Charters illustrating the History of Transylvania III. (1340-1359)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42690
Type K
Principal investigator Csukovits, Eniko
Title in Hungarian Erdélyi okmánytár III. (1340-1359)
Title in English Charters illustrating the History of Transylvania III. (1340-1359)
Panel History
Department or equivalent Institute of History (Research Centre for the Humanities)
Participants Jakó, Zsigmond Pál
Kovács, András
Lupescu, Mária Magdolna
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 5.640
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az Erdélyi okmánytár-sorozat első kötete 1997-ben, az OTKA T 026338 pályázata által támogatott második kötet – Erdélyi okmánytár II. (1301-1339) – 2004-ben jelent meg. A most lezáruló pályázat a sorozat harmadik kötetének elkészítését támogatta. Az elmúlt négy évben a munkálatok a tervnek megfelelően haladtak, az Erdélyi okmánytár III. (1340-1359) szövege elkészült, a kötet kézirata nyomdában van, a könyv 2007. folyamán megjelenik. Ezáltal az Árpád-kor, valamint I. Károly uralkodásának négy évtizede után Erdély történetének újabb két évtizednyi forrásanyaga válik hozzáférhetővé a kutatók és a történelem iránt érdeklődők számára. Az elsődleges cél – az okmánytár elkészítése – mellett az elmúlt időszak eredményei közé sorolhatók a munkatársaknak a kötet munkálataihoz kapcsolódó publikációi, elsősorban W. Kovács András önálló kötetben megjelent forráspublikációja (A Wass család cegei levéltára. Kolozsvár, 2006). A kötet munkatársainak és további neves medievistáknak a bevonásával 2004. október 20-21-én Kolozsváron konferenciát rendeztünk, „Erdély a magyar középkorkutatásban” címmel. A konferencián elhangzott előadások szövege az Erdélyi Múzeum 2005:3-4 számában jelent meg.
Results in English
The first volume of the Charters Relating to the History of Transylvania appeared in 1997, whereas the second, supported by the OTKA T 026338, and comprising the period 1301-1339 was published in 2004. The OTKA which comes to an end now supported the preparation of the third volume in the series. Work has been done according to the plan in the past four years; the text of the third volume (1340-1359) is ready for press, and will be published in 2007. After the age of the Árpáds and Charles I, it will make accessible the charter material of another twenty-year period for researchers and interested readers alike. Alongside the prime aim, that is, the collection of the charters themselves, the relevant publications of the authors, before all the charter publication of András W Kovács (The Cege Archives of the Wass family. Kolozsvár, 2006), should also be mentioned among the results. With the cooperation of the authors and other renowned medievalists we organised a conference at Kolozsvár on 20-21 October with the title „Transylvania in Hungarian Medieval Studies”. The papers presented at the comference were published in volume 2005: 3-4 of the Erdélyi Múzeum.
Full text http://real.mtak.hu/744/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Jakó Zsigmond: Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez II. 1301-1339., Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2004
W. Kovács, András: The History of the Family Wass de Czege., Hamburg, Edmund Siemers Stiftung,, 2005
Jakó Zsigmond: Az erdélyi forráskiadás az utóbbi félévszázadban., Levéltári Közlemények 2004. 3-12., 2004
W. Kovács András: A cegei Wass család a középkorban, Erdélyi Múzeum 2004/1-2, 2004
Jakó Zsigmond: Zu heutigen Fragen an die siebenbürgisch-ungarische Geschichtsforschung., Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 2005
W. Kovács, András: Szécsényi Tamás familiárisairól., Erdélyi Múzeum 67 (2005) 78-85., 2005
Lupescu Radu: Kolozsvár korai történetének buktatói, Erdélyi Múzeum Erdélyi Múzeum 67 (2005) 3-4: 25-77., 2005
Jakó Zsigmond: Az erdélyi magyar történetkutatás mai kérdései., Erdélyi Múzeum 67 (2005) 3-4: 1-4., 2005
Csukovits Enikő: Késő középkori leírások Erdély-képe., Erdélyi Múzeum 67 (2005) 3-4: 86-104., 2005
Makó Lupescu Mária: Erdély a magyar középkorkutatásban (Transylvania in Hungarian Medieval Studies). Kolozsvár, 2004, október 20-21, az MTA Történettudományi Intézetének és az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében, Colloquia – Journal of Central European History 12.1-2 (2005): 204-206., 2005
W. Kovács András: A Wass család cegei levéltára., Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2006

 

Events of the project

 
2011-12-13 16:46:40
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
Back »