Narrative and Rhetoric  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42711
Type K
Principal investigator Ritoók, Zsigmond
Title in Hungarian Narráció és retorika
Title in English Narrative and Rhetoric
Panel Literature
Department or equivalent MTA Irodalomtudományi Intézet
Participants Bezeczky, Gábor
Bolonyai, Gábor
Ferenczi, Attila
Hajdu, Péter
Kálmán C., György
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-06-30
Funding (in million HUF) 5.700
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás a narratológiai és a retorikai elemzések egymással való kapcsolatba hozásának lehetőségeit vizsgálta. Különös figyelmet fordítottunk az irodalomtörténeti elbeszélésre, amely egyrészt történetet mond, másrészt meggyőzni igyekszik, következésképpen narratív és retorikai formáltsága elvileg sem választható szét, valamint a fenségesre, amely az elbeszélhetetlen elbeszélése, és így a lehetetlen megvalósítására talál retorikai stratégiákat, a narratíva megszakításaként is értelmezhető. Prométheusz mítoszát választottuk ki annak vizsgálatára, milyen retorikával beszélhető el újra és újra az európai kultúra egyik alaptörténete.
Results in English
The project focused on the potentials of connecting narratological and rhetorical analyses. A special emphasis was laid on the literary historical narration, which both tells a (hi)story and tries to persuade readers, and therefore its narrative and rhetorical formations cannot be theoretically separated; another important issue was the sublime, which can be described as the narration of what cannot be narrated, and therefore it seeks for rhetoric strategies to realize the impossible. The project has chosen the myth of Prometheus to analyze which rhetoric strategies make possible the repeated retelling of a basic story of the European culture.
Full text http://real.mtak.hu/757/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bolonyai Gábor: Utószó., Szophoklész: Drámái. Budapest, Osiris, 421–470., 2004
Ferenczi Attila: Elkerülhető-e a radikalizmus?, Ókor 3, /1, 72–74., 2004
Hajdu Péter: Kötözködés, Ókor 3, /1, 74–75., 2004
Hajdu Péter: Retorika iskrenosti., Primerjalna književnost (Szlovénia) 27, /2, 29–36., 2004
Bolonyai Gábor: Aristotle on sentence types and forms of speech, Acta Ant. Hung. 45, 2005, 143-152, 2006
Bolonyai Gábor: Aristotel o stavcnih tipih in oblikah govora, Keria, Studia Latina et Graeca VII 2005, 2006
Hajdu Péter: A római irodalom magyar története, BUKSZ 17, 2005, 127–234, 2005
Radosvet Kolarov, György C. Kálmán (szerk.): Images of the Other in Literary Communication, Szophia, 2006
Karl Maurer: Prometheus - göttlicher Mittler oder Rebell?, Neohelicon 34/1:11-26, 2007
Ritoók Zsigmond: Goethes Prometheuse, Neohelicon 34/1:27-39, 2007
Angela Fernandes: Human Values and Spiritual Values: Traces of Prometheus in Portuguese Literature and Criticism, Neohelicon 34/1:41-49, 2007
Kálmán C. György: Kafka's Prometheus, Neohelicon 34/1:51-57, 2007
Hajdu Péter: The Modern Prometheus and the Interpretive Communities, Neohelicon 34/1:59-66, 2007
Ritoók Zsigmond - Hajdu Péter (szerk.): Retorika és narráció, Szeged-Budapest, 2007
Back »