Az alacsony szintű foglalkoztatás okai Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42707
típus K
Vezető kutató Kertesi Gábor
magyar cím Az alacsony szintű foglalkoztatás okai Magyarországon
Angol cím The causes of low level employment in Hungary
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Kézdi Gábor
Köllő János
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.020
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a magyarországi alacsony foglalkoztatás négy kiemelten fontos okát vizsgálta: (1) a minimálbér-emelések hatását; (2) a faluról történő napi ingázás akadályainak a szerepét; (3) a roma kisebbség alacsony foglalkoztatását és az ezt okozó alacsony iskolai végzettség újratermelődésének okait; és (4) a hazai szakmunkásképzés szerepét. (1) A minimálbér-emelés lényeges mértékben növelte a munkaerőköltségeket, és csökkentette a foglalkoztatás szintjét a kisvállalati szektorban, továbbá előnytelenül befolyásolta az alacsony bérű dolgozók foglalkoztatási esélyeit. (2) Új módszerekkel kimutattuk, hogy a tömegközlekedési kapcsolatok jelentékeny mértékben befolyásolják a helyi munkanélküliséget, az öszefüggés az elmúlt években tovább erősödött. (3) A roma foglalkoztatás egy új stacionárius állapotba került, rendkívül alacsony foglalkoztatással és magas cserélődési rátákkal. A foglalkozásbeli lemaradás legfontosabb oka az alacsony iskolai végzettség, elsősorban a szakképzési, és különösen a középiskolai továbbtanulásban kimutatható lemaradás. Ennek hátterében döntő fontosságú a roma családok tartós szegényége. (4) A szakképzési rendszer nem megfelelő készségekkel látja el a tanulókat, amely miatt azok az életkoruk előrehaladtával egyre inkább szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban helyezkednek el. Ezáltal közvetve, egyrészt az általános iskolánál nem magasabb végzettségűek kiszorításával, másrészt új munkahelyek megteremtésének meggátlásával járul hozzá az alacsony foglalkoztatáshoz.
kutatási eredmények (angolul)
The project analyzed four important reasons behind low employment in Hungary: (1) the effect of the minimum wage; (2) commuting difficulties from villages; (3) low employment of the Roma minority, and the reason behind their continuing low level of education; and (4) the role of vocational training. (1) Substantial increases in the minimum wage in 2001 and 2002 increased labor costs and led to lower employment in small firms. They also lowered the employment chances of low-wage workers. (2) Using new methods we shoed that dense public transportation networks substantially reduce local unemployment rates, a relationship that strengthened in the recent past. (3) Roma employment reached a new steady state characterized by low employment rate and high inflows and outflows (and therefore short durations). The major reason behind low employment is low education, especially the lack of a vocational or secondary school degree. Long-term family poverty is a major reason behind the fact that Roma education rates continue to fall behind national averages. (4) Vocational schools fail to provide the skills necessary for a modern economy. While vocational graduates do not have extremely low employment rates, its result is that more and more vocational graduates end up in low-skilled jobs as they grow older. This way they crowd out truly unskilled labor, and therefore in an indirect way, vocational training is in part responsible for the low level of aggregate employment in Hungary.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/754/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Köllő János: A napi ingázás és a helyi munkanélküliség Magyarországon. Újabb számítások és számpéldák, MTA Közgazdaságtudományi KutatóIintézet, 2005
Kézdi Gábor - Varga Júlia: Oktatás és munkaerőpiac: téveszmék és álterápiák., Figyelő, 2007
Kertesi Gábor - Köllő János: A 2001. évi minimálbér-emelés foglalkoztatási következményei, Közgazdasági Szemle, 2004

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:00:42
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »