A pszichoanalízis és a pszichiátria "ontológiai bizonytalansága" a posztmodern medicina kulturális hátterével  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42677
típus K
Vezető kutató Bánfalvi Attila
magyar cím A pszichoanalízis és a pszichiátria "ontológiai bizonytalansága" a posztmodern medicina kulturális hátterével
Angol cím The "ontological insecurity" of psychoanalysis and psychiatry in the cultural frame of Post-modern medicine
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely ÁOK Magatartástudományi Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Kakuk Péter
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.615
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt témájában szereplő területek ontológiai bizonytalanságával kapcsolatban a kutatás foglalkozott az ún. „Freud temetése” vita argumentumaival és a Freud-üldözést meghatározó kulturális folyamatokkal. Az erre vonatkozó eredményeket a Mélységvesztésben c. könyv tartalmazza. A pszichoanalízis viszontagságainak egyik fontos összetevője a pszichiátriához való viszonya, illetve az új vagy diagnosztikus pszichiátria felemelkedése a múlt század végén. E tendencia a freudi tradició kiiktatására való törekvéssel nemcsak a pszichoanalízis pozícióit kérdőjelezi meg, hanem a pszichiátria addigi fokozódó válságára adott válaszként maga is hozzájárul a pszichiátria újabb identitás kríziséhez. E két folyamat mögött ott húzódik a modern medicina és társadalmi környezetének sajátos „anyagcsere folyamata”: a medikalizáció. Ennek legfőbb jellegzetessége az, hogy a társadalmi-kulturális problémák hagyományos kihordási, megoldási módjai „elavulnak” és a medicina veszi át ezek helyét. E három tényező kapcsolódik össze a trauma-kultúra elnevezésű jelenségben. Ennek elemzése kiválóan illusztrálja a kutatás témájául megjelölt összefüggéseket. A kutatás túlnyomó része már publikációkban megjelent. A legjelentősebbek: Mélységvesztésben, Új-Mandátum, 2006, Medikalizáció sorozat LAM (LAM díj 2005).
kutatási eredmények (angolul)
The first phase of the research – related to the concept of ontological insecurity – was the investigation of the arguments of 'Burying Freud' debate and the cultural-social-theoretical background of the Freud–bashing. The outcome can be found in the book 'Mélységvesztésben' (Loosing depth). One of the most important components of the vicissitudes of psychoanalysis is its relationship to psychiatry and especially to the rise of new or diagnostic psychiatry. This tendency has been moving psychoanalysis from its outstanding position in the psy-complex. At the same time, as a provisionary solution for the crisis of psychiatry, it creates a new set of identity problems for psychiatry: with repressing the Freudian tradition, psychiatry distances itself from approaches, attitudes, methods which are not mainly natural scientific, technical ones. Behind this change in the stance of psychiatry, a special ‘metabolism’ between medicine and society, namely medicalization, can be found. It means that social and cultural problems which previously were surveyed and controlled by traditional institutions are nowadays increasingly being pushed into the field of medicine. These three fields of research are connected together in the concept of ‘trauma culture’. A deep analysis of this phenomenon is a good illustration for mutual relatedness of the themes of this research project. Main publication: Mélységvesztésben, Új Mandátum, 2006; Medikalizáció LAM (LAM Award 2005).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/737/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bánfalvi Attila: Mélységvesztésben, Új Mandátum Könyvkiadó, 2006
Kakuk Péter: A tájékozott beleegyezésről, gyakorlati szempontbólo, Orvosi Hetilap, 145. évf., 29.sz., p.1517-1522., 2004
Bánfalvi Attila: Megbetegítő emlékek, \"Mit tettek veled, szegény gyermek?\", LAM 14(8-9):627-629., 2004
Bánfalvi Attila: Megbetegítő emlékek, A trauma demedikalizációja és a terápiás szeretet, LAM 14(11):808-809., 2004
Bánfalvi Attila: Megbetegítő emlékek, Az emlékek háborúba mennek, LAM 14(4):290-291., 2004
Bánfalvi Attila: Megbetegítő emlékek, A szarvasvadász betegsége, LAM 14(2):153-154., 2004
Bánfalvi Attila: A gyógyszer diszkrét bája, LAM 2005; 15(7): 598-600., 2005
Bánfalvi Attila: A freudi metapszichológia rend(en)kívülisége, Nagyerdei megálló, Vajda Mihály 70. születésnapjára, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2005. 323-331., 2005
Bánfalvi Attila: A freudi tudattalan aktualitása, A gyöngéd analitikus és a kemény tudományok, magyar Pszichoanalitikus Egyesület - Animula Kiadó, 2005. 15-24., 2005
Bánfalvi Attila: Betegség és medikalizáció; Betegségnézőpontok, LAM 2005; 15(1): 76-78., 2005
Bánfalvi Attila: Betegség és medikalizáció; A betegség fogalma: Hasadt egység, LAM 2005; 15(2): 164-165., 2005
Bánfalvi Attila: Betegség és medikalizáció; A betegség mint rothadt alma és mint festmény, LAM 2005; 15(3):234-235., 2005
Bánfalvi Attila: A boldogító képlet: Y=2,776X1-0,0607X2-13,007X3-16,796, LAM 2005; 15(4): 316-317., 2005
Bánfalvi Attila: A gyengébb nem erős nemje, LAM 2005; 15(5): 416-418., 2005
Bánfalvi Attila: A betegségüzlet - Feszültségek a gyógyszeripar , a betegek és a medicina viszonyában, LAM 2005; 15(6): 510-512., 2005
Bánfalvi Attila: "Félek a görögöktől...", LAM 2005; 15(8-9): 702-704., 2005
Bánfalvi Attila: Már a tudomány sem a régi?, LAM 2005; 15(10). 790-791., 2005
Kakuk Péter: Válaszlevél a Szerkesztőhöz, Orvosi Hetilap, 2005, 146, 3.szám. 238-239, 2005
Kakuk Péter: Forradalmi? Rendkívüli?: A genetikai információ és a diszkrimináció problémája, Beszélő, 2005. december, 2005
Bánfalvi Attila: Amikor a "kemény" tudomány felpuhul, LAM 16(2):8191-192., 2006
Bánfalvi Attila: Bálványunk: a pirula, LAM 16(4):385-386.., 2006
Bánfalvi Attila: A fordítva alvók országa, LAM 16(5):488-489., 2006
Bánfalvi Attila: Terápiakultúra, LAM 16(6):590-590., 2006
Bánfalvi Attila: "Nem a te hibád...", Vulgo, hatodik évf., 4. szám, 82-94., 2006
Bánfalvi Attila: Töredékek a pszichoanalízis kulturális helyzetéről, Thalassa, 17. évf. 60.sz. 9-12., 2006
Bánfalvi Attila: A medicina hatalma és kiszolgáltatottsága, LAM 2006;16(10):896-898., 2006
Bánfalvi Attila: Utógondolatok a medikalizációról, LAM 2006;16(11):918-919., 2006
Kakuk Péter: Bűnözők, betegek és ínyencek: A moralitás problematikus helye a drogpolitikai diskurzusban, L'harmattan, Budapest, 2006, p.49-66., 2006
vissza »