A Dunántúli-középhegység triász gastropodái  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42739
típus K
Vezető kutató Szabó János
magyar cím A Dunántúli-középhegység triász gastropodái
Angol cím triassic gastropods from theTransdanubian Central Range
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Őslénytani és Földtani Tár (Magyar Természettudományi Múzeum)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.256
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás két jelentős, publikált gyűjtemény (KITTL 1900, középső-triász és KUTASSY 1927, ’33, ’36, késő-triász) gasztropodáinak, illetve új gyűjtésű anyag rendszertani és nevezéktani revíziója érdekében folyt (folyik). Az újravizsgálat az előfeltétele a kutatás általánosabb érdeklődésre számot tartó irányának, amely faunatörténeti kérdésekre keresi a választ. A vizsgált muzeális és újabb gyűjtésű anyag együttesen közel 200 fajt tartalmaz, amelynek új rendszertani feldolgozása és közzététele közbejött nehézségek miatt még nem fejeződhetett be. A rendszertan legmodernebb helyzetét tükröző fauna-összetétel közreadása a következő egy-két éven belül várható. A magasabb rendszertani kategóriák szintjén tett megfigyelések alapján azonban már látható, hogy a Trochina jura térnyerését a tengeri csigafaunákban a triászvégi kihalás tette lehetővé. Az egyik elterjedt csoport (Proconulidae) a középső-triász Hallstatti Mészkő képviselte őskörnyezetben alakult ki és diverzifikálódott először, de a kora-juráig alig azonosítható a faunákban. A „megfulladt” jura platformok gasztropoda-faunáinak más csoportjai is leszármazási kapcsolatba hozhatók a Hallstatti Mészkőben találtakkal. A tülélők (Worthenia, Cyclostomaria) régebben már a triász végén kihaltnak vélt archaikus családot képviselnek; egyben jelzik a mélyebb vízi élethelyek lakónak védettebb helyzetét a triász végi krízis idején. A megvizsgált faunák — különösen a késő-triász anyag — összetételének endemikus vonásai a Dunántúli-khg. valamilyen, de az idővel erősödő különállását igazolják.
kutatási eredmények (angolul)
This research aimed a revision of two published (KITTL 1900, Middle Triassic; KUTASSY 1927, ’33, ’36 Late Triassic) and some recently collected material. Achieving of a revised systematic composition is a precondition to its reliable evaluation in seeking answers for questions of faunal history. The studied material contains nearly 200 species. Completion of their revision has become impossible within the planned research period because of unexpected troubles. Publishing of up-to-date systematic papers are planned within the next two years. However, some observations on the levels of higher categories have become possible. Comparison of Triassic and Early Jurassic faunas suggests that Trochina became widespread and highly diversified after the end-Triassic mass extinction. The Proconulide appeared and primarily diversified in the palaeoenvironment, represented by the Middle Triassic Hallstatt Lmst. However, they remained sporadic in the subsequent pre-Jurassic faunas. Other groups of the Jurassic drowned carbonate platforms show also relations to the Hallstatt Lmst. faunas. Some of them are survivor: Worthenia, (Lophospiridae), Cyclostomaria (Gosseletinidae), formerly thought to become also extinct. The survivors suggest that their inferable deeper water biotopes were more protective during the extinction than the shallower ones. The composition of the faunas, especially those of the Late Triassic ones, shows archaic characters and increasing endemism, suggesting a kind of isolation of the studied area.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/773/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó János: Initial notes to a revision of Late Triassic gastropods from Budapest (Hungary): Hungariella KUTASSY, 1933 (Neritopsidae)., Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 24–25: 69–75., 2007
Szabó János: Késő-triász csigák a Budai-hegység Dachsteini Mészkövéből; előzetes egy revízió eredményeiből., In: PÁLFY, J., BOSNAKOFF, M. & PAZONYI, P. (Szerk.): Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. 10. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (2007. május 24–26, Budapest), pp. 33, 2007
vissza »