A magyar neveléstörténet-írás historiográfiája a neveléstörténeti monográfiák és tankönyvek tükrében (1848-1948)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42678
típus K
Vezető kutató Pukánszky Béla
magyar cím A magyar neveléstörténet-írás historiográfiája a neveléstörténeti monográfiák és tankönyvek tükrében (1848-1948)
Angol cím The historiography of the hungarian educational history ont he basis of the manulas and textbooks ont he history of education
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Neveléstudományi Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Kékes Szabó Mihály
Németh András
Nóbik Attila
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.768
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunkban arra vállalkoztunk, hogy feltárjuk a 19. században és a 20. század első felében megjelent magyar neveléstörténeti kézikönyvek és tankönyveinek főbb jellegzetességeit, megállapítsuk a műfajra jellemző sajátos vonásokat. A 19. századi Magyarországon a felsőoktatásban tantárgyként is megjelenő neveléstörténet – német mintára – tartósnak bizonyuló szakmai kánont alakított ki. Kutatásunk eredményeképpen a több mint másfél évszázados magyar neveléstörténeti kánon két alapvető tulajdonságát állapítjuk meg: 1. Az egyetemi szférához tartozó szerzők meghatározó szerepet játszottak a neveléstörténet-írás témáinak kijelölésében és tartalmainak megformálásában. Mindazonáltal jellemző, hogy a tematika, a tananyag értelmező feldolgozása és a szövegalkotás stiláris jellemzői tekintetében szívesen ragaszkodtak a kiérlelt tradíciókhoz. 2. A neveléstörténet – mint tudomány és tantárgy – önmeghatározásában mindig fontos szerepet játszott a propedeutikus jelleg felvállalása: a pedagógus-jelöltek bevezetése választott szakmájuk múltjába. A vizsgált korszakokban ez a funkció gyarapodott: a neveléstörténet egyre jelentősebb legitimáló-önlegitimáló szerepet töltött be a képzésben. A dualizmus korában ezt a tananyag célszerű kiválasztásával és elrendezésével érték el a képzők, a II. világháború utáni évtizedekben pedig a feldolgozott neveléstörténeti tartalmak ideológiai konnotációjának felerősítésével.
kutatási eredmények (angolul)
In our research-project, we explored the main characteristics and special features of those 'history of education' textbooks that were published in Hungary in the 19th century and the first half of the 20th century. As a result of our research, two statements can be made about the main characteristics of these traditions: 1. Authors of university textbooks played the key role in constructing the topics and content of 'history of education'. Although the content changed constantly, they, in many cases, held to the topics, the interpretations and the style of the previous textbooks. 2. We distinguished two functions/forms of history of education. On one hand, it is one of the educational sciences; on the other hand, history of education has always been an important subject of teacher training. The subject offers a selected and summarized version of the findings of the discipline. It describes not only the evolution and change of educational ideas and practices, but introduces student teachers to the past of their profession (to establish the group identity of teachers) In the 19th century, the legitimization was achieved by selecting the 'right' content, after the II. World War, however, the ideological connotation of the content became dominant.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/738/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pukánszky Béla: Rousseau gyermekszemlélete és a ''fekete pedagógia'', Iskolakultúra, 9. sz. 3-16. o., 2005
Pukánszky Béla: Az MTA Pedagógiai (Állandó) Bizottságának befolyása a neveléstörténet-írás tartalmának alakulására 1950-1956 között, Az ötvenes évek nevelésügye - új irányzatok a korszak neveléstörténetének értelmezésére. Az MTA PB Neveléstörténeti Albizottságának konferenciája, 2006. dec. 8-9. Pécs., 2006
Pukánszky Béla: A gyermekszemlélet alakulása 19. századi magyar egyetemi tankönyvekben., Németh András (szerk.): A szellemtudományi pedagógiai magyar recepciója. Gondolat, Bp., 54-87. o., 2005
Nóbik Attila: Emberi tulajdonságok mint a szakmai alkalmasság alapjai a dualizmuskori neveléstörténeti kézikönyvekben, Régi és új utakon - Hagyomány és megújulás a neveléstörténet-írásban. Az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának ülése, 2005. dec. 2-3. Pécs., 2005
Nóbik Attila: Önigazolás a dualizmuskori neveléstörténeti kézikönyvekben, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2005. okt. 6-8. Budapest, 2005
Nóbik Attila: Tettamanti Béla neveléstörténet-írói munkássága az ötvenes években., Az ötvenes évek nevelésügye - új irányzatok a korszak neveléstörténetének értelmezésére. Az MTA PB Neveléstörténeti Albizottságának konferenciája, 2006. dec. 8-9. Pécs., 2006
Németh András: A magyar neveléstörténet-írás sajátos vonásai az ötvenes évek első felében, Az ötvenes évek nevelésügye - új irányzatok a korszak neveléstörténetének értelmezésére. Az MTA PB Neveléstörténeti Albizottságának konferenciája, 2006. dec. 8-9. Pécs., 2006
Pukánszky Béla: Das Komitee für Pädagogik an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (1950-1956), Die Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Workshop, Berlin, 2006. szept. 9., 2006
Nóbik Attila: Tettamanti Béla és a magyar szocialista neveléstörténet-írás., Új utak a neveléstörténet-írás historiográfiájában és metodológiájában. 2007. október 4-5. Eger, 2007
Németh András: Pedagógiatudomány-történet - kutatástörténet, In: Németh András: A magyar pedagógia tudománytörténete, 9-23. o., 2005
Nóbik Attila: Rousseau-kép a 19. századi neveléstörténeti tankönyvekben, Iskolakultúra, 15. évf. 9. sz. 125 - 131. o., 2005
Nóbik Attila: Népiskolai tanítóság a 19. századi neveléstörténeti tankönyvek tükrében, Iskolakultúra, 16. évf. 4. sz. 41-48. o., 2006
Nóbik Attila: Children at risk in the `history of education' textbooks in Hungary., ISCHE (International Standing Conference for the History of Education) 29, 2007. július 25-28. Hamburg. Tartalmi összefoglalók: 20-21. o., 2007
Nóbik Attila: Early Marxist 'history of education' textbooks in Hungary., Az Internationele Gesellschaft für Historische und Systematische Schulbuchforschung konferenciája, 2007. október 5-6. Ieper. Tartalmi öszefoglalók: 19-20. o., 2007
Pukánszky Béla: Das Pädagogische Komitee an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in den Jahren 1950-1956., In: Häder, Sonja – Wiegmann, Ulrich (Hg.): Die Akademie der Pädagogischen Wissenschaften im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang., 2007
Nóbik Attila: Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek neveléstörténeti tankönyveinkben., VII Országos Neveléstudományi Konferencia. 2007. október 25-27. Budapest. Tartalmi összefoglalók: 101. o., 2007
Németh András: A magyar pedagógiai historiográfia kezdetei és virágkora az 1930-as évek végéig, Új utak a neveléstörténet-írás historiográfiájában és metodológiájában. 2007. október 4-5. Eger, 2007, 2007
Nóbik Attila: Gyermekkép Erdődi János Nevelés-történelem című tankönyvében. VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2006. október 26-28. Budapest., A konferencia programját és tartalmi összefoglalóit tartalmazó kötet, 2006
Nóbik Attila: Rousseau-kép a 19. századi neveléstörténeti tankönyvekben., IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2004. okt. 20-22. Budapest, 2004
vissza »