A népi kultúra a nemzettudatban. Közvélemény és szakkutatás (19-20. század)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42698
típus K
Vezető kutató Hofer Tamás
magyar cím A népi kultúra a nemzettudatban. Közvélemény és szakkutatás (19-20. század)
Angol cím Peasant culture int the national self-identification. Public opinion and professional research
zsűri Kultúra
Kutatóhely Néprajzi Múzeum Magyar Osztály (Néprajzi Múzeum)
résztvevők Fejős Zoltán
Hofer Tamásné
Lackner Mónika
Révész Emese
Sinkó Katalin
Szilágyi Miklós
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 4.182
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A népi kultúra a nemzettudatban. Közvélemény és szakkutatás, 19-20. század című pályázat – a hasonló témában az OTKÁ-tól, az előző ciklusban támogatást kapott T 030 290-es pályázatot folytatta, és – célját általánosan fogalmazva – meg akarta erősíteni a néprajzi/antropológiai tudománytörténet kialakítására folyó eddigi szórványos, egyéni kezdeményezéseket. A pályázat keretében átfogó tanulmány készült a korai néprajzi magángyűjteményekről és résztanulmányok a vidéki, megyei néprajzi múzeumok kezdeteiről (Fejős Z., Szilágyi M.). Önálló kötetben kiadásra vannak előkészítve az 1850-1915 között külföldi néprajzi múzeumokat vizsgáló tanulmányutak jelentései, elemző beszámolói (Fejős Z.). Európa más országaihoz hasonlóan élénk érdeklődés fordult a magyar népi kultúra, különösen a népművészet eredete, föltételezett őstörténeti háttere felé (Fejős Z., Lackner M.). Az érdeklődés a „nemzeti ornamentika vitákban” fejeződött ki, ezeknek művészetelméleti, régészeti vonatkozásait Sinkó K. tekintette át. Ez idő tájt a magyar parasztság körében a népművészet több jelentős műfajában még eleven alkotó tevékenység folyt, sőt az élő népművészetnek a városi, polgári divatokhoz való alkalmazása is párhuzamosan zajlott a sokszor illúziókra alapozott őstörténeti értelmezésekkel. A Néprajzi Múzeum ezeknek a törekvéseknek egyik vezéralakjáról, Huszka Józsefről, rendezett nagy kiállítást, a kiállítás monumentális katalógusában OTKA-pályázatunk több munkatársa jelentős tanulmányt írt.
kutatási eredmények (angolul)
Peasant culture and national consciousnes. Popular and scholarly opinions (19th and 20th centuries). The project’s aim was to promote historical research on the development of Hungarian ethnography and cultural anthropology – a relatively neglected field in the history of science. Research was focussed on the period between 1860-1930. The development of private ethnographic collections was investigated in a comprehersive study, other papres dealt with the activities of local, provincial museums. Museum currators’ reports on study-trips to foreign museums (1860-1913) were collected in a volume. Around the turn of century animated debates tried to throw light on the origins and ancient history of Hungarian folk art. Artists, ethnographers, archeologists did participate in the discussion, which is being presented in critical essays. A series of papres dealt with related theoretical problems of art history and culture theory.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/748/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sinkó Katalin: Die sogennante ungarische Ornamentik und ihr historischer Umfeld., In: Ch. Pieske- K. Vanja - S. Nagy (Hrsg.): Arbeitskreis Bild Druck Papier. Tagungsband Budapest 2003. 11-26. Münster etc., 2004
Flórián Mária: \''Kékbeli\'' közrendűek, In: Az idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. III. 69-81., 2004
Szilágyi Miklós: Kovách Aladár, mint néprajzi gyűjtő., Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve (Szekszárd) 23-45., 2003
Sinkó Katalin: Viták a nemzeti ornamentika körül 1873-1907 között., In: Vadas Ferenc (szerk.): Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. 399-433. Budapest, 2004
Sinkó Katalin: Changes in the Meaning of the Concept of \'Folk Art\' between 1852 and 1898., Hungarian Heritage 5. 7-19., 2004
Fejős Zoltán: A „népművészet” a 19-20. század fordulóján - kutatás- és fogalomtörténeti jegyzetek., In: Őriné Nagy Cecília (szerk.): A népművészet a 19-20. század fordulójának művészetében és a gödöllői művésztelepen. 117-127. Városi Múzeum, Gödöllő,, 2006
Révész Emese: A népéletkép szerepe a nemzeti jellem kidolgozásában az 1850-1870. közötti hazai sajtóillusztráció példáján., Ars Hungarica 2004/2. 275-322., 2004
Sinkó Katalin: Historizmus és a magyar ornamentika, Építőművészet 4. szám (=V. évf. 27. szám) Utóirat című melléklet, 2005
Flórián Mária: Szabók., In: Szulovszky J. (szerk.): A magyar kézművesipar története. 371-376., 2005
Granasztói Péter: Count Sándor Teleki and Victor Hugo's ''Fancy" Friese Coat., The Hungarian Quarterly Vol. 45. No. 174. Summer 114-123., 2004
Flórián Mária: A színház és a (köz)nép a 19. század elején., Ethnographia 113. 245-266., 2004
Sinkó Katalin: - Az ornamentikai mintalapok és az ''előképmozgalom'' 1850 és 1900 között., In: Fejős Zoltán (szerk.): Huszka József a rajzoló gyűjtő. Bp., 134-136., 2006
Sinkó Katalin: A historizmus és a magyar ornamentika. Az etnográfia tárgyainak művészi szemlélete., In: Fejős Zoltán (szerk.): Huszka József a rajzoló gyűjtő. Bp., 278-283., 2006
Sinkó Katalin: Die Entstehung Des Begriffs der Volkskunst in den Kunstgewerbe Museen des Zeitalters des Positivismus. Ornament als Nationalsprache., Acta Historiae Artium, 2006
Sinkó Katalin: - Tudománytörténeti megjegyzések a nemzeti „forma-nyelv” kérdéséhez., In: A. Gergely András (szerk.): A nemzet antropológiája. (Hofer Tamás köszöntése). Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002. [2004] 287-303., 2002
Lackner Mónika: Alföldi romantika – installáció és nemzeti önkifejezés a bécsi világkiállításon., In: A. Gergely András (szerk.): A nemzet antropológiája. (Hofer Tamás köszöntése). Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002. [2004] 429- 437., 2002
Lackner Mónika: Régi magyar műipari díszítések., In: Fejős Zoltán (szerk.): Huszka József a rajzoló gyűjtő. Bp., 2006. 88-133., 2006
Lackner Mónika: Magyar népies és renaissance díszítmények., In: Fejős Zoltán (szerk.): Huszka József a rajzoló gyűjtő. Bp., 2006. 136-167., 2006
Fejős Zoltán: A néprajzi műgyűjtés kezdetei., In: Fejős Zoltán (szerk.): Huszka József a rajzoló gyűjtő. Bp., 2006. 230-243, 2006
Szilágyi Miklós: A magyar halászat kutatása (amit Herman észrevett, és a mit nem), In: Hevesi Attila – Viga Gyula (szerk.): Herman Ottó öröksége. 107-114. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2006
Flórián Mária: A ruhakészítés történetéből. Szabók, varrónők, konfekcióipar., História 2006. XXVII/2. 28-30., 2006
Fejős Zoltán: Matyók és Mezőkövesd – a helyi kultúra és a múzeum reprezentációjának néhány kérdése., In: Viszóczky Ilona (szerk.): Eredmények és feladatok a matyóság néprajzi kutatásában. 42-51. Herman Ottó Múzeum. Miskolc – Mezőkövesd, 2006
Flórián Mária: A ”kiskőrösi gúnya”., Ethno-lore MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXII. 223-256., 2005
Flórián Mária: A mezőkövesdi viselet helye a hazai parasztöltözetek között – felfedezésének idején., In: Viszóczky Ilona (szerk.): Eredmények és feladatok a matyóság néprajzi kutatásában. 63-74. Herman Ottó Múzeum. Miskolc – Mezőkövesd, 2006
Flórián Mária: Vágó Pál illusztrációi az ”Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben” köteteiben., Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve Agria XLII. 91-105., 2006
Ságvári György: Katonaruhák gombolásvariációi a 17-19. században., Ethnographia CXVII. 65-76., 2006
Tompos Lilla: Példák a magyar férfiöltözet gombolásmódjának változataira a 16.-tól a 20. századig., Ethnographia CXVII. 77-87, 2006
Balázs Kovács Sándor: Pilissy Elemér tevékenyéges a sárközi népművészet megújítása érdekében., Ethnographia CXVIII. 370-440., 2007
vissza »