Reakció és reakció-diffúzió rendszerek nemlineáris dinamikája  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42708
típus K
Vezető kutató Noszticzius Zoltán
magyar cím Reakció és reakció-diffúzió rendszerek nemlineáris dinamikája
Angol cím Nonlinear dynamics of reaction and reaction-diffusion systems
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Fizika Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Farkas Henrik
Gyökérné dr. Wittmann Mária
Iván Kristóf
Kály-Kullai Kristóf
Lagzi István László
Pelle Krisztina
Simon Péter
Volford András
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.892
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 4 év alatt 5 témakörben folytattunk kutatásokat 1.) Az oszcillációs Belouszov-Zsabotyinszkij reakció mechanizmusa Metanollal, etilén-glikollal és polietilén-glikollal perturbáltuk a klasszikus (malonsav szubsztrátumú) BZ-reakciót. Az eredményeket a BZ-reakció MBM mechanizmusával modelleztük. Az oxálsav szubsztrátumú oszcillációs BZ-reakciót tanulmányoztuk kísérletileg, és szimulációkkal. Felfedeztük, hogy e rendszerben a bróm és az oxálsav láncreakció révén reagálhatnak egymással, ahol a láncvivők a karboxil gyök és a bróm atom. Nemkatalizált bromát - szubsztrát reakciókat fedezünk fel a klasszikus BZ-rendszerben. 2.) Kémiai dinamikai rendszerek analízise a parametrikus reprezentáció módszerével Globális bifurkációs diagramok szerkesztésére használtuk fel a módszert egy biológiai modellben. 3.) Gerjeszthető dinamikájú és más „aktív” reakció-diffúzió rendszerek modellezése, kémiai hullámok heterogén közegekben Álló és mozgó csapadékfrontokat hoztunk létre Liesegang-rendszerekben. Élő sejt kalcium hullámait modelleztünk. 4.) Kémiai hullámok geometriai elmélete Az elméletet heterogén körgyűrűben keringő hullámokra alkalmaztuk. A Fermat-elvre alapozott aplanatikus felületek segítségével kémiai lencsét terveztünk, amit kísérletileg is megvalósítottunk. 5.) Elektrolit dióda és tranzisztor rendszerek kutatása Új elektrolit diódákat hoztunk létre gyenge lúg és gyenge sav felhasználásával. Módszert dolgoztunk ki gyengén töltött hidrogélek töltésének mérésére.
kutatási eredmények (angolul)
Research was made in 5 topics during the 4 years 1.) Mechanism of the oscillatory Belousov-Zhabotinsky reaction The classical BZ reaction (substrate: malonic acid) was perturbed with methanol, ethylene glycol and polyethylene glycol. Results were modelled by the MBM mechanism of the BZ reaction. The oscillatory BZ reaction with oxalic acid substrate was studied experimentally and by simulations. It was discovered that in this system bromine and oxalic acid can react with each other via a chain reaction where the chain carriers are carboxylic radicals and bromine atoms. Noncatalyzed bromate - substrate reactions were discovered in the classical BZ system. 2.) Analysis of chemical dynamic systems with the method of parametric representation The method was applied to construct global bifurcation diagrams in a biological model. 3.) Modelling of excitable and other „active” reaction-diffusion systems, chemical waves in heterogeneous media Steady and moving precipitate fronts were created in Liesegang systems. We also modelled the calcium waves of a living cell. 4.) Geometric theory of chemical waves The theory was applied for waves rotating in a heterogeneous ring. With the aid of aplanatic surfaces derived by the Fermat principle a chemical lens was designed, which was realized experimentally. 5.) Research of electrolyte diodes and transistors New electrolyte diodes were created applying weak acids and bases. A new method was developed to measure the charge of weakly charged hydrogels.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/755/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
P.L. Simon, A. Volford: Detailed study of limit cycles and global bifurcations in a circadian rhythm model, Int. J. of Bifurcation and Chaos16/2, 349-369, 2006
K. Pelle, M. Wittmann, K. Lovrics, Z. Noszticzius, M. L. Turco Liveri, R. Lombardo: Mechanistic investigations on the BZ reaction with oxalic acid I. The oscillatory parameter region and rate constants measured for the reactions of HOBr, HBrO2 and acidic BrO3- with oxalic acid, J. Phys. Chem. A. 108 5377-5385, 2004
K. Iván, M. Wittmann, P. L. Simon, Z. Noszticzius, J. Vollmer: Electrolyte diodes and hydrogels. Determination of concentration and pK value of fixed acidic groups in a weakly charged hydrogel, Phys. Rev. E 70, 061402-1-11 (2004), 2004
Sciascia, L., Lombardo, R., Turco Liveri, M.L., Pelle, K., Wittmann, M., Noszticzius, Z: Search for the source of the CO evolution in the BZ reaction of malonic acid, ESF Reactor Workshop, Prague, 2004, 2004
N. Halidi, A. Visegrádi, A. Volford, Z. Noszticzius, B. Bugyi, B. Somogyi: Lokális és globális perturbációval keltett Ca2+ hullámok vizsgálata: Numerikus szimulációk, XXXIII. Membrán-Transzport Konferencia, Sümeg, 2003. május 20-23, 2003
K. Kály-Kullai, A. Volford, H. Farkas: Waves of excitations in heterogeneous annular region II. Strong asymmetry, Banach Center Publications 62, 143-158 (2004), 2004
Lombardo, R., Sbriziolo, C., Turco Liveri, M.L., Pelle, K., Wittmann, M., Noszticzius, Z: Perturbation of the oscillatory Belousov-Zhabotinsky reaction with polyethylene glycol, ACS Symposium Series No. 869 Nonlinear Dynamics in Polymeric Systems 2003 Chapter 23, pp. 292-308. Book Editors: John A. Pojman and Qui Tran-Cong-Miyata ISBN: 0-8412-385, 2004
Pelle, K., Wittmann, M., Lovrics, K., Noszticzius, Z.: Mechanistic investigations on the BZ reaction with oxalic acid II. Measuring and modelling the oxalic acid-bromine chain reaction and simulating the complete oscillating system, J. Phys. Chem. A. 108 7554-7562 (2004), 2004
H. Farkas, K. Kály-Kullai,: The Fermat principle and chemical waves, Variational and Extremum Principles in Macroscopic Systems, Editors: S. Sieniutycz, H. FarkasElsevier, ISBN 0080444881, 2005
Z. Noszticzius, M. Wittmann, K. Pelle, G. Taba: Models of the classical B-Z reaction and the role of oxalic acid, Selforganization in Nonequilibrium SystemsCollected papers from the International Conference in Nonlinear Sciences,Belgrade Sept. 24-25 2004p.49-57., 2004
I. Lagzi, A. Volford, A. Büki: Effect of geometry on the time law of Liesegang patterning, Chem. Phys. Lett. 396, 97-101 (2004), 2004
N. Halidi, A. Visegrády, A. Volford, Z. Noszticzius, B. Somogyi: Modeling calcium waves initiated with local and global perturbation, 8th European Symposium on Calcium, Cambridge (UK) July 28-30, 2004p.93, 2004
N. Halidi, A. Visegrády, A. Volford, Z. Noszticzius, B. Somogyi: Minimal requirements of perturbation for Ca2+ wave initiation, EMBO/HHMI Central European Scientists Meeting, Budapest, February 7-9, 2005, 2005
K. Kály-Kullai, L. Roszol, A. Volford: Chemical Lens, Chem. Phys. Letter 414 (2005) 326-330, 2005
M. Ripszám, Á. Nagy, A. Volford, F. Izsák, I. Lagzi: The Liesegang eyes phenomenon, Chem. Phys. Lett., 414, 384-388, 2005, 2005
A. Volford, F. Izsák, M. Ripszám, I. Lagzi: Systematic Front Distortion and Presence of Consecutive Fronts in a Precipitation System, J. Phys. Chem. B, közlésre elfogadva, 2005
K. Iván, P.L. Simon, M. Wittmann, Z. Noszticzius: Electrolyte diodes with weak acids and bases. I. Theory and an approximate analytical solution, J. Chem. Phys. 123, 164509 (2005), 2005
K. Iván, M. Wittmann, P.L. Simon, Z. Noszticzius, D. Snita: Electrolyte diodes with weak acids and bases II. Numerical model calculations and experiments, J. Chem. Phys. 123, 164510 (2005), 2005
Z. Noszticzius, K. Kály-Kullai, I. Kristóf: Nemlineáris dinamika a kémiában, Természet Világa, 67-73, 2005/I. (Kémia) különszám, 2005
Á. Antal, K. Kály-Kullai, H. Farkas: A napsugárzás spektruma és a szem érzékenysége, Fizikai Szemle, 199-203, 2005/6., 2005
L. Onel, G. Bourceanu, M. Wittmann, Z. Noszticzius: Uncatalyzed Reactions in the Classical Belousov-Zhabotinsky System I. Reactions of Bromomalonic Acid with Acidic Bromate and with HOBr, J. Phys. Chem. A. 109 10314-10322 (2005), 2005
L. Onel, G. Bourceanu, M. Wittmann, I. Bitter, Z. Noszticzius: Uncatalyzed Reactions in the Classical Belousov-Zhabotinsky System II. The Malonic Acid-Bromate Reaction in Acidic Media, J. Phys. Chem. A. 110 990-996 (2006), 2006
K. Pelle, M. Wittmann, Z. Noszticzius, R. Lombardo, C. Sbriziolo, M. L. Turco Liveri: Perturbation of the oscillatory BZ reaction with methanol and ethylene glycol: Experiments and model calculations, J. Phys. Chem. A. 107, 2039-2047, 2003, 2003
L. Hegedűs, H.-D. Försterling, L. Onel, M. Wittmann, Z. Noszticzius: Contribution to the Chemistry of the Belousov-Zhabotinsky Reaction. Products of the Ferriin-Bromomalonic Acid and the Ferriin-Malonic Acid Reactions, J. Phys. Chem. A 110(47), 12839 - 12844, 2006
G. Szabó, A. Csavdári, L. Onel, G. Bourceanu, Z. Noszticzius, M. Wittmann: Periodic CO and CO2 Evolution in the Oscillatory Briggs-Rauscher Reaction, J. Phys. Chem. A 111, 610 - 612, 2007
A. Volford, F. Izsák, M. Ripszám, I. Lagzi: Pattern formation and self-organization in a simple precipitation system, Langmuir 23, 961-964, 2007
vissza »