-Term Fertilization Field Trial Studied in Laboratory Incubations, Communications in Soil Sci. and Plant Anal. Vol. 37. No.15-20. pp. 2833-2840., 2006
Sárdi, K. - Csathó, P. - Osztoics, E. - Balázsy, Á.: Changes in the P Concentration of Spring Barley at Increasing Levels of Soil Phosphorus in a Stagnic Luvisol., Bibliotheca Fragmenta Agronomica Vol. 11, pp. 419-421., 2006
Sárdi, K. - Csathó, P. - Sisák, I. - Osztoics, E. - Szűcs, P.: Effects of Laboratory Incubations on the available Phosphorus Content of Soil., Special Issue. Agrokémia és Talajtan, Vol. 55, No. 1. pp. 127-134, 2006
vissza »