Study of extreme resistance genes in wild Solanum species to the tuber necrotic ringspot strain of potato virus Y by traditional and molecular methods  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42668
Type K
Principal investigator Alföldi, Zoltán Péter
Title in Hungarian A burgonya Y vírus gumó nekrotikus gyűrűsfoltosság törzsével szemben extrém rezisztenciát (immunitást) biztosító gének vizsgálata vad Solanum fajokban hagyományos és molekuláris módszerekkel
Title in English Study of extreme resistance genes in wild Solanum species to the tuber necrotic ringspot strain of potato virus Y by traditional and molecular methods
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Department of Plant Sciences and Biotechnology (University of Pannonia)
Participants Allaga, József
Gáborjányi, Richard
Horváth, József
Polgár, Zsolt
Takács, András Péter
Taller, János
Wolf, István
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 11.280
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatások munkák során vad Solanum fajok (S. acroscopicum, S. albornosii, S. arnesii, S. ambosinum, S. tarnii) genotípusainak PVYNTN fertőzéssel szemben mutatott reakcióinak virológiai és molekuláris jellemzését végeztük el a Pannon Egyetem Georgikon Karán. Célunk az eredmények felhasználása burgonyanemesítési programokban. DAS-ELISA vírusfertőzési vizsgálatokkal elkülönítettük a vad fajok fogékony és rezisztens klónjait (S. arnesii, S. acroscopicum; illetve S. tarnii esetében). A térképezési populáció előállítása céljából végzett keresztezéseink azonban minden alkalommal és kombinációban sikertelenek voltak. Ezért vizsgáltuk szomatikus Solanum hibridek (Solanum tarnii + Delikat fajta protoplasztfúziójával) és visszakeresztezett nemzedékük tulajdonságait is, de fogékony egyedet nem sikerült azonosítanunk. Ismert (5 db) és saját fejlesztésű (4 db) Ry marker jelenlétét nem sikerült kimutatnunk a vizsgált vad fajokban. A Solanum ambosinum (PI 568916) faj fogékony és rezisztens klónjait használtuk fel a génkifejeződés vizsgálata során, cDNS szubtrakciós kísérletekben. Sikerült stressz-indukált géneket kimutatnunk a mintákból, amelyek PVY rezisztenciával való esetleges kapcsoltságának kimutatására további vizsgálatokat folytatunk.
Results in English
Conventional and molecular methods of investigations were employed in this research program at the University of Pannonia, Georgikon Faculty, Keszthely, to determine the reactions of different genotypes of wild Solanum species (S. acroscopicum, S. albornosii, S. arnesii, S. ambosinum, S. tarnii) to PVY infection. The aim of the research was to obtain useful information which could be employed in potato breeding programs. Susceptible (S. arnesii, S. acroscopicum) and resistant (S. tarnii) clones were determined by using DAS-ELISA method for showing virus infection. Intra and interspecific crosses for creating mapping populations were unsuccessful in every occasion and combination. Somatic hybrids of Solanum tarnii + Delikat obtained by protoplast fusions and their backcross generations were also investigated, but PVY susceptible plants were not identified. The presence of known and self-developed Ry markers in the Solanum species investigated were not showed. The PVY susceptible and resistant clones of the species of Solanum ambosinum (PI 568916) were used to study gene expression by employing the method of cDNA hybridization. Stress-induced genes were determined, but to verify their possible linkeages to PVY resistance requires further research to be done.
Full text http://real.mtak.hu/731/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Alföldi Zoltán, Cernák István, Taller János, Decsi Éva Kincső, Wolf István, Polgár Zsolt: PVYNTN rezisztencia molekuláris vizsgálata vad burgonyafajokban., XII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Összefoglalók (benyújtva), 2006
Taller János, Alföldi Zoltán, Cernák István, Decsi Éva Kincső, Wolf István, Polgár Zsolt: A PVYNTN rezisztencia vizsgálata cDNS szubtrakciós módszerrel vad burgonya fajokban., XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Összefoglalók, 2007
Poczai Péter, Taller János: Solanum subgenusok molekuláris genetikai vizsgálata., XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, dolgozat, 2007
Back »