Kis molekulatömegű polipeptidek hatása a polimer glutenin polimerizációs fok szerinti eloszlására és a sikérkomplex reológiai sajátságaira  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42703
típus K
Vezető kutató Lásztity Radomir
magyar cím Kis molekulatömegű polipeptidek hatása a polimer glutenin polimerizációs fok szerinti eloszlására és a sikérkomplex reológiai sajátságaira
Angol cím The effect of low molecular weigh polypeptides on the polimerization degree distribution of polymeric glutenin
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Baticz Orsolya
Gaugecz Janka Katalin
Oszvald Mária
Tömösközi Sándor
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.328
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A buza sikéralkotó fehérjéinek a bioszintézisét tanulmányoztuk a buzaszem fejlődése során a virágzástól számított 12. naptól kezdve a szemek teljes beéréséig. Öt magyarországi termestésű búzafajtát vontunk be a kísérletbe és három évjárat termésének a vizsgálatára került sor. A buza termesztése részben kísérleti gazdaságokban ( Martonvásár, Monor ) , részben üzemi buzatermelőknél ( Mezőterm, Lórév ). Fontosabb megállapításainkat a következőkben foglaljk össze. Bár az egy szemre számított teljes fehérjetartalom növekedését általában szigmoid jellegű görbe jellemzi, a termelési feltéelek hatására jelentő eltérések léphetnek fel . Az egyes fehérjék szintézisének sorrendje és a transzláció sebessége jelentősen változik. A metabolikusan aktív fehérjék szintézisét követően már a korai fejlődési szkszban megindul a sikéralkotó polpeptidek szintézise gliadinok, LMW, HMW peptidek sorrendben. A glutenin alegységek polimerizációja csak egy kritikus koncentráció elérés után indul meg . A sikér kialakulás megkezdődésének még további feltétele a glutenin meghatározott átlagos polimerizációs fokának az elérése. A sikéroldatok relatív viszkozitásának a követése alkalmasnak bizonyult a polimerizációs folyamat követésér. A vizygálati adatok megerősíették a glutenin polimer linearis jellegét
kutatási eredmények (angolul)
The biosynthesis of gluten forming polypeptides was studied starting from 12-th after anthesis till full ripeness of wheat kernels. Five wheat cultivars , grown in Hungary were used in experiments and three years crops were studied. The wheat was grown partly in experimental stations (Martonvásár, Monor )and partly in commercial wheat producing farms ( Mezőterm, Lórév). The most important statements of research are the following ones Although the total protein content ( calculated on single kernel) may be characterized by a sigmoid curve, the growing conditions may sinificantly change its form. The sequence and rate of translation of individual proteins is diffrent . After synthesis of metabolically active proteins , even in early phase od kernel development starts the synthesis of gluten forming peptides, in an order : gliadins, LMW- and HMW polypeptides. The polymerization o glutenin subunits starts only afte the concntraton of subunits reches a critical concentraton. The prerequisit of gluten formation is n addition a critical average polymerization level of polymeric glutenin. The follow of the relative viscosity of gluten solution was suitable for the control of growing average polymerization degree of glutenin. The experimetal data of viscosity measurements and theit evaluation confirmed the linear character og molecules of polymeric glutenin
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/750/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lásztity R: O glutenu mnogo znamo ali ne dovoljno, Zito Hleb 31(5): 231-235, 2004
Tömösközi S; Kindler Á; Varga J; Rakszegi M; Láng L; Bedő Z; Baticz O; Haraszi R; Békés F: Determination of bread-making quality of wheat flour dough with different macro- and micromixers, In: Lafiandra D, Masci S, D\'Ovidio R (ed.) The gluten proteins. RSC, Oxford, 267-270, 2004
Király I; Baticz O; Larroque OR; Juhász A; Tömösközi S; Békés F; Guóth A; Abonyi T; Bedő Z: Relationship between functional properties of wheat dough and the relative proportion of the polymeric fraction, In: Lafiandra D, Masci S, D\'Ovidio R (eds.) The gluten proteins. RSC, Oxford, 323-326, 2004
Király I; Tömösközi S; Baticz O; Abonyi T; Gergely SZ; Lásztity R:: A sikérkomplex in vivo kialakulásának vizsgálata.1.A gliadinok bioszintázise a szemfejlődés során, In: Cauvain SP, Salmon SS, Young LS (eds.): 2th ICC Cer and Bread Cong ', Harrogate 2004. CRC Press, 2004
Lásztity R., Abonyi T., Tömösközi S., Gergely Sz., Scholz É: Stability of flour quality is the prerequisite of high quality of product, Mlinpek Almanah 12(127) , 27-30, 2006
Lásztity R.: The role of wheat protein from viewpoint of actual technological requirements in finalization of milling products., Mlinpek Almanah XI(121), 15-18, 2005, 2005
Tömösközi S., Kindler Á., Haraszi R., Nagy G., Rakszegi M., Varga J., and Békés F.: Application of micro-scale methods for the determination of rheological properties of wheat flour dough., Ibid. pp. 575-576, 2005
Baticz O., Király I., Abonyi T., Guoth A., Gergely Sz., Tömösközi S., Salgó A., Lásztity R.: Study of the in vivo and in vitro polymerization of polypeptides of gluten complex., Using cereal science and technology for the benefit of consumers, CRC press, Boca Raton, p.527 and 574, 2005
Lásztity R., Király I., Tömösközi S., Baticz O., Abonyi T., Gergely Sz: Biosynthesis- in Vivo and in Vitro Polymerization of Glutenin Subunits and Its Effect on Wheat Quality, Brasno-Kruh ’Ugarcic-Hardi, ed., Osijek, 2006, pp.49-56., 2006
Király I; Tömösközi S; Baticz O; Abonyi T; Gergely SZ; Lásztity R:: A sikérkomplex in vivo kialakulásának vizsgálata.1.A gliadinok bioszintázise a szemfejlődés során, Növénytermelés56(3), 131-138, 2007
Király I; Tömösközi S; Baticz O; Abonyi T; Gergely SZ; Lásztity R:: A sikérkomplex in vivo kialakulásának vizsgálata.1.A gliadinok bioszintázise a szemfejlődés során, Növénytermelés56(3), 131-138, 2007
Abonyi T; Király I;Tömösközi S;Baticz O; Gergely Sz; Lásztity R;:: A sikérkomplex in vivo kialakulásának vizsgálata.2.A gluteni alegységek bioszintázise a szemfejlődés során, Növénytermelés56(3), 139-1145, 2007
Abonyi T; Király I;Tömösközi S;Baticz O; Gergely Sz; Lásztity D;Lásztity R:: Study of the synthesis of gluten forming polypeptides .Part 1.Biosynthesis of gliadins and glutenin subunitrs., J.Agric.Food Chem, 55, 3655-3660, 2007
Lástity R; Abonyi T;Tömösközi S: How to improve the qulity prediction of wheat and wheat flour, Proc. Brasno-Kruh 2007, 2007
Lástity R; Abonyi T;Tömösközi S: How to improve the qulity prediction of wheat and wheat flour, Proc. Brasno-Kruh 2007, 2007
vissza »