A végtagi vénás adaptáció mechanizmusai tartós orthosztatikus és inverz-orthosztatikus gravitációs terheléshez egészséges és kórós körülmények között  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42670
típus K
Vezető kutató Monos Emil
magyar cím A végtagi vénás adaptáció mechanizmusai tartós orthosztatikus és inverz-orthosztatikus gravitációs terheléshez egészséges és kórós körülmények között
Angol cím Mechanism of adaptation to long-term orthostatic and inverse-orthostatic gravitation loading in the extremity veins
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Klinikai Kísérleti Kutató Intézet (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Bérczi Viktor
Dörnyei Gabriella
Fehér Erzsébet
Kollai Márk
Nádasy György László
Raffai Gábor
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 15.040
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Bizonyítékok sorát tártuk fel annak igazolására ill. megerősítésére, hogy orthosztatikus jellegű krónikus gravitációs terhelésre - esetenként inverz-orthosztatikus (mikrogravitás modell) is - patkány alsó végtagi vénák mindhárom rétege adaptációs jellegű microvesiculáris, myogen ill. innervációs változásokkal válaszol. E kísérletes eredmények egy részét, pl. a vénás endothelium micro-vesiculáris és a media myogen válaszai vonatkozásában, már humán érvizsgálatokkal is sikerült megerősíteni. Emberi kutatásokra fejlesztett új, non-invazív módszerünkkel alapvető információkat nyertünk számos nagyvéna disztenzibilitásának testhelyzet-, nyomás-, régió- és korfüggő sajátosságairól egészséges és beteg (postthrombotikus) egyének vonatkozásában. Mivel a vérkeringési rendszer gravitációs alkalmazkodó képességének megítélésében meghatározó fontos az artériás vérnyomás viselkedése, kombinált tilt-telemetriás módszereket és protokollokat fejlesztettünk ki rövid- és hosszú-távú orthosztatikus, valamint inverz-orthosztatikus kardiovaszkuláris hatások jellemzőinek ill. mechanizmusainak tanulmányozására éber patkányokban. Meglepetésre, mindkét testhelyzetben artériás hipertenzió a válasz, amely sympathicus efferens függő és specifikus gravitációs hatásokhoz kötött (nemspecifikus stressz effektusát kizártuk). Igazoltuk, hogy e válasz vestibulo-sympathicus reflex, amely néhány nap alatt adaptálódik a tilt pozícióhoz. Publikált munkák száma összesen 83, ebből 22 eredeti nemzetközi (IF: 23,531).
kutatási eredmények (angolul)
Experimental evidence has been provided to show that all three layers of rat hind limb veins respond to chronic orthostatic or inverse-orthostatic body position (ground-base model of microgravity) with adaptive microvesicular, myogenic, and neural changes. A part of these results (microvesicular properties of the venous endothelium, enhanced myogenic response) has been verified in human studies too. Using a new method developed by us for human investigations, information has been collected to characterize the distensibility of different healthy and diseased (postthrombotic) large veins in respect of body position, blood pressure, body region, and age. Taking into consideration, that arterial pressure response to gravitation stress is decisive in the ability of the organism to adapt, we developed combined techniques and protocols using telemetry, tilt-cages with appropriate rat models for studying the nature and mechanism of short- and long-term cardiovascular reactions to orthostatic and inverse-orthostatic effects. Interestingly, both of these body positions resulted in hypertension which proved to be dependent on intact sympathetic innervation and was connected with gravitation effects. Non-specific stress was excluded. It has been proven that vestibulo-sympathetic reflex activation plays a role in these blood pressure responses which adapt to the tilt-positions in a few days. Total number of publications: 83 with 22 original papers in international journals (IF: 23.531).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/732/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Monos E, Lóránt M, Dörnyei G, Bérczi V, Nádasy GL: Long-term adaptation mechanisms in extremity veins supporting orthostatic tolerance., News Physiol Sci 18: 210-214 (Invited review), 2003
Lóránt M, Nádasy GL, Raffai G, Monos E: Remodeling of the rat saphenous vein network in response to long-term gravitational load., Physiol Res 52: 525-531, 2003
Monos E, Lóránt M, Dörnyei G, Bérczi V, Nádasy GL: Tartós orthosztatikus toleranciát támogató élettani mechanizmusok a végtagi vénákban., Orv Hetilap 144/35: 21-26 (Invited review), 2003
Dörnyei G; Prigya O; Nádasy GL; Monos E: Myogenic tone of rat saphenous vein is enhanced even by one week head-up gravitational stress., Acta Physiol Hung 91: 291-292, 2004
Mericli M; Nádasy GL; Szekeres M; Várbíró SZ; Vajó Z; Mátrai M; Ács N; Monos E; Székács B: Estrogen replacement therapy reverses changes in intramural coronary resistance arteries caused by female sex hormone depletion., Cardiovasc Res 61: 317-324, 2004
Monos E: A perifériás érrendszer fiziológiás és kóros hemodinamikája., In: Meskó É (ed) Vascularis Medicina, Budapest: Therapia Kiadó, 2004. pp. 45-54, 2004
Monos E: Hemodinamika: A vérkeringés biomechanikája (ISBN 963 9129 55 0)., Semmelweis Kiadó, Budapest, 2004. Pp. 1-40., 2004
Monos E: A vénás rendszer élettana., 3. átdolgozott kiadás (ISBN 963 9129 52 6) Semmelweis Egyetem KODK, Budapest, 2004. Pp. 1-40., 2004
Nádasy GL, Várbíró Sz, Szekeres M, Mátrai M, Kocsis A, Hetthésy J, Székács B, Monos E, Kollai M: Hypertonic remodelling and its regression in a resistance artery., Acta Physiol Hung 91: 337-338 (Invited presentation), 2004
Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy GL, Fehér E: Chronic adaptation mechanisms of veins - role of the gravitation., Acta Physiol Hung 91: 335-336 (Invited presentation), 2004
Raffai G, Fehér E, Nádasy GL, Paku S, Pogány G, Tímár F, Szende B, Monos E: Vacuole formation in the endothelium of rat extremity vessels depends on fixation techniques and vessel type., Pathol Res Prac 200: 41-46, 2004
RAFFAI G, MÉSZÁROS M, KOLLAI M, MONOS E, DÉZSI L: Experimental orthostasis elicits sustained hypertension, which can be prevented by sympathetic blockade in the rat., J Cardiovasc Pharmacol 45: 354-361., 2005
BÉRCZI V, MOLNÁR AA, APOR A, KOVÁCS V, RUZICS C, VÁRALLYAY C, HÜTTL K, MONOS E, NÁDASY GL.: Non-invasive assessment of human large vein diameter, capacity, distensibility and ellipticity in situ: dependence on anatomical location, age, body position and pressure, Eur J Appl Physiol 95: 283-289. DOI:10.1007/s00421-005-0002-y, 2005
MONOS E, NÁDASY GL, DÖRNYEI G, SZÉKÁCS B: A keringés-szabályozás és célszervek változásai időskorban., Háziorvosi Továbbképző Szemle 10: 31-36. (Felkért referátum), 2005
RAFFAI G, FEHÉR E, NÁDASY G, PAKU S, POGÁNY G, TÍMÁR F, SZENDE B, MONOS E.: Selective suppression of an endothelin and platelet-derived growth factor containing vesicular system in endothelium of rat saphenous vein by long-term orthostasis., J Vasc Res 42: 157-164., 2005
MONOS E, RAFFAI G, DÖRNYEI G, FEHÉR E, NÁDASY GL: Autonomic responses in extremity veins to long-term changes of gravitation., Chinese J. Pathophysiol. 22/suppl. 13: 173., 2006
LÓRÁNT M, RAFFAI G, NÁDASY GL, FEHÉR E, MONOS E.: Does chronic experimental head-down tilt alter intramural innervation density of the limb blood vessels?, Jpn J Physiol 55: 127-135., 2005
MÁTRAI M, MERICLI M, VÁRBÍRÓ SZ, SZEKERES M, NÁDASY GL, MONOS E, SZÉKÁCS B.: Angiotenzin kezelés patkányszív intramurális ereinek átépülését és fokozott vazokonstriktor érzékenységét okozza., Érbetegségek, suppl./1: 16-17., 2005
MONOS E, NÁDASY GL, DÖRNYEI G, SZÉKÁCS B.: Az idősödést kísérő fiziológiás változások a cardiovascularis rendszerben., Érbetegségek 12: 71-79. (Felkért referátum), 2005
MONOS E, RAFFAI G, SZÉKÁCS B.: A szív és érrendszer fiziológiás öregedése., Geriátria, az időskor gyógyászata, ed. Székács Béla, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005. Pp. 18-22., 2005
RAFFAI G, TÓTH B, BOJTÁR I, NYÁRY I, MONOS E.: Setup for biaxial biomechanical characterization of small soft tissue samples., Acta Physiol Hung 92: 301-302., 2005
NÁDASY GL, MERICLI M, MÁTRAI M, VÁRBÍRÓ SZ, SZEKERES M, ÁCS N, MONOS E, SZÉKÁCS B.: Gender differences in biomechanics of intramural coronary resistance arteries of the rat., Acta Physiol Hung 92: 287-288., 2005
DÉZSI L, RAFFAI G, MONOS E.: Both orthostasis and inverse-orthostasis elicit prolonged hypertension in conscious rats via sympathetic activation., Acta Physiol. Hung. 93: 167, 2006., 2006
MOLNÁR AÁ, APOR A, KRISTÓF V, NÁDASY GyL, PRÉDA I, HÜTTL K, ACSÁDY G, MONOS E, BÉRCZI V.: Generalized changes in venous distensibility in postthrombotic patients., Thrombosis Research 117: 639-645. DOI: 10.1016/j.thromres.2005.05.012, 2006
NÁDASY GL, SZEKERES M, VÁRBÍRÓ S, KOCSIS A, SZÉKÁCS B, MONOS E, KOLLAI M.: Changes in elasticity of a small artery with age, hypertension and recovery., Chinese J. Pathophysiol. 22/suppl. 13: 62-63, 2006
RAFFAI G (Tutor: MONOS E): Adaptation of the cardiovascular system to gravitational loading: systemic hemodynamic and regional vascular responses to acute and chronic orthostasis, PhD Thesis, Semmelweis University, Budapest, 2006., 2006
RAFFAI G, KOCSIS L, MÉSZÁROS M, MONOS E, DÉZSI L.: Inverse-orthostasis may induce elevation of blood pressure due to sympathetic activation., J. Cardiovasc. Pharmacol. 47: 287-294., 2006
RAFFAI G, NYÁRY I, FARKAS I, SERES-STURM L, THEMISTOKLIS K,: Biomechanical properties of ruptured and unruptured intracranial aneurisms., Acta Physiol. Hung. 93: 224,, 2006
VÁRBÍRÓ S, MÁTRAI M, SZEKERES M, NÁDASY GL, SZÁKY E, MERICLI M, BÁNHIDY F, MONOS E, SZÉKÁCS B.: Intramural coronary artery constrictor reactivity to thromboxane is higher in male than in female rats., Gynecol. Endocrinol. 22: 44-47., 2006
Monos E., Szollár L.: A historical chronology of teaching physiological sciences to medical students in Hungary., Acta Physiol. Hung. 91:167-173., 2004
Szollár L., Monos E.: Report on the 4th World Congress of Pathophysiology., ISP Pathophysiology 11:57-58., 2004
MONOS E,: A végtagerek alkalmazkodási mechanizmusai tartós gravitációs hatásokhoz., Űrtevékenység Magyarországon 2004, ed. Both Előd, Magyar Űrkutatási Iroda, Budapest, 2005. Pp. 34-39.(Felkért referátum), 2005
Monos E., Raffai G., Dörnyei G. Nádasy G., Fehér E.: Végtagerek adaptív mechanizmusai - a gravitációs kihívás., Érbetegségek Suppl./1:16., 2005
Monos E., Szollár L.: Hungarian heritage in physiological sciences., Acta Physiol. Hung. 92:360-361., 2005
Farkas I., Nyáry I., Raffai G., Zilahy G., Monos E.: Intracraniális aneurrizmák biomechanikája. (Abstr.: Biomechanics of intracranial aneurisms.), Ideggyógy.Sz. 59:428-432., 2006
Hanninen O., Monos E., Faragó M.: Semmelweis' discovery and its Finnish follow-up., Comm.de Hist. Artis Med. 194-195:21-28., 2006
Monos E: 2006. Blood Circulation: Its Dynamics and Physiological Control, in Physiology and Maintenance., Edited by OOP Hanninen, M. Atalay, in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford, UK., 2006
Monos E: A kutatóorvos egyénisége és hitvallás a hivatásról. (Character and mission of the medical scientist: a confession about the calling.), Orvosképzés 81:49-53., 2006
Monos E: The documents of the first Hungarian physiological association formed 115 years ago, and those of the resulting historical milestones., Acta Physiol. Hung. 93:213-214., 2006
Gősi G., Raffai G., Fehér E., Acsády Gy., Monos E.: Electron-dense vesicles in the endothelium of human extremity veins., Acta Physiol. Hung. 94:342-343., 2007
Hetthéssy J.R., Monos E., Nádasy G.L.: Effects of an artifical structure on the biomechanical properties of the rat saphenous vein., Acta Physiol. Hung. 94:351-352., 2007
Mátrai M., Mericle M., Nádasy G.L., Szekeres M., Várbíró Sz., Bánhidy F., Ács N., Monos E., Székács B.: Gender differences in biomechanical properties of intramural coronary resistance arteries of rats, an in vivo microarteriographic study., J. Biomech. 40:1024-1030., 2007
Molnár A.Á., Apor A., Kristóf V., Nádasy G.L., Szeberin Z., Monos E., Acsády G., Préda I., Bérczi V.: Fiatal, asymptomaticus thrombophyliás betegek vénáinak biomechanikai tulajdonságai., Érbetegségek, Suppl. 1:13-14., 2007
Monos E.: A motiváció, az érzelem és a magatartás pszichofiziológiai alapjai. Második, átdolgozott kiadás., Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007. (ISBN 978 963 9656 71 0), 2007
Monos E.: History of the International Society for Pathophysiology. DOI: 10.1016/j.pathophys. 2007.06.001., Pathophysiology 14:123-126., 2007
Monos E.: Venous System., In: Physiology and Maintenance, (Eds. M. Atalay, and O. Hanninen), in Encycl. of Life Supp. Sys (EOLSS), Dev under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publ.Oxford,UK., 2007
Monos E., Molnár L., Szollár L.: In memory of professor Sámuel Rácz - who wrote the first Hungarian textbook in physiology - on the 200th anniversary of his death., FEPS Newsletter 2007, #16(http://www.feps.org), Acat Physiol. Hung. 94:323-325., 2007
Monos E., Molnár L., Szollár L., Hänninen O.: Kansan kieli lääketieteessä: Ensimmäisten unkarinkielisten lääketieteen oppikirjojen kirjoittajan Samuel Racz'in kuolemasta 200 vuotta., Hippokrates,2007. (In Finnish with English abstract) (Közlésre elfogadva), 2007
Monos E., Raffai G., Dörnyei G., Nádasy G., Fehér E.: Structural and functional responses of extremity veins to long-term gravitational loading or unloading - lessons from animal systems., Acta Astronautica 60:406-414. DOI:10.1016/j.actaastro.2006.09.027., 2007
Nadasy G.L., Monos E.: Biomechanical principles of vascular wall design in health and in disease: some mathematics of angiogenesis., Acta Physiol. Hung. 94:377-379., 2007
Raffai G., Csekő Cs., Kocsis L., Dézsi L., Monos E.: Does long-term experimental antiorthostasis lead to cardiovascular deconditioning in the rat?, Physiol. Res. PMID: 18198992, 2008., 2007
Raffai G., Csekő Cs., Nádasy G.L., Monos E.: Role of the vestibular apparatus in cardiovascular adaptation to experimental orthostasis and antiorthostasis - short- and intermediate-term responses., In: Book of Abstract - 16th IAA Humans in Space Symposium, Beijing, 2007., 2007
Raffai G., Dézsi L., Mészáros M., Kollai M., Monos E.: Both sustained orthostasis and inverse-orthostasis may elicit hypertension in conscious rat., Acta Astronautica 60:415-419. DOI:10.1016)j.actaastro.2006.09.024., 2007
Raffai G., Lódi C., Illyés G., Nádasy G., Monos E.: Increased diameter and enhanced myogenic response of saphenous vein induced by two week experimental orthostasis are reversible., Physiol. Res. 57/2.... (In press), 2007
Lóránt M. (Tutor: Monos E.): Changes of intramural innervation density and network properties of rat extremity veins in response to long-term orthostatic gravitational effects., PhD Thesis, Semmelweis University, Budapest, 2007. (Submitted), 2007
Raffai G., Csekő Cs., Nádasy G., Monos E.: Vestibular control of short- and intermediate-term cardiovascular responses of the rat in experimental orthostasis., 2007. (Ready for submission), 2007
vissza »