Hulladéklerakók és környezetük állapotfelmérése geofizikai módszereinek fejlesztése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42686
típus K
Vezető kutató Gyulai Ákos
magyar cím Hulladéklerakók és környezetük állapotfelmérése geofizikai módszereinek fejlesztése
Angol cím State qualification of waste sites and their surroundings and geopysical methods development for this purpose
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Nyersanyagkutató Földtudományi Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Baracza Mátyás Krisztián
Ormos Tamás
Petho Gábor
Török Ida
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 5.388
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásokat végeztünk a függvényinverziós módszerek fejlesztésére. Ennek egyik része az 1D előremodellezésen alapuló ún.1.5D geoelektromos függvényinverziós vizsgálatok geológiai struktúrák esetére Módszert dolgoztunk ki az inverzióban a sorfejtési együtthatók számának meghatározására. Megállapítottuk, hogy a 1.5D inverzió változékony(tipikusan 2D) szerkezetek kimutatásánál nagy hibákat okozhat, ezért erre a közelítést alkalmazó módszerre annak folytatásaként ráépítettük az un. kombinált 2D (2.5D) inverziós módszert. Ezzel a módszerrel 2D/3D-véges differencia előremodellezést alkalmazva bonyolult szerkezetek is megfelelő pontossággal kimutathatók. Függvényinverziós módszert fejlesztettünk ki a szeizmikus refrakciós adatok és a geoelektromos adatok együttes kiértékelésére. .Új felszíni geoelektromos módszert fejlesztettünk ki a hulladéklerakók természetes és mesterséges aljzatszigetelésének vizsgálatára. 3D véges differencia programmal végeztünk olyan számítógépes modellvizsgálatokat, amely alapján az új módszer mérési rendszere kialakítható és a mérési adatok kiértékelhetők a szigetelési sérülések kimutatására. A mérési módszer lényege, hogy az egyik áramelektródát a hulladéklerakó felszínére kell elhelyezni (szóba jöhet ennek speciális területi vagy vonalszerű kialakítása), a mérőelektródát/elektródákat a felszínen elhelyezve az elektromos potenciál vagy potenciálkülönbség eloszlásából lehet a sérülés helyére következtetni.
kutatási eredmények (angolul)
Our function inversion method developments concentrate on the evaluation of resistivity data . The 1.5D geoelectric function inversion - which based on 1D forward modeling - is suitable for examing the geological structures. We developed method to determined the optimum number of coefficients in the inversion. We established that the 1.5D inversion can cause significant errors in case of changeable structures that’ s why we added the combined 2D (2.5) inversion method for the 1.5D one. With this procedure if we use finite difference method for forward modeling we can determine the geoelectric parameters of the complicated structures with adequate accuracy. We developed function inversion method to evaluate the refraction and resistivity data together. After the development of the algorithm and the program we test them on synthetic and field data. We developed a new surface geoelectric method to study the natural and artificial impermeable layers of waste sites. We made studies with 3D finite difference program. By the results of the study the new measurement system can be developed and the faults of the impermeable layers can be detected. The essence of the method is that the current electrodes are placed on the surface (along the line, or regional configuration) of the waste deposit and using surface measuring electrodes and we are able to infer the place of faults from the electric potential or potential differenc
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/742/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Baracza K.: Geoelectrical model-experiments for the location of discontinouites of the impermeable membrance, Szemináriumi előadás. TU Freiberg, 2004
Daragó A.: A refrakciós kiértékelés és a réteggeometria illetve a terítés geometriájának kapcsolata, Ifjúsági előadónap, Miskolc, 2003. november 5., 2003
M.K. Baracza: Környezetvédelmi célú geoelektromos modellvizsgálatok eredményei, Ifjú Szakemberek Ankétja, 2003
M.K. Baracza: Hulladéklerakók aljzatszigetelésének vizsgálata geoelektromos módszerekkel, IX. International Students Conference of Global Environment Protection, Conference Brochure, Mezőtúr, 2003
Németh N., Pethő G.: A Köpüs forrás környékének szerkezeti modellje VLF mérések alapján, MFT, MAB konferencia, 2003. okt. 30., 2003
A. Daragó: Iterational Interpretation for Generalized Reciprocal Method, MicroCAD\'2003 International Scientific Conference 6-7 March 2003, 2003
Daragó A.: Az interpoláció hatása a refrakciós kiértékelésekre szintetikus adatok esetén, Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2003. november 6., 2003
Daragó A.: Iteratív GRM (Iterációs eljárás alkalmazása refrakciós kiértékelési eljárások esetén), XXXIV. Ifjú Szakemberek Ankétja, Dobogókő, 2003. március 21., 2003
Baracza K., Szabó I.: Joint geoelectric-seismic and combined geoelectric function inversion to determine geological structures., 5th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary 14-20. August 2005., 2005
Kavanda R..: Results of single and function inversion of resistivity data based on a hydrogeological application, EGU,Vienna 2007. A0208, 2007
Gyulai Á.,Ormos T.Dobróka M.: Combined geoelectric function inversion:a new possibility to investigate 2D and 3D geological stuctures, Journal of Applied Geophysics, közlésre megküldve, 2007
Daragó A., Ormos T.: Parallel inversion of refracted travel times of P and SH waves using a function approximation, Acta Geod. Geoph. (Közlésre elfogadva - megjelenés alatt), 2005
Gyulai Á.,Ormos T.Dobroka M.,Kavanda R.: The strategy of joint inversion using function series, EAGE Near Surface 13th European Meeting of Environmental and Engieering Geophysics ,Istanbul,3-5 September 2007, 2007
Kavanda R.,Gyulai Á.,Ormos T.: Combined Function Inversion Method, EAGE 68th Conference and Exhibition-Vienna,Austria,12-15 June 2006. P221, 2006
Baracza K., Szabó I.: 3D FD model-experiments in view of exploration of waste sites., 5th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary 14-20. August 2005., 2005
Baracza K., Gyulai Á., Ormos T., Szabó I., Turai E., Dobróka M.: The exploration of waste sites by means of geoelectric and seismic methods., EGU General Assembly Vienna. 24-29. April 2005., 2005
Németh N., Pethő G.: Geological mapping by geobotanical and geophysical means: a case study from the Bükk Mountains, Env. Science Conference Proceedings, Sapientia-Hungarian University of Transilvania, Sec. Env. Geography and Geology pp. 1-15., 2005
Kavanda R..: 1.5D függvényinverzió alkalmazása laterális változások kimutatására, III. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia 2007. március 29-31., Kolozsvár,242-245o., 2007
Gyulai Á.: A függvényinverzió hatékonysága és a kiértékelés egy stratégiája, Inverziós Ankét, Miskolc, 2004. 04. 01. (MAB, Geofizikai Tanszék, MGE Északmagyarországi Csoport), 2004
Baracza K.: Geoelectrical mode-experiments for the location of discontinouties of artifical impermeable layers., Szemináriumi előadás. Helsinki University of Technology, Helsinki, 2004
vissza »