Erdélyi okmánytár III. (1340-1359)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42690
típus K
Vezető kutató Csukovits Eniko
magyar cím Erdélyi okmánytár III. (1340-1359)
Angol cím Charters illustrating the History of Transylvania III. (1340-1359)
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Jakó Zsigmond Pál
Kovács András
Lupescu Mária Magdolna
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az Erdélyi okmánytár-sorozat első kötete 1997-ben, az OTKA T 026338 pályázata által támogatott második kötet – Erdélyi okmánytár II. (1301-1339) – 2004-ben jelent meg. A most lezáruló pályázat a sorozat harmadik kötetének elkészítését támogatta. Az elmúlt négy évben a munkálatok a tervnek megfelelően haladtak, az Erdélyi okmánytár III. (1340-1359) szövege elkészült, a kötet kézirata nyomdában van, a könyv 2007. folyamán megjelenik. Ezáltal az Árpád-kor, valamint I. Károly uralkodásának négy évtizede után Erdély történetének újabb két évtizednyi forrásanyaga válik hozzáférhetővé a kutatók és a történelem iránt érdeklődők számára. Az elsődleges cél – az okmánytár elkészítése – mellett az elmúlt időszak eredményei közé sorolhatók a munkatársaknak a kötet munkálataihoz kapcsolódó publikációi, elsősorban W. Kovács András önálló kötetben megjelent forráspublikációja (A Wass család cegei levéltára. Kolozsvár, 2006). A kötet munkatársainak és további neves medievistáknak a bevonásával 2004. október 20-21-én Kolozsváron konferenciát rendeztünk, „Erdély a magyar középkorkutatásban” címmel. A konferencián elhangzott előadások szövege az Erdélyi Múzeum 2005:3-4 számában jelent meg.
kutatási eredmények (angolul)
The first volume of the Charters Relating to the History of Transylvania appeared in 1997, whereas the second, supported by the OTKA T 026338, and comprising the period 1301-1339 was published in 2004. The OTKA which comes to an end now supported the preparation of the third volume in the series. Work has been done according to the plan in the past four years; the text of the third volume (1340-1359) is ready for press, and will be published in 2007. After the age of the Árpáds and Charles I, it will make accessible the charter material of another twenty-year period for researchers and interested readers alike. Alongside the prime aim, that is, the collection of the charters themselves, the relevant publications of the authors, before all the charter publication of András W Kovács (The Cege Archives of the Wass family. Kolozsvár, 2006), should also be mentioned among the results. With the cooperation of the authors and other renowned medievalists we organised a conference at Kolozsvár on 20-21 October with the title „Transylvania in Hungarian Medieval Studies”. The papers presented at the comference were published in volume 2005: 3-4 of the Erdélyi Múzeum.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/744/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jakó Zsigmond: Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez II. 1301-1339., Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2004
W. Kovács, András: The History of the Family Wass de Czege., Hamburg, Edmund Siemers Stiftung,, 2005
Jakó Zsigmond: Az erdélyi forráskiadás az utóbbi félévszázadban., Levéltári Közlemények 2004. 3-12., 2004
W. Kovács András: A cegei Wass család a középkorban, Erdélyi Múzeum 2004/1-2, 2004
Jakó Zsigmond: Zu heutigen Fragen an die siebenbürgisch-ungarische Geschichtsforschung., Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 2005
W. Kovács, András: Szécsényi Tamás familiárisairól., Erdélyi Múzeum 67 (2005) 78-85., 2005
Lupescu Radu: Kolozsvár korai történetének buktatói, Erdélyi Múzeum Erdélyi Múzeum 67 (2005) 3-4: 25-77., 2005
Jakó Zsigmond: Az erdélyi magyar történetkutatás mai kérdései., Erdélyi Múzeum 67 (2005) 3-4: 1-4., 2005
Csukovits Enikő: Késő középkori leírások Erdély-képe., Erdélyi Múzeum 67 (2005) 3-4: 86-104., 2005
Makó Lupescu Mária: Erdély a magyar középkorkutatásban (Transylvania in Hungarian Medieval Studies). Kolozsvár, 2004, október 20-21, az MTA Történettudományi Intézetének és az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében, Colloquia – Journal of Central European History 12.1-2 (2005): 204-206., 2005
W. Kovács András: A Wass család cegei levéltára., Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2006

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 16:46:40
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »