Polimerek és blokk-kopolimerek karakterizálása MALDI-TOF tömegspektrometriával  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42740
típus K
Vezető kutató Kéki Sándor
magyar cím Polimerek és blokk-kopolimerek karakterizálása MALDI-TOF tömegspektrometriával
Angol cím Characterization of Polymers and Block Copolymers by MALDI-TOF Mass Spectrometry
zsűri Kémia 2
Kutatóhely TTK Alkalmazott Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Borda Jenő
Deák György
Nagy Miklós
Szilágyi László
Török János
Zsuga Miklós
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.406
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Részletesen tanulmányoztuk a propilén-karbonát oligomerizációs reakcióját p-tercbutil-fenol/KHCO3 iniciáló rendszer jelenlétében. Biner random kopolimereket állítottunk elő etilén-karbonát, propilén-karbonát és -kaprolacton monomerek felhasználásával. A eredményeink alapján mechanizmust javasoltunk a karbonát-tartalmú láncok degradációjára és a ciklikus kooligomerek kialakulására. Új típusú polikondenzációs reakciót figyelünk meg a 3,6-Di-O-acetil-D-glükál esetében. A képződött poliszacharidok szerkezetét NMR és MALDI TOF módszerekkel derítettük fel. Különböző szegmensméretű poliizobutilén/poli(metil-vinil-éter) diblokk kopolimereket állítottunk elő és ezek szabad térfogatait vizsgáltuk pozitron annihilációs technikával. Megállapítottuk, hogy a monomeregységek beépülése növeli a szabad térfogatokat. Az apoláros poliizobutén és ezek kopolimerjeinek ezüstsók jelenlétében végzett MALDI-TOF MS vizsgálatai során Agn+- és Agn--klaszterek képződését mutattuk ki. Arany és vegyes AgnAum(+,-) klaszterionokat állítottunk elő MALDI körülmények között HAuCl4/AgTFA sókeverék felhasználásával. Megállapítottuk, hogy a HAuCl4/AgTFA arány változtatásával a képződött vegyes klaszter összetétele és eloszlása is kontrollálható. Poliuretán-szénszál kompozitokat állítottunk elő. Megállapítottuk, hogy a kompozit szakítószilárdsága és Young-modolusza a szénszál-tartalommal lineárisan nő.
kutatási eredmények (angolul)
The oligomerization of propylene carbonate in the presence of p-tert-butyl-phenole/KHCO3 initiator system was studied. Biner random copolymers were synthesized using ethylene carbonate, propylene carbonate and caprolactone monomers. A mechanism was proposed for the degradation of carbonate containing chains and for the formation of cyclic cooligomers. A novel type polycondensation reaction was observed in the case of 3,6-Di-O-acetyl-D-glucal. The structure of the polysaccharides formed was determined by NMR and MALDI TOF MS methods. Polyisobutylene/poly(methyl-vinyl-ether) diblock copolymers of varying block length were prepared and the free volumes of these block copolymers were studied by positron annihilation technique. It was observed that the addition of a new monomer unit increases the free volume. By studying polyisobutylene and its copolymers by MALDI-TOF MS in the presence of silver salts, the formation of Agn+- and Agn--clusters was identified. Gold and mixed AgnAum(+,-) clusters were produced under MALDI conditions from the mixture of HAuCl4/AgTFA/matrix. It was also observed that both the composition and the distribution of the mixed clusters could be controlled by the HAuCl4/AgTFA molar ratio. Polyurethane-carbon fiber composites were prepared. According to our experiments the breaking strength and the Young-modulus of the composite increased linearly with carbon fiber content.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/774/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Károly Süvegh, T. Marek, Attila Vértes, Rudolf Faust; Sándor Kéki, Miklós Nagy, Miklós Zsuga: Effects of the degree of polymerization on the free volume structure of linear amphiphilic poly(isobutylene)-poly(methyl vinyl ether) diblock copolymers, Rad. Phys. Chem., 74, 247, 2005
Sándor Kéki, Gyula Batta, Ilona Bereczki, Zsolt Fejes, Lajos Nagy, Ágnes Zajácz, Lili Kandra, Imre Kiricsi, György Deák, Miklós Zsuga, Pál Herczegh: New types of α-amylase enzyme-inhibitory polysaccharides from D-glucal, Carb. Polym. 63, 136, 2006
Kéki Sándor: A MALDI-TOF tömegspektrometria alkalmazása PVC-lágyítók kvalitatív meghatározására, Műanyag és Gumi, 8, 301, 2005
Török János, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós: Polimerek molekulatömeg meghatározása tömegspektrometriával, Műanyag és Gumi, 8, 285, 2005
Török János, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós: Telekelikus polimerek előállítása gyűrűfelnyílásos polimerizációval, Műanyag és Gumi, 8, 290, 2005
Kéki Sándor: Poli-éterek kationizációjának vizsgálata elektroporlasztásos ionozációs tömegspektrometriával, XI. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár, Románia, 2005
Bereczki Ilona, Batta Gyula, Zsuga Miklós, Kéki Sándor, Herczegh Pál: Új típusú tioglikozidok szintézise polimerizációs célra, XI. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár, Románia, 2005
Nagy Lajos, Kéki Sándor, Deák György, Lévai Albert, Zsuga Miklós: 2,3-dihidro-1,4-benzoxazepin származékok tanulmányozása MALDI és elektrospray ionizációs tömegspektrometriával, XI. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár, Románia, 2005
Sándor Kéki, László Sz. Szilágyi, János Török, György Deák, Miklós Zsuga: High Aggregation Number Silver Clusters by Matrix-Assisted Laser Desorption/ Ionization: The Role of Matrices ont he Gas-phase Reduction of Silver Ions., J. Phys. Chem. B. 107, 4818-4825, 2003
Sándor Kéki, János Török, György Deák, Miklós Zsuga: Mechanism of the Anionic Ring-Opening Oligomerization of Propylene Cabonate Initiated by the tert-Butyl-phenol/KHCO3 System, Macromol. Symp. 215, 141., 2004
Sándor Kéki, Lajos Nagy, György Deák, Miklós Zsuga: Bimetallic Silver-Gold Clusters by Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization, J. Am. Soc. Mass Spectrom. 15, 1455., 2004
Sándor Kéki, Lajos Nagy, László Somogyi, Albert Lévai, György Deák, Miklós Zsuga: Cationization of Simple Organic Molecules by Singly Charged Ag3+ Cluster Ions in Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry: Metal Cluster-Molecule Interactions, J. Am. Soc. Mass Spectrom. 15, 879., 2005
Sándor Kéki, Lajos Nagy, Albert Lévai, György Deák, Miklós Zsuga: Post-source Decay Matrix-Assited Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometric Study of Tetracyclic 2,3-Dihydro-1,5-Benzothiazepines, Rapid Commun. Mass Spectrom. 18, 1259., 2004
Sándor Kéki, János Török, György Deák, Miklós Zsuga: Ring-Opening and Elimination Cooligomerization of Cyclic Carbonates and ƒŐ-Caprolactone: Identification of the Reaction Products by Liquid Chromatographic/Electrospray Mass Spectrometric Methods, Eur. Polym. J. 41, 1478, 2005
Sándor Kéki, Miklós Nagy, György Deák, Lajos Nagy, Pál Herczegh, Miklós Zsuga: MALDI-TOF MS characterization of telechelic polyisobutylenes, 6th Austrian Polymer Meeting, XXIst International H.F. Mark-Symposium, 76., 2003
Nagy Lajos, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós: Arany klaszterek tanulmányozása MALDI-TOF tömegspektrometriával, IX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 34. o., 2003
Sándor Kéki, Miklós Nagy, György Deák, Pál Herczegh, Albert Lévai, Miklós Zsuga: Monitoring the reactions of polymers by MALDI-TOF mass spectrometry, 28th International Conference on Solution Chemistry, B3-77., 2003
Kéki Sándor: Modern tömegspektrometriás módszerek és alkalmazásaik, IX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 17., 2003
Kéki Sándor, Török János, Deák György, Zsuga Miklós: Heterotelechelic Polypropylene oligomers by Anionic Ring Opening Polymerization of Propylene Carbonate, IUPAC – International Symposium on Ionic Polymerization, O27., 2003
Török János, Deák György, Kéki Sándor, Zsuga Miklós: Propilén-oxid tartalmú kopolimerek előállítása és karakterizálása, IX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 60., 2003
S. Kéki, L. Nagy, Gy. Deák, M. Zsuga: Charging and Multiple Charging of Poly(Propylene Glycol) by Electrospray in the Presence of Binary Mixtures of Various Cations, 22th Informal Meeting on Mass Spectrometry, 2003
Deák György, Kéki Sándor, Pap Lajos, Zsuga Miklós: Tűzihorganyzásnál keletkező veszélyes hulladék újrahasznosítása, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2004
Kéki Sándor, Nagy Lajos, Deák György, Lévai Albert, Zsuga Miklós: Tetraciklikus 2,3-dihidro-1,5-benzotiazepinek bomlásának vizsgálata mátrixsegített lézer deszorpciós/ionizációs tömegspektrometriával, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2004
Nagy Lajos, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós: Poli(propilén-glikol) kationizációjának vizsgálata ESI-TOF tömegspektrometriával, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2004
Bereczki Ilona, Herczegh Pál, Kéki Sándor, Batta Gyula, Fejes Zsolt, Zsuga Miklós, Deák György, Nagy Lajos, Zajácz Ágnes, Kandra Lili, Kiricsi Imre: Új típusú polikondenzációs reakció Ferrier-átrendeződéssel. Új poliszacharidok szintézise glükál-származékok polikondenzációjával, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2004
Nagy Miklós, Orosz László, Kéki Sándor, Deák György, Herczegh Pál, Zsuga Miklós: A bisz(α,β-D-glükopiranozil) poliizobutilén előállítása és vizsgálata, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2004
Orosz László, Nagy Miklós, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós: Karboxil-telekelikus poliizobutilén előállítása és karakterizálása, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2004
Török János, Kéki Sándor, Deák György, Zsuga Miklós: Propilén-oxid-etilén-oxid--kaprolakton kopolimerek kromatográfiás és tömegspektrometriás vizsgálata, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2004
Horváth Róbert, Kéki Sándor: A műanyagok reológiai anyagegyenletéről, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2004
Kéki Sándor, Horváth Róbert: Lágy PVC viszkorugalmas jellemzőinek meghatározása, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, 2004
Kéki Sándor: Végcsoport funkcionalizált poli(izo-butilén) származékok vizsgálata MALDI-TOF tömegspektrometriával, Műanyag és Gumi, 8, 311, 2005
Sándor Kéki, Lajos Nagy, György Deák, Albert Lévai, Miklós Zsuga: Matrix-assisted laser desorption/ionization and electrospray ionization mass spectrometric study of 2,3-dihydro-1,4-benzoxazepines, Rapid Commun. Mass Spectrom., 19, 1263, 2004
Sándor Kéki, János Török, György Deák, Miklós Zsuga: Ring-opening and Elimination Cooligomerization of Cyclic Carbonates and ε-Caprolactone, 15th International Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers (FCFP-XV) & IUPAC 1st International Symposium on Novel Materials and Synthesis (NMS-I), Shanghai, 2005
Jenő Borda, Sándor Kéki, Istvánné Ráthy, Ildikó Bodnár, Miklós Zsuga: Novel Polyurethane Elastomer-Continuous Carbon Fiber Composites: Preparation and Characterization, J. Appl. Polym. Sci. 103, 287, 2006
Török János, Kéki Sándor, Biri Bernadett, Zsuga Judit, Gesztelyi Rudolf, Bereczki Dániel, Zsuga Miklós: Arginin és homoarginin-származékok stabilitásának vizsgálata, XII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Csíkszereda, Románia, 2006
Nagy Lajos, Kéki Sándor, Török János, Deák György, Zsuga Miklós: Fe(II)-fenantrolin komplexek vizsgálata elektroporlasztásos körülmények között, XII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Csíkszereda, Románia, 2006
vissza »