A néhánytest probléma módszereinek alkalmazása atomi és exotikus rendszerek dinamikájának vizsgálatára  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42671
típus K
Vezető kutató Bencze Gyula
magyar cím A néhánytest probléma módszereinek alkalmazása atomi és exotikus rendszerek dinamikájának vizsgálatára
Angol cím The application of few-body methods to the study of atomic and exotic systems
zsűri Fizika 1
Kutatóhely RMI - Elméleti Fizika Osztály (HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Kluge Gyula
Nyiri Julia
Révai János
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.590
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Sikerrel befejeződtek az antiprotonos hélium metastabil állapotainak keletkezési valoszinűségére vonatkozó számítások. A munka az u.n. extrém adiabatikus közelítést használta, amelynek lényege, hogy a teljes folyamat hullám-függvényét a bejövő csatorna (lassú antiproton ütközik a He atommal) adiabatikus hullámfüggvényével közelítettük, a kimenő csatornákkal (kirepülő elektron és anti-protonos hélium) csak az átmeneti mátrixelem létesített kapcsolatot. A hadronikus atomok nivó-eltolódásának és az érte felelős erős kölcsönhatás szórási hosszának kapcsolatát leíró közelítő Deser-formula helyett pontos kapcsolatot sikerült levezetni az erős kölcsönhatás potenciálja és a nívó-eltolódás között. 2006-2007-ben folytatódtak a hadronok kvark-szerkezetével, a kvark-hadron átmenetek mérsékelten nagy energiákon törtenő vizsgálatával kapcsolatos kutatások az additiv kvark-modell keretein belül. Nagyszámú új kísérleti adat áll rendelkezésre pl. az izoskalár-tenzor rezonanciákra vonatkozóan a 2000 MeV-es tartományban. Ezeknek az adatoknak a vizsgálata alapján sikerült megmutatni, hogy az f_2(2000)-nek nevezett rezonancia valójában egy tenzor-glueball.
kutatási eredmények (angolul)
The calculations of the formation probability of metastable states of antiprotonic helium have been succesfully completed. The approach has utilized the extreme adiabatic approximation, which means that the wave function of the complete process has been replaced by the wave function of the incoming channel (slow antiproton colliding with the helium atom); the outgoing channels (outgoing electron and anti-protonic helium) are coupled only by the appropriate transition matrix elements. The approximate Deser-formula that describes the realtion between the level shifts of hadronic atoms and the scattering length of the strong interaction an accurate relationship has been derived between the strong ionteraction potential and the level shift. The research within the framework of the additive quark model has been continued in 2006-2007 for the quark structure of hadrons as well as quark-hadron transitions at moderately high energies. There are a large number of experimental data availabla in the 2000 MeV region for the isoscalar-tensor resonances. By examining the datamit could be shown that the resonance called f_2(2000)- is in fact a tensor-glueball.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/733/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
J. Révai, N.V. Shevchenko: Primary population of antiprotonic helium states,, Phys. Rev. A, beküldve, 2005
J. Révai, N.V. Shevchenko,: Capture of slow antiprotons by helium atoms, Phys. Rev. A megjelenés alatt, 2005
Bencze Gyula: Mit mérjünk és hogyan?, Magyar Tudomány 2004/6, 787.o., 2004
Bencze Gyula: A barguzini harc krónikája, Természet Világa, 2004/1, 31.o., 2004
Bencze Gyula: Kedves Albert!, Természet Világa, 2004/3, 140.o., 2004
Bencze Gyula: Szkeptikus mozaik, Természet Világa 2004/8, 378.o., 2004
Bencze Gyula: Hová tűnt a Kánaán?, Természet Világa 2004/9, 427.o., 2004
Bencze Gyula: Egy hiteles Bolyai-emlékmű, Természet Világa /11, 524.o., 2004
Bencze Gyula: A tudomány lelkiismerete, Természet Világa, 2004. I. különszám, 21.o., 2004
Bencze Gyula: A fizika éve, Természet Világa, 2004/12, 531.o., 2004
Bencze Gyula: Nem élhetünk fizika nélkül, Fizikai Szemle 2005/1, 2005
Bencze Gyula: A tudomány lelkiismerete, Természet Világa, 2004. I. különszám, 21.o., 2004
1. V.V. Anisovich, M.A. Matveev, J. Nyiri, A.V. Sarantsev,: Observation of the tensor glueball,, Phys. Atom. Nucl. 69 (2006) 520, 2006
Yu.L. Dokshitzer, P. Lévai, J. Nyiri (editors),: Gribov Memorial Volume, World Scientific, Singapore (2006), 2006
Bencze Gyula: Einstein, a megasztár – Albert Einstein válogatott írásai,, Fizikai Szemle 2006/3, 2006
Bencze Gyula: A tudomány szabadsága kinek a szabadsága?, Magyar Tudomány 2006/8, 1008.old, 2006
J. Révai, N.V. Shevchenko: Capture of slow antiprotons by helium atoms, Eur. Phys. J. D37(2006)83, 2006
Bencze Gyula: H-index: egy új javaslat az egyéni tudományos teljesítmény értékelésére, Magyar Tudomány 2006/1, 12.old, 2006
Bencze Gyula: Hírem a világban – Egy tudományos kutató és szakirodalmi hírszerző alig kódolt üzenetei,, Magyar Tudomány 2006/8, 1008.old, 2006
Bencze Gyula: Csernobilról - pontosan és szépen, Természet Világa 2006/3, 2006
Bencze Gyula: Hasznot hozó alapkutatás - avagy tervezhető-e a vakszerencse?, Természet Világa 2006/9, 2006
Bencze Gyula: Bulvár-Feynman Londonban, Természet Világa 2006/10, 2006
Bencze Gyula: Elhunyt az "elso atomkorszak" vezéregyénisége. Alvin M. Weinberg (1915-2006), Természet Világa 2007/1, 2007
Bencze Gyula: Egy mágus világa,, Természet Világa 2007/2, 2007
Bencze Gyula: A parafenomének és James Randi egymillió dolláros kihívása, Természet Világa 2007/7, 2007
Bencze Gyula: Gyilkosság és matematika, Természet Világa 2007/9, 2007
Bencze Gyula: Praktikus biblia a tudománymetria hívei és ellenzői számára, Magyar Tudomány 2007/2, 2007
Bencze Gyula: Budapesti Szkeptikus Konferencia 2007, Magyar Tudomány 2007/5, 2007
Bencze Gyula: Teller Ede, magfizikus és „megatonna ember", Magyar Tudomány 2008, megjelenés alatt, 2008
Bencze Gyula: Nem élhetünk fizika nélkül, Fizikai Szemle 2005/1, 2005
Bencze Gyula: Teller Ede tragédiája, Természet Világa 2005/3, 2005
Bencze Gyula: Hány a kultúra?, Természet Világa 2005/4, 2005
Bencze Gyula: A fizika éve és a magyar tudományos ismeretterjesztő film, Fizikai Szemle, 2005/5, 2005
Bencze Gyula: Hát paranormálisak vagyunk?, Természet Világa 2005/5, 2005
Bencze Gyula: Einstein és a magyarok, Természet Világa 2005/7, 2005
Bencze Gyula: Volt-e Hitlernek bombája?, Természet Világa 2005/10, 2005
Bencze Gyula: Ki a nagyobb tudós?, Természet Világa 2005/11, 2005
Bencze Gyula: A kvantummechanika elfelejtett apostola, Természet Világa 2005/12, 2005
Bencze Gyula: A fizika éve, Természet Világa 2005 Fizika különszám, 2005
Bencze Gyula: Milyen ember volt Einstein?, Természet Világa 2005 Fizika különszám, 2005
Bencze Gyula: H-index: Egy új javaslat az egyéni tudományos teljesítmény értékelésére, Magyar Tudomány 2006/1, 2006
Bencze Gyula: Félni kell-e a nukleáris energiától, Mindentudás Egyeteme 1, Kossuth Kiadó, Budapest 2003., 2003
Bencze Gyula: Matematikusok és teremtett világuk, Természet Világa 2003/5, 2003
Bencze Gyula: Tudományos kutatás tabuk nélkül, Magyar Tudomány 2003/12, 2003
Bencze Gyula: Teller Ede, Természet Világa 2003/11, 2003
Bencze Gyula: Balázs Nándor (1925-2003), Természet Világa 2003/10, 2003
Bencze Gyula: Neumann János és a kvantummechanika megalapozása, Fizikai Szemle 2003/12, 2003
Bencze Gyula: Neumann János és a kvantummechanika megalapozása, Fizikai Szemle 2003/12, 2003
Bencze Gyula: Szükséges-e szemléletváltás a tudományban, Debreceni Szemle 2003/12, 2003
N.V. Shevchenko, A. Gal, J. Mares, J. Révai: KNN quasibound state and the KN interaction: Coupled-channels Faddeev calculations of the KNN-πΣN system, Phys.Rev . C76 , 044004, (2007), 2007
J. Révai, N.V. Shevchenko: On extracting information about hadron-nuclear interaction from hadronic atom level shifts, Phys.Rev . C közlés alatt, 2008
A. Anisovich, V. Anisovich, M. Matveev, V. Nikonov, J. NyiriA. Anisovich, V. Anisovich, M. Matveev, V. Nikonov, J. Nyiri, A. Sarantsev: Mesons and Baryons: Systematisation and Methods of Analysis, World Scientific, közlés alatt, 2008
Yu. Dokshitzer and J. Nyiri: Strong Interactions of Hadrons at High Energies, Gribov Lectures, Cambridge University Press, 2008
vissza »